Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Ιωάννης Μανάκος - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. C. Boutsoukis, I. Manakos, M. Heurich, A. Delopoulos, "Canopy height estimation from single multispectral 2D airborne imagery using texture analysis and machine learning in structurally rich temperate forests", 2019, Remote Sensing, 11(23), 2853, DOI: https://doi.org/10.3390/rs11232853
 2. G. Kordelas, I. Manakos, G. Lefebvre, B. Poulin, "Automatic Inundation Mapping Using Sentinel-2 Data Applicable to Both Camargue and Donana Biosphere Reserves", 2019, Remote Sensing, 11, 2251, DOI: 10.3390/rs11192251
 3. I. Manakos, G. Kordelas, K. Marini, "Fusion of Sentinel-1 data with Sentinel-2 products to overcome non-favourable atmospheric conditions for the delineation of inundation maps", 2019, European Journal of Remote Sensing, DOI: 10.1080/22797254.2019.1596757
 4. I. Manakos, M. Tomaszewska, I. Gkinis, O. Brovkina, L. Filchev, L. Genc, I. Gitas, A. Halabuk, M. Inalpulat, A. Irimescu, G. Jelev, K. Karantzalos, T. Katagis, L. Kupkova, M. Lavreniuk, M. Mesaros, D. Mihailescu, M. Nita, T. Rusnak, P. Stych, F. Zemek, J. Albrechtova, P. Campbell, "Comparison of Global and Continental Land Cover Products for selected study areas in South Central and Eastern European Region", 2018, Remote Sensing, 10(12), 1967, DOI: https://doi.org/10.3390/rs10121967
 5. G. Kordelas, I. Manakos, D. Aragones, R. Diaz-Delgado, J. Bustamante, "Fast and automatic data-driven thresholding for inundation mapping with Sentinel-2 data", 2018, Remote Sensing, 10, 910, DOI: 10.3390/rs10060910
 6. D. Pasetto, S. Arenas-Castro, J. Bustamante, R. Casagrandi, N. Chrysoulakis, A. Cord, A. Dittrich, C. Domingo, G. El Serafy, A. Karnieli, G. Kordelas, I. Manakos, L. Mari, A. Monteiro, E. Palazzi, D. Poursanidis, A. Rinaldo, S. Terzago, A. Ziemba, G. Ziv, "Integration of satellite remote sensing data in ecosystem modelling at local scales: practices and trends", Methods in Ecology and Evolution, 2018; 9:1810–1821, DOI: 10.1111/2041-210X.13018.
 7. I. Manakos, K. Chatzopoulos-Vouzoglanis, I. Gkinis, Z. Petrou, E. Stylianidis, G. Pozoukidou, "Assessing urban development trends in representative Local Administrative Units before and after the Greek economic crisis", 2017, Remote Sensing Applications: Society and Environment, 7, 49-56, DOI: 10.1016/j.rsase.2017.06.004
 8. I. Manakos, C. Karakizi, I. Gkinis, K. Karantzalos, "Validation and Inter-Comparison of Spaceborne Derived Global and Continental Land Cover Products for the Mediterranean Region: The Case of Thessaly", 2017, Land, 6(2), 34, DOI: 10.3390/land6020034.
 9. I. Manakos, E. Technitou, Z. Petrou, C. Karydas, V. Tomaselli, G. Veronico, G. Mountrakis, "Multi-modal knowledge base generation from very high resolution satellite imagery for habitat mapping", 2016, European Journal of Remote Sensing, 49, 1033-1060, DOI: 10.5721/EuJRS20164953.
 10. A. Endres, G. Mountrakis, H. Jin, W. Zhuang, I. Manakos, J.J. Wiley Jr, C.M. Beier, "Relative importance analysis of Landsat, waveform LIDAR and PALSAR inputs for deciduous biomass estimation", 2016, European Journal of Remote Sensing, 49, 795-807, DOI: 10.5721/EuJRS20164942
 11. D. Koureas, A. Hardisty, R. Vos, D. Agosti, C. Arvanitidis, P. Bogatencov, P. Buttigieg, Y. de Jong, F. Horvath, G. Gkoutos, Q. Groom, T. Kliment, U. Kõljalg, I. Manakos, A. Marcer, K. Marhold, D. Morse, P. Mergen, L. Penev, L. Pettersson, J. Svenning, A. van de Putte, V. Smith, "Unifying European Biodiversity Informatics (BioUnify)", 2016, Research Ideas and Outcomes 2: e7787, doi: 10.3897/rio.2.e7787
 12. C. A. Mücher, L. Roupioz, H. Kramer, M. M. B. Bogers, R. H. G. Jongman, R. M. Lucas, V. Kosmidou, Z. Petrou, I. Manakos, E. Padoa-Schioppa, M. Adamo, P. Blonda., "Synergy of Airborne LiDAR and Worldview-2 satellite imagery for land cover and habitat mapping: a BIOSOS-EODHAM case study for the Netherlands", 2015, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 37, 48–55.
 13. Z. Petrou, I. Manakos, T. Stathaki, "Remote sensing for biodiversity monitoring: A review of methods for biodiversity indicator extraction and assessment of progress towards international targets", 2015, Biodiversity and Conservation, 24(10), 2333-2363.
 14. Z. Petrou, I. Manakos, T. Stathaki, C. A. Mücher, M. Adamo, "Discrimination of vegetation height categories with passive satellite sensor imagery using texture analysis", 2015, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observation and Remote Sensing, 8(4), 1442–1455.
 15. I. Manakos, K. Chatzopoulos-Vouzoglanis, Z. Petrou, L. Filchev, A. Apostolakis, "Globalland30 Mapping Capacity of Land Surface Water in Thessaly, Greece", 2015, Land 4(1), 1-18.
 16. R. Lucas, P. Blonda, P. Bunting, G. Jones, J. Inglada, M. Arias, V. Kosmidou, Z. Petrou, I. Manakos, M. Adamo, R. Charnock, C. Tarantino, C. A. Mücher, R. Jongman, H. Kramer, D. Arvor, J. P. Honrado, P. Mairota, "The Earth Observation Data for Habitat Monitoring (EODHAM) System", 2015, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 37, 17–28.
 17. H. Nagendra, P. Mairota, C. Marangi, R. Lucas, P. Dimopoulos, J. P. Honrado, M. Niphadkar, C. A. Mücher, V. Tomaselli, M. Panitsa, C. Tarantino, I. Manakos, P. Blonda, "Satellite Earth observation data to identify anthropogenic pressures in selected protected areas", 2015, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 37, 124-132.
 18. Z. Petrou, V. Kosmidou, I. Manakos, T. Stathaki, M. Adamo, C. Tarantino, V. Tomaselli, P. Blonda, M. Petrou, "A rule-based classification methodology to handle uncertainty in habitat mapping employing evidential reasoning and fuzzy logic", 2014, Pattern Recognition Letters, 48, 24-33.
 19. M. Adamo, C. Tarantino, V. Tomaselli, V. Kosmidou, Z. Petrou, I. Manakos, R.M. Lucas, C.A. Mucher, G. Veronico, C. Marangi, V. De Pasquale, P. Blonda, "Expert knowledge for translating land cover/use maps to General Habitat Categories (GHC)", 2014, Landscape Ecol., 29(6), 1045-1067.
 20. V. Kosmidou, Z. Petrou, R.G.H. Bunce, C.A. Mucher, R.H.G. Jongman, M.M. Bogers, R.M. Lucas, V. Tomaselli, P. Blonda, E. Padoa-Schioppa, I. Manakos, M. Petrou, "Harmonization of the Land Cover Classification System (LCCS) with the General Habitat Categories (GHC) classification system", 2014, Ecol. Indic. 36, 290–300
 21. A. Elatawneh, A. Wallner, I. Manakos, T. Schneider, T. Knoke, "Forest Cover Database Updates Using Multi-Seasonal RapidEye Data - Storm Event Assessment in the Bavarian Forest National Park", Forests 2014, 5, 1284-1303.
 22. C.G. Karydas, M. Petriolis, I. Manakos, "Evaluating alternative methods of soil erodibility mapping in the Mediterranean island of Crete.", Special Issue 'Soil Erosion: A Major Threat to Food Production and the Environment', Journal of Agriculture, 2013, 3(3), Pages 362-380.
 23. I. Manakos, "Remote Sensing in Europe: Status analysis and trends focusing on environment and agriculture", Journal of Aeronautics and Space Technologies, 2013, Vol.6, No. 1, Pages 1-5.
  (Recent only)

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. R. Lucas, A. Mitchell, I. Manakos, P. Blonda, "The Earth Obsevation Data Ecosystem Monitoring (Eodesm) System", IGARSS 2018 - 2018 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Valencia, 2018, 8985-8987, doi: 10.1109/IGARSS.2018.8519474
 2. Z. Petrou, T. Stathaki, I. Manakos, M. Adamo, C. Tarantino, P. Blonda, "Land cover to habitat map conversion using remote sensing data: a supervised learning approach," in: IEEE Int. Geoscience and Remote Sensing Symp., IEEE, Quebec City, 2014, pp. 4683–4686.
 3. Z. Petrou, I. Manakos, T. Stathaki, C. Tarantino, M. Adamo, P. Blonda, "A vegetation height classification approach based on texture analysis of a single VHR image", Proceedings of the 35th International Symposium on Remote Sensing of Environment, 2014, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 17, 012210 doi:10.1088/1755-1315/17/1/012210.
 4. S. Mucher, L. Roupioz, H. Kramer, M. Wolters, M. Bogers, R. Lucas, P. Bunting, Z. Petrou, V. Kosmidou, I. Manakos, E. Padoa-Schioppa, G.F. Ficetola, A. Bonardi, M. Adamo, P. Blonda, "LIDAR as a valuable information source for habitat mapping", GI_Forum conference, 2-5 July 2013, Salzburg, Austria, pp. 520–523.
 5. M. Adamo, C. Tarantino, V. Kosmidou, Z. Petrou, I. Manakos, V. Tomaselli, R. Lucas, S. Muncher, P. Blonda, "Disambiguation rules based on Earth Observation data for Land Cover to habitat map translation: a case study", GI_Forum conference, 2-5 July 2013, Salzburg, Austria, pp. 487–491.
 6. M. Adamo, C. Tarantino, V. Kosmidou, Z. Petrou, I. Manakos, R. M. Lucas, V. Tomaselli, C. A. Mucher, P. Blonda, "Land cover to habitat map translation: Disambiguation rules based on Earth Observation data", in: IEEE Int. Geoscience and Remote Sensing Symp., IEEE, Melbourne, 2013. pp. 3817–3820.
 7. P. Blonda, P. Dimopoulos, R. H. G. Jongman, C. A. Mucher, H. Nagendra, D. Iasillo, A. Arnaud, P. Mairota, J. P. Honrado, E. Padoa-Schioppa, R. Lucas, P. Bunting, L. Durieux, S. Bollanos, L. Candela, J. Inglada, I. Manakos, "The BIO_SOS European Initiative for Habitat Monitoring", 33rd EARSeL annual Symposium Proceedings, Matera, Italy, 2013, 911 - 920.
  (Recent only)

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. R. Lucas, P. Blonda, J. Bustamante, R. Diaz-Delgado, S. Giamberini, G. Kordelas, J. Goncalves, I. Manakos, M. Santoro, R. Sonnenschein, F. Weiser, L. Willm, R. Viterbi, "Enabling Earth Observation for Protected Areas", The ever growing use of Copernicus across Europe’s Regions - A selection of 99 user stories by local and regional authorities, 2018, Co-Production of the European Commission, the European Space Agency and the Network of European Regions Using Space Technologies, 120-121.
  http://www.nereus-regions.eu/wp-content/uploads/2017/10/PUBLICATION_Copernicus4regions_2018.pdf
 2. C. Kalaitzidis, I. Manakos, "Приложение на дистанционните изследвания и геоинформационните технологии в земеделието - Application of remote sensing and geoinformation technologies in agriculture", in Наблюдение на Земята от Космоса: : Учебно помагало за самоподготовка в извънкласни дейности по природни науки/ Earth Observation from Space - Tutorial for individual work in extracurricular activities in natural sciences, 2018, L. Filchev Ed., Space Research and Technology Institute-Bulgarian Academy of Sciences, p. 190 (ISBN 978-619-7490-03-9/ eISBN 978-619-7490-04-6, DOI:10.3897/9786197490046) http://space.bas.bg/BG/magasin/Lecture_Notes_EEOBSS.pdf
 3. I. Manakos, S. Lavender, "Remote Sensing in Support of Geo-Information in Europe", Land Use and Land Cover Mapping in Europe - practices & trends, Remote Sensing and Digital Image Processing Book Series, 2014, Springer Verlag, 18, 3-10.
 4. I. Manakos, M. Braun, "Land Use & land cover mapping in Europe - practices and trends", Remote Sensing and Digital Image Processing Book Series, 2014, Springer Verlag, 18, p.441
  (Recent only)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: