Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Ιωάννης Μαριόλης - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

  1. C. Papadopoulos, I. Mariolis, A. Topalidou-Kyniazopoulou, G. Piperagkas, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "An Advanced Human-Robot Interaction Interface for Collaborative Robotic Assembly Tasks", In Rapid Automation: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 794-812). IGI Global, 2019
  2. G. S. Piperagkas, I. Mariolis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Key-frame Extraction With Semantic Graphs in Assembly Processes", IEEE Robotics and Automation Letters, 2(3), 2017, 1264-1271
  3. D. Triantafyllou, I. Mariolis , A. Kargakos , S. Malassiotis , N. Aspragathos, "A Geometric Approach to Robotic Unfolding of Garments", Journal of Robotics and Autonomous Systems, vol 75, p 233 243, 2016.
  4. I. Mariolis, S. Malassiotis, "Modelling folded garments by fitting foldable templates", Machine Vision and Applications, Vol. 26, No. 4, pp. 549-560, 2015

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

  1. C. Kampouris, I. Mariolis, G. Peleka, E. Skartados, A. Kargakos, D. Triantafyllou, S. Malassiotis, "Multi-sensorial and explorative recognition of garments and their material properties in unconstrained environment", International Conference on Robotics and Automation, 2016
  2. N. Georgoulopoulos, I. Mariolis, S. Rogotis, D. Ioannidis, K. Votis, D. Tzovaras, "Fire Event Analytics: A Visual Analytics Tool to Assist Wildland Fire Management", 13th International Conference Computer Graphics, Imaging and Visualization (GiV2016), Morocco, 29 Mar. - 1 Apr. 2016.
  3. I. Mariolis, G. Peleka, A. Kargakos, S. Malassiotis, "Pose and category recognition of highly deformable objects using deep learning", in Advanced Robotics (ICAR), 2015 International Conference on, pp. 655–662, July, 2015

Κεφάλαια Βιβλίων

  1. I. Mariolis, S. Malassiotis, "Matching folded garments to unfolded templates using robust shape analysis techniques", In Richard Wilson, Edwin Hancock, Adrian Bors, and William Smith, editors, Computer Analysis of Images and Patterns, volume 8048 of Lecture Notes in Computer Science, pp 193–200. Springer Berlin Heidelberg, 2013

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: