Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Λάμπρος Μακρής - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. T. Semertzidis, P. Daras, P. Moore, L. Makris, M. G. Strintzis, "Automatic creation of 3D environments from a single sketch using Content Centric Networks", Communications Magazine, IEEE , vol.49, no.3, pp.152-157, March 2011, doi: 10.1109/MCOM.2011.5723813
 2. S. Vrochidis, C. Doulaverakis, A. Gounaris, E. Nidelkou, L. Makris, I. Kompatsiaris, "A Hybrid Ontology and Visual-based Retrieval Model for Cultural Heritage Multimedia Collections" International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies, Vol.3, No. 3, pp. 167-182, Oct 2008
 3. M. Papadogiorgaki, N. Grammalidis, L. Makris, "Sign synthesis from SignWriting notation using MPEG-4 standard, H-Anim and inverse kinematics techniques" International Journal of Disability & Human Development 2005;4(3), pp. 191-203, Sep 2005
 4. L. Makris, I. Kamilatos, E. Kopsacheilis, M. G. Strintzis, "Teleworks: A CSCW Application for Remote Medical Diagnosis Support and Teleconsultation", IEEE Trans. on Information Technology in Biomedicine, Vol.2, No.2, pp.62-74, June 1998
 5. L. Makris, E. Kopsacheilis, M. G. Strintzis, "Hippocrates: an Integrated Platform for Telemedicine Applications", Medical Informatics Journal, Vol.23, No.4, pp.265-276, April 1998
 6. E. Kopsacheilis, I. Kamilatos, M. G. Strintzis, L. Makris, "Design of CSCW Applications for Medical Teleconsultation and Remote Siagnosis Support", Medical Informatics Journal, Vol.22, No.2, pp.121-132, January 1997
 7. L. Makris, N. Argyriou, M. G. Strintzis, "Network Access and Data Security Design for Telemedicine Applications", Medical Informatics Journal, Vol.22, No.2, pp.133-142, January 1997

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. T. Vafeiadis, A. Alexiadis, V. Dimaridou, S. Krinidis, K. Kitsikoudis, L. Makris, D. Davidovic, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Anomaly detection in smart meters", 14th Conference of Slovenian Electric Power Engineers, Laško, Slovenija, 21-23 May 2019.
 2. T. Semertzidis, K. Mcguinness, P. Daras, L. Makris, N. O. E'Connor, M. G. Strintzis, "Creation of virtual worlds from 3D models retrieved from content aware networks based on sketch and image queries", WIAMIS 2011, 13-15 April 2011, Delft, The Netherlands
 3. P. Daras, T. Semertzidis, L. Makris, M. G. Strintzis, "Similarity Content Search in Content Centric Networks" Acm Multimedia 2010, Firenze, Italy, October 2010
 4. A. Moumtzidou, A. Dimou, P. King, S. Vrochidis, A. Angeletou, V. Mezaris, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, L. Makris, "ITI-CERTH participation to TRECVID 2009 HLFE and Search" Proc. TRECVID 2009 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, Nov 2009
 5. S. Vrochidis, P. King, L. Makris, A. Moumtzidou, S. Nikolopoulos, A. Dimou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "MKLab Interactive Video Retrieval System" ACM International Conference on Image and Video Retrieval (CIVR09) - VideOlympics Showcase event, Santorini, Greece, Jul 2009
 6. Q. Zhang, G. Tolias, B. Mansencal, A. Saracoglu, N. Aginako, A. Alatan, L. A. Alexandre, Y. Avrithis, J. Benois-Pineau, K. Chandramouli, M. Corvaglia, U. Damnjanovic, A. Dimou, E. Esen, N. Fatemi, I. Garcia, F. Guerrini, A. Hanjalic, R. Jarina, P. Kapsalas, P. King, I. Kompatsiaris, L. Makris, V. Mezaris, P. Migliorati, A. Moumtzidou, Ph. Mylonas, U. Naci, S. Nikolopoulos, M. Paralic, T. Piatrik, F. Poulin, A.M.G. Pinheiro, L. Raileanu, E. Spyrou, S. Vrochidis, "COST292 experimental framework for TRECVID 2008" Proc. TRECVID 2008 Workshop, Gaithersburg, MD, USA., Nov 2008
 7. S. Vrochidis, P. King, L. Makris, A. Moumtzidou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "MKLab Interactive Video Retrieval System" Proc. ACM International Conference on Image and Video Retrieval (CIVR08) - VideOlympics Showcase event, Niagara Falls, Canada, pp. 563., Jul 2008
 8. L. Makris, N. Karatzoulis, D. Tzovaras, E.Bekiaris, "A DIYD (Do It Yourself Design) System for Vehicle Design Based on 3D Visualization and Ontologies", 3rd International Conference on Computer Graphics Theory and Applications, Funchal, Madeira, Portugal, Jan. 2008.
 9. Q. Zhang, K. Chandramouli, S. Vrochidis, A. Moumtzidou, S. Nikolopoulos, V. Mezaris, L. Makris, I. Kompatsiaris, et al, "The COST292 experimental framework for TRECVID 2007" 5th TRECVID Workshop, Gaithersburg, MD, USA, Nov 2007.
 10. S. Vrochidis, C. Doulaverakis, A. Gounaris, E. Nidelkou, L. Makris, I. Kompatsiaris, "A Hybrid Ontology and Visual-based Retrieval Model for Cultural Heritage Multimedia Collections" 2nd International Conference on Metadata and Semantics Research, Corfu, Greece, Oct 2007.
 11. S. Vrochidis, C. Doulaverakis, L. Makris, A. Gounaris, E. Nidelkou, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Hybrid Ontology and Visual-based Retrieval for Cultural Heritage Multimedia Libraries" 14th International Conference of Image Analysis and Processing - Workshops, Italy, Sep 2007.
 12. L. Makris, N. Karatzoulis, D. Tzovaras, "A DIYD (Do It Yourself Design) e-Commerce System for Vehicle Design Based on Ontologies and 3D Visualization", 12th International Conference on Human Computer Interaction 2007, Beijing, China, July 2007.
 13. M. Papadogiorgaki, N. Grammalidis, L. Makris, M. G. Strintzis, "Gesture Synthesis from Sign Language Notation using MPEG-4 Humanoid Animation Parameters and Inverse Kinematics" 2nd International Conference on Intelligent Environments 2006, Athens, Greece, Jul 2006
 14. M. Papadogiorgaki, N. Grammalidis, L. Makris, N. Sarris, and M. G. Strintzis, "VSigns ", Proc. Sixth COST 276 Workshop on Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication,Thessaloniki, Greece, May 2004
 15. B. Dobrev, M. Stoewer, L. Makris, E. Getsova, "E-MuniS - Electronic Municipal Information Services, Best Practice Transfer and Improvement Project, Project Approach and Intermediary Results", 1st Intl Conf., EGOV 2002, Aix-en-Provence, France, September 2002
 16. S. Petsas, D. Tzovaras, L. Makris, M. G. Strintzis, "WAP-based Personalised Health Care Services", IEEE Engineering in Medicine and Biology Conference (EMBC’01), Istanbul, Turkey, Oct. 2001.
 17. L. Makris, A. Gouvalis, P. Kotsas, E. Kopsacheilis, M. G. Strintzis, "A DICOM Server for Internet-based fast Communication of Medical Images", Int'l Conference on Telecommunications, ICT'98, Sithonia, Greece, June 1998
 18. E. Kopsacheilis, M. G. Strintzis, I. Kamilatos, L. Makris, "Information Confidentiality and Interoperability in Distributed Diagnostic Imaging Systems", 15th Int'l EuroPACS Meeting, Pisa, September 1997
 19. L. Makris, N. Argiriou, M. G. Strintzis, "Network Access and Data Security Design for Telemedicine Applications", The Second IEEE Symposium on Computers and Communications, ISCC'97, Alexandria, Egypt, July 1997
 20. N. Pachtas, L. Makris, P. Tsarchopoulos, M. G. Strintzis, G. Provataris, N. Economou, "Development of Interactive Multimedia Applications for the Enhancement of the Exhibits at the Technology Museum of Thessaloniki", EVA '97 FLORENCE Conference, March 1997

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. S. Vrochidis, C. Doulaverakis, A. Gounaris, E. Nidelkou, L. Makris, I. Kompatsiaris, "A Hybrid Ontology and Visual-based Retrieval Model for Cultural Heritage Multimedia Collections" in Metadata and Semantics, M.A. Sicilia and M.D. Lytras (eds), Springer, ISBN 978-0-387-77744-3, Jan 2009
 2. L. Makris, N.Karatzoulis, D. Tzovaras, "A DIYD (Do It Yourself Design) e commerce system for vehicle design based on Ontologies and 3D Visualization" in I.Maglogiannis et al (eds.) "Emerging Artificial Intelligence Applications in Computer Engineering", Frontiers in Artificial Intelligence and Applications Series, IOS Press, Jan 2007
 3. L. Makris, M. G. Strintzis, "Multimedia Web Information Systems" Encyclopaedia of Multimedia, Edited by Borko Furht, Springer-Verlag, ISBN: 0-387-24395-X, Feb 2006

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: