Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Κωνσταντίνος Βότης - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. A. Triantafyllidis, E. Polychronidou, A. Alexiadis, C.L. Rocha, D.N. Oliveira, A.S. da Silva, A.L. Freire, C. Macedo, I.F. Sousa, E. Werbet, E.A. Lillo, H.G. Luengo, M.T. Ellacuría, K. Votis, D. Tzovaras, "Computerized decision support and machine learning applications for the prevention and treatment of childhood obesity: A systematic review of the literature", Artif. Intell. Med. 104 (2020) 101844. doi:10.1016/j.artmed.2020.101844.
 2. T. Tegou, A. Papadopoulos, I. Kalamaras, K. Votis, D. Tzovaras, "Using Auditory Features for WiFi Channel State Information Activity Recognition", 2020, SN Computer Science, 1(1), p.3.
 3. R. J. Khusial, P. J. Honkoop, O. Usmani, M. Soares, A. Simpson, M. Biddiscombe, S. Meah, M. Bonini, A. Lalas, E. Polychronidou, J. G. Koopmans, K. Moustakas, J. B. Snoeck-Stroband, S. Ortmann, K. Votis, D. Tzovaras, K. F. Chung, S. Fowler, J. K. Sont, "Effectiveness of myAirCoach: A mHealth Self-Management System in Asthma", The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, 2020, ISSN 2213-2198, https://doi.org/10.1016/j.jaip.2020.02.018.
 4. E. Zacharaki, K. Deltouzos, S. Kalogiannis, I. Kalamaras, L. Bianconi, C. Degano, R. Orselli, J. Montesa, K. Moustakas, K. Votis, D. Tzovaras, V. Megalooikonomou, "FrailSafe: An ICT platform for unobtrusive sensing of multi-domain frailty for personalized interventions", in IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, to appear.
 5. F. Cruciani, A. Vafeiadis, C. Nugent, I. Cleland, P. McCullagh, K. Votis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, L. Chen, R. Hamzaoui, "Feature learning for Human Activity Recognition using Convolutional Neural Networks: A case study for Inertial Measurement Unit and Audio data", CCF Transactions on Pervasive Computing and Interaction, vol. 2, pp. 18-32. https://doi.org/10.1007/s42486-020-00026-2
 6. A. Vafeiadis, K. Votis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, L. Chen, R. Hamzaoui, "Audio content analysis for unobtrusive event detection in smart homes", Engineering Applications of Artificial Intelligence, Elsevier, Vol. 89 (103226), 2020, https://doi.org/10.1016/j.engappai.2019.08.020
 7. S. Samaras, E. Diamantidou, D. Ataloglou, N. Sakellariou, A. Vafeiadis, V. Magoulianitis, A. Lalas, A. Dimou, D. Zarpalas, K. Votis, P. Daras, D. Tzovaras, "Deep Learning on Multi Sensor Data for Counter UAV Applications – A Systematic Review", Sensors 2019, 19 (22), 4837, Special Issue: Deep Learning for Multi-Sensor Fusion. DOI: https://doi.org/10.3390/s19224837
 8. A. Triantafyllidis, H. Kondylakis, K. Votis, D. Tzovaras, N. Maglaveras, K. Rahimi, "Features, outcomes, and challenges in mobile health interventions for patients living with chronic diseases: A review of systematic reviews", Int. J. Med. Inform. 132 (2019) 103984. doi:10.1016/J.IJMEDINF.2019.103984.
 9. H. E. Boz, H. Limoncu, S. Zygouris, M. Tsolaki, D. Giakoumis, K. Votis, D. Tzovaras, V. Öztürk, G. G. Yener, "A new tool to assess amnestic mild cognitive impairment in Turkish older adults: virtual supermarket (VSM)", Aging, Neuropsychology, and Cognition, 2019, DOI: 10.1080/13825585.2019.1663146
 10. M.P. Menden, D. Wang, M.J. Mason, B. Szalai, K.C. Bulusu, A. Drosou, M. Dumontier, St. Papadopoulos, K. Votis, J.R. Dry, J. Saez-Rodriguez, AstraZeneca-Sanger Drug Combination DREAM Consortium, "Community assessment to advance computational prediction of cancer drug combinations in a pharmacogenomic screen", Nature Communications, vol. 10, no. 1, art. no. 2674, 2019. https://doi.org/10.1038/s41467-019-09799-2
 11. E. Lithoxoidou, S. Doumpoulakis, A. Tsakiris, S. Krinidis, I. Paliokas, D. Ioannidis, K. Votis, C. Ziogou, S. Voutetakis, E. Elmasllari, D. Tzovaras, "A Novel Social Gamified Collaboration Platform Enriched with Shop-Floor Data and Feedback for the Improvement of the Productivity, Safety and Engagement in Factories", Computer & Industrial Engineering, Elsevier, doi: 10.1016/j.cie.2019.02.005
 12. T. Tegou , I. Kalamaras , M. Tsipouras, N. Giannakeas, K. Votis, D. Tzovaras, "A Low-Cost Indoor Activity Monitoring System for Detecting Frailty in Older Adults", Sensors 2019, 19(3), 452; https://doi.org/10.3390/s19030452 (registering DOI)
 13. M. Staffa, L. Sgaglione, G. Mazzeo, L. Coppolino, S. D'Antonio, L. Romano, E. Gelenbe, O. Stan, S. Carpov, E. Grivas, P. Campegiani, L. Castaldo, K. Votis, V. Koutkias, I. Komnios, "An OpenNCP-based Solution for Secure eHealth Data Exchange", Journal of Network and Computer Applications, vol. 116, no. 15, 2018, pp. 65–85, doi: 10.1016/j.jnca.2018.05.012.
 14. S. Nousias, A. Lalos, G. Arvanitis, K. Moustakas, T. Tsirelis, D. Kikidis, K. Votis, D. Tzovaras, "An mHealth System for Monitoring Medication Adherence in Obstructive Respiratory Diseases Using Content Based Audio Classification", IEEE Access, Vol. 6, March 2018.
 15. I. Paliokas, N. Tsoniotis, K. Votis, D. Tzovaras, "A Blockchain Platform in Connected Medical-Device Environments: Trustworthy technology to guard against cyberthreats", IEEE Consumer Electronics Magazine, Special Issue: Blockchain Technologies for Consumer Electronics, 2018, Vol. 8, No 4, pp. 50-55, 2019. doi: 10.1109/MCE.2019.2905516.
 16. P. Zafeiridi, K. Paulson, R. Dunn, E. Wolverson, C. White, J. A. Thorpe, M. Antomarini, F. Cesaroni, F. Scocchera, I. Landrin-Dutot, L. Malherbe, H. Lingiah, M. Bérard, X. Gironès, M. Quintana, U. Cortés, C. Barrué, A. Cortés, I. Paliokas, K. Votis, D. Tzovaras, "A Web-Based Platform for People with Memory Problems and Their Caregivers (CAREGIVERSPRO-MMD): Mixed-Methods Evaluation of Usability", JMIR Formative Research, 2(1): e4, 2018 [doi:10.2196/formative.9083]
 17. C. Loitsch, G. Weber, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "A knowledge-based approach to user interface adaptation from preferences and for special needs", User Modeling and User-Adapted Interaction, December 2017, Volume 27, Issue 3–5, pp 445–491. DOI: https://doi.org/10.1007/s11257-017-9196-z
 18. S. Zygouris, K. Ntovas, D. Giakoumis, K. Votis, S. Doumpoulakis, S. Segkouli, C. Karagiannidis, D. Tzovaras, M. Tsolaki, "A preliminary study on the feasibility of using a virtual reality cognitive training application for remote detection of mild cognitive impairment", Journal of Alzheimer's Disease 56, no. 2 (2017): 619-627
 19. A. Lalas, S. Nousias, D. Kikidis, A. Lalos, G. Arvanitis, C. Sougles, K. Moustakas, K. Votis, S. Verbanck, O. Usmani, D. Tzovaras, "Substance deposition assessment in obstructed pulmonary system through numerical characterization of airflow and inhaled particles attributes", BMC Medical Informatics and Decision Making, 17 (Suppl 3): 173, 2017. [doi: 10.1186/s12911-017-0561-y]
 20. V. Koutkias, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, N. Maglaveras, "An Integrated Semantic Framework Supporting Universal Accessibility to ICT", Universal Access in the Information Society, Vol. 15, pp. 49–62, 2016
 21. D. Kikidis, K. Votis, D. Tzovaras, O. S. Usmani, "The Digital Asthma Patient: The History and Future of Inhaler Based Monitoring Devices", Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, Volume: 29, Issue: 3, pp: 219-232, 2016.
 22. D. Giakoumis, E. Mavridou , K. Votis , K. Giannoutakis , D. Tzovaras , G. Hassapis, "A Semantic Framework to Support the Management of Cloud-Based Service Provision Within a Global Public Inclusive Infrastructure", International Journal of Electronic Commerce, Vol. 20, No. 1, pp. 142-173, 2016, DOI: 10.1080/10864415.2016.1061794.
 23. M. Tsolaki, S. Zygouris, I. Lazarou, I. Kompatsiaris, L. Chatzileontiadis, K. Votis, D. Tzovaras, A. Karakostas, C. Karagkiozi, T. Dimitriou, T. Tsiatsios, S. Dimitriadis, I. Tarnanas, D. Dranidis, P. Bamidis, "Our experience with informative and communication technologies (ICT) in dementia", Hell. J. Nucl. Med., vol. 18 Suppl 1, pp. 131–139, 2015
 24. D. Giakoumis, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Enabling user interface developers to understand accessibility limitations through visual, hearing, physical and cognitive impairment simulation", Universal Access in the Information Society, Vol. 13, No. 2, pp. 227-248, 2014.
 25. S. Zygouris, D. Giakoumis, K. Votis, S. Doumpoulakis, D. Tzovaras, M. Tsolaki, S. Segkouli, "Can a virtual reality cognitive training application fulfill a dual role? Using the Virtual Super Market cognitive training application as a screening tool for mild cognitive impairment", Journal of Alzheimer’s Disease, Vol. 40, pp. 1–10, 2014.
 26. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Open Touch/Sound Maps: A system to convey street data through haptic and auditory feedback", Computers & Geosciences, Vol. 57, pp. 59-67, Elsevier (2013), DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cageo.2013.03.005
 27. D. Giakoumis, K. Votis, D. Tzovaras, "Introducing web service accessibility assessment techniques through a unified quality of service context", Service Oriented Computing and Applications, Vol. 8, No. 2, pp. 159–174, 2013, doi:10.1007/s11761-013-0135-5
 28. K. Votis, C. Alexakos, S. Likothanassis, D. Tzovaras, "Pushing the limits of service-oriented architecture and introducing accessibility terms into a public educational web interaction environment", International Journal of Knowledge and Learning Inderscience, Vol. 4, No. 6, pp. 567–582, 2008.

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. D. Konstantinidis, K. Dimitropoulos, K. Stefanidis, T. Kalvourtzis, S. Gannoum, N. Kaklanis, K. Votis, P. Daras, et al., "Developing Accessibility Multimedia Services: The Case of EasyTV", International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments Conference (PETRA 2020), June-July, 2020, Corfu, Greece
 2. A. Alexiadis, A. Nizamis, I. Koskinas, D. Ioannidis, K. Votis, D. Tzovaras, "Applying an Intelligent Personal Agent on a Smart Home using a Novel Dialogue Generator", 2020 16th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI'2020), June 2020.
 3. S. Terzi, A. Zacharaki, A. Nizamis, K. Votis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, I. Stamelos "Transforming the supply-chain management and industry logistics with blockchain smart contracts", Proceedings of the 23rd Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI'19), Nicosia, Cyprus, 2019, DOI: https://doi.org/10.1145/3368640.3368655,
 4. S. Segkouli, K. Vaxevani, M. Loukea, G. Dafoulas, C. Karaberi, N. Kaklanis, S. Stavrotheodoros, D. Tzovaras, K. Votis, "Privacy and Ethical challenges in the context of interoperable", open IoT platforms: The Case study of ACTIVAGE IoT services in Greece, Διεθνές Συνέδριο «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΙΑΤΡΙΚΑ, ΝΟΜΙΚΑ & ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ», 21-22 Νοεμβρίου 2019.
 5. E. Stathopoulos, I. Paliokas, G. Meditskos, S. Diplaris, S. Tsafaras, E. Valkouma, G. Pehlivanides, C. Riggas, S. Vrochidis, K. Votis, D. Tzovaras, I. Kompatsiaris, "Smart Discovery of Cultural and Natural Tourist Routes", In: Social Innovation and Web Intelligence (SIWEB), part of Web Intelligence 2019, Thessaloniki, Greece, pp. 208-214. doi: 10.1145/3358695.3361105.
 6. I. Kalamaras, I. Xygonakis, K. Glykos, S. Ak-selsen, A. Munch-Ellingsen, H. Thanh Nguyen, A. Jacobsen Lep-perod, K. Bach, K. Votis, D. Tzovaras, "Visual analytics for exploring air quality data in an AI-enhanced IoT environment", In 11th International Conference on Management of Digital EcoSystems (MEDES ’19), November 12–14, 2019, Limassol, Cyprus.ACM, New York, NY,USA, 8 pages. https://doi.org/10.1145/3297662.3365816
 7. A. Triantafyllidis, A. Alexiadis, D. Elmas, K. Votis, D. Tzovaras, "A social robot-based platform for prevention of childhood obesity", in: Proc. - 2019 IEEE 19th Int. Conf. Bioinforma. Bioeng. BIBE 2019, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019: pp. 914–917. doi:10.1109/BIBE.2019.00171.
 8. A. Papadakis, A. Lalas, K. Votis, D. Tzovaras, "Cybersecurity Aspects of 5G Connectivity in Smart Cities Ecosystem via Connected and Autonomous Vehicles Use Cases", In proc. of 43rd Wireless World Research Forum (WWRF43) meeting, London, United Kingdom, October 2019
 9. A. Lalas, E. Polychronidou, K. Votis, K. Danas, D. Tzovaras, "Self-Management Platform for Chronic Respiratory Diseases through 5G-Enabled Monitoring and Training Approaches", Workshop on 5G e/m-Health and Wearables at the 43rd Wireless World Research Forum (WWRF) Meeting, London, United Kingdom, October 2019.
 10. A. Lalas, E. Polychronidou, R. Kordonias, P. Evaggelatos, V. Koutkias, K. Votis, D. Tzovaras, "Intelligent Clinical Platform for Self-management, Training, and Support of Chronic Respiratory Patients", SimInhale International Conference on Current Challenges and Future Opportunities for Inhalation Therapies, Athens, Greece, September-October 2019.
 11. S. Ortmann, O. Maye, B. Zinke, A. Lalas, K. Votis, D. Tzovaras, A. Lalos, S. Nousias, K. Moustakas, "Wearable sensing technologies for smart asthma guidance", Biomedical Engineering Congress - 53rd Annual Conference of the German Society for Biomedical Engineering (BMT 2019), Frankfurt/Main, Germany, September 2019.
 12. A. Vafeiadis, E. Fanioudakis, I. Potamitis, K. Votis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, L. Chen, R. Hamzaoui, "Two-Dimensional Convolutional Recurrent Neural Networks for Speech Activity Detection", 20th Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH 2019), Graz, Austria, Sep 2019
 13. S. Segkouli, S. Stavrotheodoros, N. Kaklanis, K. Votis, G. Dafoulas, C. Karaberi, D. Tzovaras, "IoT–based Smart Living Environments for ageing well in Greece", OpenLivingLab Days Conference, 2 September 2019 – Learning Lab Day at the Science Center and Technology Museum, 3 to 5 September 2019 – OpenLivingLab Days at the Concert Hall M2, Thessaloniki, Greece. (accepted).
 14. J. Augusto-Gonzalez, A. Collen, S. Evangelatos, M. Anagnostopoulos, G. Spathoulas, K. Giannoutakis, K. Votis, D. Tzovaras, B. Genge, E. Gelenbe, N. A. Nijdam, "From internet of threats to internet of things: A cyber security architecture for smart homes", In 2019 IEEE 24th International Workshop on Computer Aided Modeling and Design of Communication Links and Networks (CAMAD), pages 1–6, Sep. 2019
 15. G. Spanos, K. Giannoutakis, K. Votis, D. Tzovaras, "Combining statistical and machine learning techniques in iot anomaly detection for smart homes", In 2019 IEEE 24th International Workshop on Computer Aided Modeling and Design of Communication Links and Networks (CAMAD), pages 1–6, Sep. 2019
 16. N. Vakakis, O. Nikolis, D. Ioannidis, K. Votis, D. Tzovaras, "Cybersecurity in SMEs: The Smart-Home/Office Use Case", In 2019 IEEE 24th International Workshop on Computer Aided Modeling and Design of Communication Links and Networks (CAMAD) (pp. 1-7), IEEE, September 2019.
 17. E. Merdivan, A. Vafeiadis, D. Kalatzis, S. Hanke, J. Kropf, K. Votis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, L. Chen, R. Hamzaoui, M. Geist, "Image-based Text Classification using 2D Convolutional Neural Networks", 5th IEEE Smart World Congress (IEEE SWC 2019), Leicester, UK, Aug 2019
 18. F. Cruciani, A. Vafeiadis, C. Nugent, I. Cleland, P. McCullagh, K. Votis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, L. Chen, R. Hamzaoui, "Comparing CNN and Human Crafted Features for Human Activity Recognition", 16th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC 2019), Leicester, UK, Aug 2019
 19. A. Theodouli, S. Arakliotis, K. Moschou, K. Votis, D. Tzovaras, "On the design of a Blockchain-based system to facilitate Healthcare Data Sharing", In 2018 17th IEEE International Conference On Trust, Security And Privacy In Computing And Communications/12th IEEE International Conference On Big Data Science And Engineering (TrustCom/BigDataSE) (pp. 1374-1379). IEEE. (2018, August)
 20. E. Polychronidou, I. Kalamaras, K. Votis, D. Tzovaras, "Health Vision: An interactive web based platform for healthcare data analysis and visualisation", In July 2019 IEEE Conference on Computational Intelligence in Bioinformatics and Computational Biology (CIBCB) (pp. 1-8). IEEE.
 21. A. Lalas, E. Polychronidou, S. Nousias, P. Evaggelatos, R. Kordonias, G. Arvanitis, A. Kokonozi, P. Steiropoulos, A. Georgiou, P. Angelidis, E. Karvounis, K. Moustakas, V. Koutkias, K. Votis, D. Tzovaras, "Take-A-Breath: Smart Platform for Self-management and Support of Patients with Chronic Respiratory Diseases", 10th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2019), Patras, Greece, July 2019.
 22. D. Giakoumis, K. Votis, E. Altsitsiadis, S. Segkouli, I. Paliokas, D. Tzovaras, "Smart, Personalized and Adaptive ICT Solutions for Active, Healthy and Productive Ageing with enhanced Workability", in PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA), Rhodes, Greece, June 5-7 2019, pp. 442-447. doi: 10.1145/3316782.3322767
 23. C. Patsonakis, S. Terzi, I. Moschos, D. Ioannidis, K. Votis, D. Tzovaras, "Permissioned Blockchains and Virtual Nodes for Reinforcing Trust between Aggregators and Prosumers in Energy Demand Response Scenarios", In 2019 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2019 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC/I&CPS Europe) (pp. 1-6). IEEE, June 2019.
 24. R. J. Khusial, P. J. Honkoop, O. Usmani, M. Soares, A. Simpson, M. Biddiscombe, S. Meah, A. Lalas, E. Polychronidou, J. G. Koopmans, K. Moustakas, J. B. Snoeck-Stroband, S. Ortmann, K. Votis, D. Tzovaras, K. F. Chung, S. Fowler, J. K. Sont, "Effectiveness of myAirCoach: a mHealth self-management system, in uncontrolled asthma", In Proc. of European Respiratory Society International Congress (ERS 2019), European Respiratory Journal, vol. 54:Suppl. 63, PA745, Madrid, Spain, 2019, ISSN: 0903-1936
 25. E. Polychronidou, A. Lalas, D. Tzovaras, K. Votis, "A systematic distributing sensor system prototype for respiratory diseases", 2019 International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob), Barcelona, Spain, 2019, pp. 191-196.
 26. P. Iliadou, I. Paliokas S. Zygouris, K. Votis, D. Tzovaras, M. Tsolaki, "Use of a Portable EEG Device for Computerized MCI Screening: Preliminary Results of a new Non-Invasive Biometer", (Gr: Χρήση φορητής συσκευής καταγραφής εγκεφαλικών κυμάτων κατά την χορήγηση ηλεκτρονικής δοκιμασίας: προκαταρκτικά αποτελέσματα για την κατασκευή ενός νέου μη-παρεμβατικού βιοδείκτη). In: 11th Panhellenic Conference of Alzheimer’s Disease (PICAD), Thessaloniki, February 14-17, 2019, p. 65.
 27. I. Paliokas, N. Katertsidis, K. Glykos, A. Tzallas, K. Votis, D. Tzovaras, "Online Activity Patterns of Social Network Users who are at Risk of Cognitive Decline", In: 3rd Mediterranean Conference on Neurodegenerative Diseases (MeCoND), Thessaloniki, February 14-17, 2019, p. 106.
 28. A. Tzallas, N. Katertsidis, I. Paliokas, K. Glykos, K. Votis, D. Tzovaras, "Development of an online platform (CAREGIVERSPRO-MMD) based on social networking and gamification for people living with dementia and their caregivers", In: 3rd Mediterranean Conference on Neurodegenerative Diseases (MeCoND), Thessaloniki, February 14-17, 2019, p. 105.
 29. J. Rasmussen, P. Natsiavas, K. Votis, K. Moschou, P. Campegiani, L. Coppolino, I. Cano, D. Mari, G. Faiella, O. Stan, O. Abdelrahman, M. Nalin, I. Baroni, M. Voss-Knude, V. A. Vella, E. Grivas, C. Mesaritakis, J. Dumortier, J. Petersen, D. Tzovaras, L. Romano, I. Komnios, V. Koutkias, "Gap Analysis for Information Security in Interoperable Solutions at a Systemic Level: The KONFIDO Approach", in: Maglaveras N., Chouvarda I., de Carvalho P. (eds) Precision Medicine Powered by pHealth and Connected Health. IFMBE Proceedings, Springer Singapore, Thessaloniki, Greece, 18-21 Nov. 2018, Vol 66. pp. 75-79.
 30. I. Paliokas, E. Kalamaras, K. Votis, S. Doumpoulakis, E. Lakka, M. Kotsani, A. Freminet, A. Benetos, I. Ellul, M. Polycarpou, S. Zygouris, V. Megalooikonomou, D. Tzovaras, "Using a Virtual Reality Serious Game to Assess the Performance of Older Adults with Frailty", Genetics, Geriatrics and Neurodegenerative Diseases Research (GeNeDis), Toronto, October 25-28, 2018.
 31. M. Tsipouras, N. Giannakeas, T. Tegou, I. Kalamaras, K. Votis, D. Tzovaras, "Assessing the Frailty of Older People using Bluetooth Beacons Data", In October 2018 14th International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob) (pp. 5-11). IEEE.
 32. T. Tegou, I. Kalamaras, K. Votis, D. Tzovaras, "A low-cost room-level indoor localization system with easy setup for medical applications", In September 2018 11th IFIP Wireless and Mobile Networking Conference (WMNC) (pp. 1-7). IEEE.
 33. A. Tsolakis, I. Moschos, K. Votis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "A Secured and Trusted Demand Response system based on Blockchain technologies", in 2018 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2018), Thessaloniki, Greece, Jul. 2018.
 34. E. Polychronidou, I. Kalamaras, K. Votis, D. Tzovaras, "Towards visualizing primary Sjögren’s Syndrome data from heterogeneous cohorts", 10th Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN2018), Patras, Greece, Jul. 2018.
 35. V. Solachidis, I. Paliokas, N. Vretos, K. Votis, U. Cortιs, D. Tzovaras, "Two examples of online eHealth platforms for supporting people living with cognitive impairments and their caregivers", in PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA), Corfu, Greece, 26-29 Jun. 2018, pp. 449-454. doi: 10.1145/3197768.3201556
 36. L. Oliva-Felipe, C. Barrue, A. Cortes, E. Wolverson, M. Antomarini, K. Votis, I. Paliokas, U. Cortes, "Health Recommender System design in the context of CAREGIVERSPRO-MMD Project", In PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA), Corfu, Greece, 26-29 June 2018, pp. 462-469. doi: 10.1145/3197768.3201558
 37. E. Lithoxoidou, I. Paliokas, I. Gotsos, S. Krinidis, A. Tsakiris, K. Votis, D. Tzovaras, "A Gamification Engine Architecture for Enhancing Behavioral Change Support Systems", in PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA), Corfu, Greece, 26-29 Jun. 2018, pp. 482-489. doi: 10.1145/3197768.3201561
 38. A. T. Tzallas, N. Katertsidis, K. Glykos, S. Segkouli, K. Votis, I. Paliokas, D. Tzovaras, C. Barrué, U. Cortés, "Designing a gamified social platform for people living with dementia and their live-in family caregivers", in PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA), 26-29 Jun. 2018, Corfu, Greece, pp. 476-481. doi: 10.1145/3197768.3201560
 39. G. Spathoulas, A. Collen, P. Pandey, N. A. Nijdam, S. Katsikas, C. Kouzinopoulos, M. Ben Moussa, K. Giannoutakis, K. Votis, D. Tzovaras, "Towards Reliable Integrity in Blacklisting: Facing Malicious IPs in GHOST Smart Contracts", 2018 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2018), Thessaloniki, Greece, Jul. 2018.
 40. C. Kouzinopoulos, K. Giannoutakis, K. Votis, D. Tzovaras, A. Collen, N. A. Nijdam, D. Konstantas, G. Spathoulas, P. Pandey, S. Katsikas, "Implementing a Forms of Consent Smart Contract on an IoT-based Blockchain to promote user trust", 2018 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2018), Thessaloniki, Greece, Jul. 2018.
 41. T. Cioara, I. Anghel, C. Pop, M. Bertoncini, V. Croce, D. Ioannidis, K. Votis, D. Tzovaras, L. D'Oriano, "Enabling New Tehnologies for Demand Response Descentralized Validation using Blockchain", IEEE 18th International Conference on Environment and Electrical Engineering, Palermo, Italy, Jun. 2018.
 42. C. Kouzinopoulos, G. Spathoulas, K. Giannoutakis, K. Votis, P. Pandey, D. Tzovaras, S. Katsikas, A. Collen, N. A. Nijdam, "Using blockchains to strengthen the security of internet of things", in Proceedings of the 2018 ISCIS Security Workshop, ICL, Lecture Notes CCIS No. 821, London, UK, Feb. 2018.
 43. I. Kalamaras, A. Drosou, K. Votis, D. Kehagias, D. Tzovaras , "A multi-objective data mining approach for road traffic prediction", 14th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI 2018), Rhodes, Greece, May 2018.
 44. I. Kalamaras, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Towards Big Data Analytics in Large-scale Federations of Semantically Heterogeneous IoT Platforms", Semantics in the Deep: International Workshop on Semantic Analytics for Big Data (SEDSEAL 2018), 14th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI 2018), Rhodes, Greece, May 2018.
 45. S. Stavrotheodoros, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "A smart-home IoT Infrastructure for the support of independent living of older adults", 14th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI 2018), Rhodes, Greece, May 2018.
 46. A. Vafeiadis, T. Vafeiadis, S. Zikos, S. Krinidis, K. Votis, D. Giakoumis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, L. Chen, R. Hamzaoui, "Energy-based decision engine for household human activity recognition", in Pervasive Computing and Communications Workshops (PerCom Workshops), 2018 IEEE International Conference on Pervasive Computing, Athens, Greece, 19-23 Mar. 2018.
 47. A. Collen, N. A. Nijdam, J. Augusto-Gonzalez, S. Katsikas, K. Giannoutakis, G. Spathoulas, E. Gelenbe, K. Votis, D. Tzovaras, N. Ghavami, M. Volkamer, P. Haller, A. Sanchez, M. Dimas, "GHOST - Safe-Guarding Home IoT Environments with Personalised Real-time Risk Control", in Proceedings of the 2018 ISCIS Security Workshop, ICL, Lecture Notes CCIS No. 821, London, UK, Feb. 2018.
 48. P. Natsiavas, C. Kakalou, K. Votis, D. Tzovaras, N. Maglaveras, I. Komnios, V. Koutkias, "Identification of Barriers and Facilitators for eHealth Acceptance: The KONFIDO Study", Precision Medicine Powered by pHealth and Connected Health, Thessaloniki, Greece, Nov. 2017, pp 81-85. [https://doi.org/10.1007/978-981-10-7419-6_14]
 49. E. Polychronidou, S. Segkouli, E. Kalamaras, St. Papadopoulos, A. Drosou, K. Votis, S. Bostantjopoulou, Z. Katsarou, C. Papaxanthis, V. Hatzitaki, P. Moschonas, D. Tzovaras, "Parkinson's Disease patients classification based on a motion tracking methodology", International Conference on Biomedical and Health Informatics 2017 (ICBHI 2017), Orlando, Florida, USA, Feb. 2017.
 50. A. Vafeiadis, D. Kalatzis, K. Votis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, L. Chen, R. Hamzaoui, "Acoustic scene classification: From a hybrid classifier to deep learning", in Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2017 Workshop (DCASE2017), , Munich, Germany, Nov. 2017, pp. 123–127.
 51. MG. Tsipouras, N. Giannakeas, S. Doumpoulakis, A. Voulgaridis, D. Kikidis , K. Votis , D. Tzovaras, "Rule Editor for ARDEN Syntax Generation towards a more Effective Self-Management of Asthma Disease Patients", IEEE 17th International Conference on Bioinformatics and Bioengineering, Washington DC, USA, Jun. 2017, pp. 520-524, doi: 10.1109/BIBE.2017.00094
 52. I. Paliokas, AT. Tzallas, N. Katertsidis, K. Votis, D. Tzovaras, "Gamification in Social Networking: A Platform for People Living with Dementia and their Caregivers", 17th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering, Washington DC, USA, Jun. 2017, pp. 574-579, doi: 10.1109/BIBE.2017.00104
 53. K. Votis, D. Tzovaras, N. Kaklanis, S. Segkouli, V. Mizaras, G. E. Dafoulas, E. Mitsakis, "Securing Internet of Things Data Services for Healthy and Active Ageing Services in Regions of Greece", IoT Connected World & Semantic Interoperability Workshop (IoT-CWSI) 2017, Linz, Austria, 22 Oct. 2017.
 54. D. Kikidis, K. Votis, D. Tzovaras, "Worldwide correlations of deaths from chronic respiratory diseases and carbondioxide emissions per capita", European Respiratory Congress, Paris, France, 9-13 Sep. 2017.
 55. A. Vafeiadis, K. Votis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, L. Chen, R. Hamzaoui, "Audio-based Event Recognition System for Smart Homes", 14th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC 2017), San Francisco, USA, Aug. 2017.
 56. M. Vasileiadis, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Extraction of Tabular Data from Document Images", 14th International Web for All Conference (W4A 2017), Perth, Western Australia, 2-4 April 2017.
 57. S. Nousias, A. Lalos, K. Moustakas, A. Lalas, D. Kikidis, K. Votis, D. Tzovaras, O. Usmani, F. Chung, "Computational modeling methods for simulating obstructive human lung diseases", In Proceedings of European Respiratory Society International Congress (ERS 2016), European Respiratory Journal, vol. 48:PA4401, London, UK, 2016.
 58. A. Lalas, S. Nousias, D. Kikidis, A. Lalos, K. Votis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Numerical Assessment of Airflow and Inhaled Particles Attributes in Obstructed Pulmonary System", in 2016 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM), Shenzhen, China, 15-18 Dec. 2016.
 59. S. Nousias, J. Lakoumentas, A. Lalos, D. Kikidis, K. Moustakas, K. Votis, D. Tzovaras, "Monitoring asthma medication adherence through content based audio classification", in IEEE Symposium Series on Computational Intelligence. IEEE, Athens, Greece, 6-9 Dec. 2016.
 60. P. Moschonas, St. Papadopoulos, E. Kalamaras, K. Votis, D. Tzovaras, "Visualising Clinical and Patient Test Data for Parkinson’s Disease using Multi-Objective Analysis", Virtual Physiological Human, VPH2016, Amsterdam, The Netherlands, 27 Sep. 2016.
 61. P. Moschonas, I. Kalamaras, St. Papadopoulos, A. Drosou, K. Votis, S. Bostantjopoulou, Z. Katsarou, C. Papaxanthis, V. Hatzitaki, D. Tzovaras, "Discovering the Discriminating Power in Patient Test Features using Visual Analytics: A Case Study in Parkinson's Disease", Workshop on New Methods and Tools for Big Data, 12th IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations, AIAI 2016, vol. 475, pp. 600-610, Thessaloniki, Greece, 16 Sep. 2016.
 62. D. Tzovaras, S. Valtolina, J. Abdelnour-Nocera, K. Votis, B. R. Barricelli, K. Moustakas, D. Kikidis, "Workshop on mobile healthcare for the self-management of chronic diseases and the empowerment of patients", in Proceedings of the 18th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services Adjunct, ACM, Florence, Italy, 7-9 Sep. 2016, pp. 1069-1072.
 63. M. Vasileiadis, D. Giakoumis, K. Votis, D. Tzovaras, "A Living Lab Infrastructure for Investigating Activity Monitoring Needs in Service Robot Applications", 9th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA 2016), AHA Living Labs workshop, Corfu, Greece, 29 Jun. – 1 Jul. 2016.
 64. N. Kaklanis, A. Konstadinidou, K. Votis, D. Tzovaras, "Automatic semantic service composition aiming at increasing end-users’ accessibility", 31st ACM Symposium on Applied Computing (SAC 2016), Pisa, Italy, 4-8 Apr. 2016.
 65. N. Georgoulopoulos, I. Mariolis, S. Rogotis, D. Ioannidis, K. Votis, D. Tzovaras, "Fire Event Analytics: A Visual Analytics Tool to Assist Wildland Fire Management", 13th International Conference Computer Graphics, Imaging and Visualization (GiV2016), Morocco, 29 Mar. - 1 Apr. 2016.
 66. D. Kikidis, K. Votis, D. Tzovaras, "Utilizing Convolution Neural Networks for the Acoustic Detection of Inhaler Actuations", IEEE E-Health and Bioengineering Conference (EHB), Iasi, Romania, Nov. 2015.
 67. D. Kikidis, K. Votis, D. Tzovaras, "MyAirCoach: Designing a mobile application for the education of patients regarding asthma disease", IEEE Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IMCL), Thessaloniki, Greece, Nov. 2015.
 68. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Adding haptic feedback to web applications towards improving end-users’ cognitive capabilities", 6th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2015), Győr, Hungary, 19-21 Oct. 2015.
 69. A. Konstadinidou, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "A Unified Semantic Framework for the description of assistive technologies", AAATE Conference (AAATE’15), Studies in health technology and informatics, Budapest, Hungary, Sep. 2015, Vol. 217, pp. 744-748.
 70. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Service composition towards increasing end-user accessibility", AAATE Conference (AAATE’15), Studies in health technology and informatics, Budapest, Hungary, Sep. 2015, Vol. 217, pp. 621-625.
 71. D. Stanev, P. Moschonas, K. Votis, D. Tzovaras, K. Moustakas, "Simulation and Visual Analysis of Neuromusculoskeletal Models and Data", 11th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations, AIAI 2015, Biarritz-Anglet-Bayonne, France, Sep 2015.
 72. K. Votis, D. Giakoumis, M. Vasileiadis, S. Doumpoulakis, S. Segkouli, D. Tzovaras, "Mobile Cognitive Training Games for older adults with mild cognitive impairment", In Proceedings of the 17th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services Adjunct, ACM, Copenhagen, Denmark, Aug. 2015, pp. 932-935.
 73. K. Votis, A.S. Lalos, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Analysis, modelling and sensing of both physiological and environmental factors for the customized and predictive self-management of Asthma", 6th Pan-Hellenic Conference on Biomedical Technology (ELEBIT 2015), Athens, Greece, 6-8 May 2015.
 74. G. Papamakarios, D. Giakoumis, M. Vasileiadis, A. Drosou, K. Votis, D. Tzovaras, "Monitoring activities of daily living and physical exercise for support of MCI and AD patients", In Proceedings of 2nd International Medical Olympiad, HJNM 2014, Vol. 17(Suppl1), Thessaloniki, Greece, Oct 2013, p.73.
 75. D. Giakoumis, G. Stavropoulos, D. Kikidis, M. Vasileiadis, K. Votis, D. Tzovaras, "Recognizing Daily Activities in Realistic Environments through Depth-Based User Tracking and Hidden Conditional Random Fields for MCI/AD Support", Assistive Computer Vision and Robotics (ACVR) workshop of the European Conference on Computer Vision 2014 (ECCV 2014), Zurich, Sep. 2014.
 76. S. Papadopoulos, K. Votis, C. Alexakos, D. Tzovaras, "Feature Extraction and Visual Feature Fusion for the Detection of Concurrent Prefix Hijacks", 1st Workshop on New Methods and Tools for Big Data (MT4BD), part of the 10th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI), Sep. 2014.
 77. G. Papamakarios, D. Giakoumis, K. Votis, S. Segkouli, D. Tzovaras, C. Karagiannidis, "Synthetic ground truth data generation for automatic trajectory-based ADL detection", IEEE-EMBS International Conferences on Biomedical and Health Informatics (BHI 2014), Valencia, Spain, 1-4 Jun. 2014, pp. 33-36.
 78. G. Papamakarios, D. Giakoumis, M. Vasileiadis, K. Votis, S. Segkouli, D. Tzovaras, C. Karagiannidis, "A Tool to Monitor and Support Physical Exercise Interventions for MCI and AD Patients", 2nd Patient Rehabilitation Techniques Workshop (REHAB 2014), 8th International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare (PervasiveHealth 2014), Oldenburg, Germany, May 2014.
 79. N. Fernandes, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, L. Carrico, "An analysis of personalized web accessibility", In Proceedings of the 11th Web for All Conference, ACM, p. 19, Seoul, Republic of Korea, 7- 9 Apr. 2014.
 80. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Personalised web accessibility assessment using virtual user models", W3C User Modeling for Accessibility Online Symposium, 15 Jul. 2013.
 81. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "A Mobile Interactive Maps Application for a Visually Impaired Audience", 10th International Cross-Disciplinary Conference on Web Accessibility, The Paciello Group Web Accessibility Challenge - W4A 2013, Rio de Janeiro, Brazil, 13-15 May 2013.
 82. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Touching OpenStreetMap Data in Mobile Context for the Visually Impaired", CHI 2013 Mobile Accessibility Workshop, Paris, France, 28 Apr. 2013.
 83. C. Loitsch, A. Stiegler, C. Strobbe, D. Tzovaras, K. Votis, G. Weber, G. Zimmermann, "Improving accessibility by matching user needs and preferences", Assistive Technology: From Research to Practice - Proceedings of AAATE, 2013.
 84. K. Votis, D. Tzovaras, N. Kaklanis, P. Korn, "Using the AEGIS OAF: Making an Accessible RIA", Annual International Technology & Persons with Disabilities Conference (CSUN 2012), San Diego, California, 27 Feb. - 03 Mar. 2012.
 85. T. Oikonomou, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "An Accessibility Assessment Framework for Improving Designers Experience in Web Applications", 14th International Conference on Human - Computer Interaction (HCII 2011), Orlando, Florida, USA, 9 - 14 July 2011.
 86. N. Partarakis, C. Doulgeraki, M. Antona, T. Oikonomou, N. Kaklanis, K. Votis, G. E. Kastori, D. Tzovaras, "A Unified Environment for Accessing a Suite of Accessibility Evaluation Facilities", 14th International Conference on Human - Computer Interaction (HCII 2011), Orlando, Florida, USA, 9 - 14 July 2011.
 87. N. Kaklanis, K. Votis, P. Moschonas, D. Tzovaras, "HapticRiaMaps: Towards Interactive exploration of Web World maps for the Visually Impaired", W4A2011 Microsoft Challenge: co-Located with the 20th International World Wide Web Conference, Hyderabad, India, 28-29 Mar. 2011.
 88. T. Oikonomou, N. Kaklanis, K. Votis, G. E. Kastori, N. Partarakis, D. Tzovaras, "WaaT: Personalised Web Accessibility Evaluation Tool", W4A2011 Microsoft Challenge: co-Located with the 20th International World Wide Web Conference, Hyderabad, India, 28-29 Mar. 2011.
 89. T. Oikonomou, K. Votis, D. Kontotasiou, D. Tzovaras, "Applying WAI-ARIA to open-source CMS Widgets- Practical Application and Results", 1st AEGIS International Conference, Seville, Spain, 7-8 Oct. 2010.
 90. T. Oikonomou, K. Votis, D. Tzovaras, P. Korn, "Designing and Developing Accessible Java Swing Applications", 12th International Conference on Computers Helping People with Special Needs, (ICCHP 2010), Vienna University of Technology, Austria, 14-16 July 2010.
 91. D. Giakoumis, K. Votis, D. Tzovaras, S. Likothanassis, G. Hassapis, "Introducing Accessibility in the Web Services Domain", 3rd IEEE International Conference on Computer Science and Information Technology,(ICCSIT_2010), Chengdu, China, 9-11 July 2010.
 92. N. Kaklanis, K. Moustakas, K. Votis, D. Tzovaras, "A framework for accessibility testing of virtual environments based on UsiXML", ACM SIGCHI, Symposium on Engineering Interactive Computing Systems, UsiXML Workshop, Berlin, Germany, 19-23 June 2010.
 93. N. Kaklanis, K. Votis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "3D HapticWebBrowser: Towards Universal Web Navigation for the Visually Impaired", 7th International Cross-Disciplinary Conference on Web Accessibility, (W4A), Raleigh, north Carolina, USA, 26-27 April 2010.
 94. R. Lopes, K. Votis, L. Carriço, S. Likothanassis, D. Tzovaras, "The Semantics of Personalised Web Accessibility Assessment", 25th ACM Symposium on Applied Computing, Sierre, Switzerland, 22-26 Mar. 2010.
 95. T. Oikonomou, K. Votis, P. Korn, D. Tzovaras, "Simulating vision impairments for Java/Swing developers using the NetBeans IDE", CSUN 25th conference, San Diego, 22-27 Mar. 2010.
 96. T. Oikonomou, K. Votis, D. Tzovaras, P. Korn, "An Approximation Simulator for Designing and Developing Accessible Java Swing Applications", European Joint Conferences on Theory and Practice of Software (ETAPS 2010), Paphos, Cyprus, 20-28 Mar. 2010.
 97. K. Votis, T. Oikonomou, P. Korn, D. Tzovaras, S. Likothanasis, "A Visual Impaired Simulator to achieve Embedded Accessibility Designs", IEEE International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems (ICIS 2009), Shanghai, China, Nov. 2009.
 98. T. Oikonomou, K. Votis, P. Korn, D. Tzovaras, Likothanasis, "Standalone Vision Impairments Simulator for Java Swing Applications", In Symposium of the Austrian HCI and Usability Engineering Group, Springer, Berlin, Heidelberg, Nov. 2009, pp. 387-398.
 99. A. Mourouzis, G-E. Kastori, K. Votis, E. Bekiaris, D. Tzovaras, "A Harmonised Methodology Towards Measuring Accessibility", HCI International 2009 (HCII 2009), LNCS_5614, vol. 5, San Diego, California, USA, 19-24 Jul. 2009.
 100. T. Oikonomou, K. Votis, D. Tzovaras, P. Korn, "An Open Source Tool for Simulating a Variety of Vision Impairments in Developing Swing Applications", in International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction., Springer Berlin Heidelberg, San Diego, California, USA, 19-24 Jul. 2009, pp. 135-144.
 101. K. Votis, R. Lopes, D. Tzovaras, L. Carrico, S. Likothanassis, "A Semantic Accessibility Assessment Environment For Design and Development for the Web", HCI International 2009 (HCII 2009), San Diego, California, USA, 19-24 Jul. 2009.
 102. R. Lopes, K. Votis, L. Carriço, S. Likothanassis, D. Tzovaras, "Towards the Universal Semantic Assessment of Accessibility", In Proceedings of the 2009 ACM symposium on Applied Computing, USA, Mar. 2009, pp. 147-151.
 103. K. Votis, C. Alexakos, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "The Impact of a Service Oriented Approach as an Enabler for E-Government educational services for All Citizens", Springer CCIS, vol. 19, Official Proceedings of 1st World Summit on the Knowledge Society, Athens, Greece, 24-28 Sep. 2008.
 104. K. Votis, D. Tzovaras, "A multi-layer Ontological based Framework for testing Accessibility of Applications and services", ASK-IT Final Conference, Mobility for All – The Use of Ambient Intelligence in Addressing the Mobility Needs of People with Impairments: The Case of ASK-IT, Nuremberg, Germany, 26-27 Jun. 2008.

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. E. Diamantidou, A. Lalas, K. Votis, D. Tzovaras, "Multimodal Deep Learning Framework for Enhanced Accuracy of UAV Detection", In proc. of Workshop on Vision-enabled UAV and counter-UAV technologies for surveillance and security of critical infrastructures (UAV4S) at the 12th International Conference on Computer Vision Systems (ICVS 2019), Springer Nature Switzerland AG, D. Tzovaras et al. (Eds.): ICVS 2019, LNCS 11754, pp. 768–777, 2019, https://doi.org/10.1007/978-3-030-34995-0_70
 2. S. Segkouli, I. Paliokas, T. Tsakiris, M. Tsolaki, K. Votis, D. Tzovaras, "Enabling accessibility features in enhanced VR environments for supporting spatial abilities and social interaction in elderly and MCI patients", Handbook of Research on Innovations in the Diagnosis and Treatment of Dementia, Editor(s): Bamidis D. et al., Ch.8, IGI Global Topic Selections, pp. 147-162, 2014.
 3. K. Votis, S. Segkouli, A. Drosou, D. Tzovaras, M. Tsolaki, "An Ambient Intelligence System for the Monitoring, Empowerment and Disease Evolution Prediction for Patients with Μild cognitive impairments", Handbook of Research on Innovations in the Diagnosis and Treatment of Dementia, IGI Global Topic Selections, pp. 225-239, 2014.
 4. N. Kaklanis, K. Votis, K. Giannoutakis, D. Tzovaras, V. Gower, R. Andrich, "A unified semantic framework for detailed description of assistive technologies based on the EASTIN taxonomy", (2014) In Computers Helping People with Special Needs (pp. 275-282). Springer International Publishing.
 5. A. Iglesias-Perez, C. Loitsch, N. Kaklanis, K. Votis, A. Stiegler, K. Kalogirou, G. Serra-Autonell, D. Tzovaras, G. Weber, "Accessibility through preferences: context-aware recommender of settings", Universal Access in Human-Computer Interaction. Design and Development Methods for Universal Access, pp. 224-235. Springer International Publishing, 2014.
 6. N. Kaklanis, K. Votis, K. Giannoutakis, D. Tzovaras, "A semantic framework for assistive technologies description to strengthen UI adaptation", In Universal Access in Human-Computer Interaction, Design and Development Methods for Universal Access (pp. 236-245). Springer International Publishing. (2014)
 7. R. Lopes, K. Votis, L. Carriço, S. Likothanassis, D. Tzovaras, "A Service Oriented Ontological Framework for the Semantic Validation of Web Accessibility", Handbook of Research on Social Dimensions of Semantic Technologies and Web Service, IGI Global, 2009

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: