Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. C. Tzelepis, Z. Ma, V. Mezaris, B. Ionescu, I. Kompatsiaris, G. Boato, N. Sebe, S. Yan, "Event-based Media Processing and Analysis: A Survey of the Literature", Image and Vision Computing Journal, Elseviervol. 53, pp. 3-19, Sept. 2016.
 2. V. Kaltsa, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, L. J. Hadjileontiadis, M. G. Strintzis, "Swarm Intelligence for Detecting Interesting Events in Crowded Environments", IEEE Trans. on Image Processing, 2015.
 3. M. Tsolaki, S. Zygouris, I. Lazarou, I. Kompatsiaris, L. Chatzileontiadis, K. Votis, D. Tzovaras, A. Karakostas, C. Karagkiozi, T. Dimitriou, T. Tsiatsios, S. Dimitriadis, I. Tarnanas, D. Dranidis, P. Bamidis, "Our experience with informative and communication technologies (ICT) in dementia", Hell. J. Nucl. Med., vol. 18 Suppl 1, pp. 131–139, 2015
 4. P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Video tomographs and a base detector selection strategy for improving large-scale video concept detection", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 24, no. 7, pp. 1251-1264, July 2014.
 5. N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, T. Stathaki, "Mixture subclass discriminant analysis link to restricted Gaussian model and other generalizations", IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, vol. 24, no. 1, pp. 8-21, January 2013
 6. E. Chatzilari, S. Nikolopoulos, I. Patras, I. Kompatsiaris, "Leveraging social media for scalable object detection", Pattern Recognition, Volume 45, Issue 8, August 2012, Pages 2962-2979, DOI: 10.1016/j.patcog.2012.02.006
 7. S. Nikolopoulos, S. Zafeiriou, I. Patras, I. Kompatsiaris, "High-order pLSA for indexing tagged images", Signal Processing Elsevier, Special Issue on Indexing of Large-Scale Multimedia Signals, DOI: 10.1016/j.sigpro.2012.08.004
 8. N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, T. Stathaki, "Linear subclass support vector machines", IEEE Signal Processing Letters, vol. 19, no. 9, pp. 575-578, September 2012.
 9. P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, J. Kittler, "Differential Edit Distance: A metric for scene segmentation evaluation", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 22, no. 6, pp. 904-914, June 2012
 10. C. Lakka, S. Nikolopoulos, C. Varytimidis, I. Kompatsiaris, "A Bayesian network modeling approach for cross media analysis", Signal Processing: Image Communication 26 (2011) 175-193.
 11. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Joint Modality Fusion and Temporal Context Exploitation for Semantic Video Analysis", EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2011, 2011:89. DOI: 10.1186/1687-6180-2011-89
 12. S. Nikolopoulos, G. T. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, I. Patras, "Evidence driven image interpretation by combining implicit and explicit knowledge in a bayesian network", IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics, vol.41, no.5, pp.1366-1381, Oct. 2011.
 13. G. T. Papadopoulos, C. Saathoff, H. J. Escalante, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A Comparative Study of Object-level Spatial Context Techniques for Semantic Image Analysis", Computer Vision and Image Understanding, vol. 115, no. 9, pp. 1288-1307, September 2011
 14. P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, H. Meinedo, M. Bugalho, I. Trancoso, "Temporal video segmentation to scenes using high-level audiovisual features", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 21, no. 8, pp. 1163-1177, August 2011
 15. N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Mixture subclass discriminant analysis", IEEE Signal Processing Letters, vol. 18, no. 5, pp. 319-322, May 2011
 16. I. Kompatsiaris, S. Marchand-Maillet, R. van Zwol, S. Marcel, "Introduction to the Special issue on Image and Video Retrieval: Theory and Applications", Multimedia Tools and Applications, accepted for publication
 17. S. Vrochidis, S. Papadopoulos, A. Moumtzidou, P. Sidiropoulos, E. Pianta, I. Kompatsiaris, "Towards Content-based Patent Image Retrieval: A Framework Perspective", World Patent Information Journal, Volume 32, Issue 2, pp 94-106, June 2010
 18. V. Mezaris, S. Gidaros, G. T. Papadopoulos, W. Kasper, J. Steffen, R. Ordelman, M. Huijbregts, F. deJong, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A system for the semantic multi-modal analysis of news audio-visual content" EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, , vol. 2010, 2010
 19. S. Papadopoulos, A. Vakali, I. Kompatsiaris, "The Dynamics of Content Popularity in Social Media" In International Journal of Data Warehousing and Mining, Vol.6, Issue 1, 2010, accepted for publication
 20. S. Dasiopoulou, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Applying Fuzzy DLs in the Extraction of Image Semantics" J. Data Semantics, issue XIV, accepted for publication
 21. S. Dasiopoulou, V. Tzouvaras, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Enquiring MPEG-7 based Ontologies", Multimedia Tools Appl. 46(2), pp. 331-370, 2010
 22. S. Dasiopoulou, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Investigating Fuzzy DLs-Based Reasoning in Semantic Image Analysis", Multimedia Tools Appl., S.I. Semantic Multimedia, 49(1), pp. 167-194, 2010
 23. A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Robust Temporal Activity Templates Using Higher Order Statistics", IEEE Transactions on Image Processing, Vol. 18, Issue 12, pp. 2756-2768, Dec. 2009.
 24. S. Dasiopoulou, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Applying Fuzzy DLs in the Extraction of Image Semantics", J. Data Semantics XIV, pp. 105-132, 2009.
 25. G. T. Papadopoulos, A. Briassouli, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Statistical Motion Information Extraction and Representation for Semantic Video Analysis" IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), vol. 19, no. 10, pp. 1513-1528, Oct 2009
 26. A. Briassouli, V. Tsiminaki, I. Kompatsiaris, "Human Motion Analysis via Statistical Motion Processing and Sequential Change Detection", EURASIP Journal on Image and Video Processing, vol. 2009, Article ID 652050, 16 pages, 2009. doi: 10.1155/2009/652050.
 27. I. Kompatsiaris, I. Avrithis, N. E. O’Connor, "Introduction to the Special issue on Semantic Analysis for Interactive Multimedia Services", Signal Processing: Image Communication 23 (2008), pp. 471-472.
 28. F. Bellotti, S. Vrochidis, S. Ramel, I. Tsampoulatidis, P. Lhoas, M. Pellegrino, G. Bo, I. Kompatsiaris, "A Technological Framework for the Authoring and Presentation of T-learning Courses" International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), Vol 3, No4, pp 10-19, Oct 2008.
 29. S. Vrochidis, C. Doulaverakis, A. Gounaris, E. Nidelkou, L. Makris, I. Kompatsiaris, "A Hybrid Ontology and Visual-based Retrieval Model for Cultural Heritage Multimedia Collections" International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies, Vol.3, No. 3, pp. 167-182, Oct 2008
 30. M. Papadogiorgaki, V. Mezaris, Y. S. Chatzizisis, G. D. Giannoglou, I. Kompatsiaris, "Image analysis techniques for automated IVUS contour detection" Ultrasound in Medicine and Biology Journal, vol. 34, no. 9, pp. 1482-1498, Sep 2008
 31. F. Bellotti, S. Vrochidis, E. Parissi, P. Lhoas, D. Mathevon, M. Pellegrino, G. Bo, I. Kompatsiaris, "A T-learning Courses Development and Presentation Framework" IEEE Multidisciplinary Engineering Education Magazine, Vol 3, No 3, pp 69-76, Sep 2008
 32. A. Briassouli, D. Matsiki, I. Kompatsiaris, "Continuous Wavelet Transform for Time Varying Motion Extraction", IET Image Processing, Special Issue VIE, July 2008, pp. 209-214.
 33. M. Papadogiorgaki, V. Papastathis, E. Nidelkou, S. Waddington, B. Bratu, M. Ribiere, I. Kompatsiaris, "Two-level Automatic Adaptation of a Distributed User Profile for Personalized News Content Delivery" International Journal of Digital Multimedia Broadcasting, Special Issue on Personalization of Mobile Multimedia Broadcasting, June 2008.
 34. A. Briassouli, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Combination of Accumulated Motion and Color Segmentation for Human Activity Analysis" EURASIP Journal on Image and Video Processing, vol. 2008, Article ID 735141, Apr 2008.
 35. M. Papadogiorgaki, V. Mezaris, I. S. Chatzizisis, G. D. Giannoglou, I. Kompatsiaris, "Texture Analysis and Radial Basis Function Approximation for IVUS image Segmentation" The Open Biomedical Engineering Journal, vol. 1, pp. 53-59, Dec 2007
 36. A. Briassouli, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Color aided motion-segmentation and object tracking for video sequences semantic analysis" International Journal of Imaging Systems and Technology (IJIST), Special Issue on Applied Color Image Processing, vol. 17, no. 3, pp. 174-189, Oct 2007
 37. G. D. Giannoglou, Y. S. Chatzizisis, V. Koutkias, I. Kompatsiaris, M. Papadogiorgaki, V. Mezaris, E. Parissi, P. Diamantopoulos, M. G. Strintzis, N. Maglaveras, G. E. Parcharidis, G. E. Louridas, "A Novel Active Contour Model for Fully Automated Segmentation of Intravascular Ultrasound Images: In-Vivo Validation in Human Coronary Arteries" Computers in Biology and Medicine, vol. 37, pp. 1292-1302, Sep 2007
 38. L. Wanner, R. Baeza-Yates, S. Brugmann, J. Codina, B. Diallo, E. Escorsa, M. Giereth, I. Kompatsiaris, S. Papadopoulos, E. Pianta, G. Piella, I. Puhlmann, G. Rao, M. Rotard, P. Schoester, L. Serafini, V. Zervaki, "Towards content-oriented patent document processing" World Patent Information, In Press, Corrected Proof, May 2007
 39. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Combining Global and Local Information for Knowledge-Assisted Image Analysis and Classification" EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, Special Issue on Knowledge-Assisted Media Analysis for Interactive Multimedia Applications, vol. 2007, Article ID 45842, Apr 2007
 40. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Object-based MPEG-2 video indexing and retrieval in a collaborative environment" Multimedia Tools and Applications Journal, Springer, vol. 30, no. 3, pp. 255-272, Sep 2006
 41. G. T. Papadopoulos, Ph. Mylonas, V. Mezaris, Y. Avrithis, I. Kompatsiaris, "Knowledge-Assisted Image Analysis Based on Context and Spatial Optimization" International Journal on Semantic Web & Information Systems, vol. 2, no. 3, pp. 17-36, Jul 2006
 42. K. Petridis, S. Bloehdorn, C. Saathoff, N. Simou, S. Dasiopoulou, V. Tzouvaras, S. Handschuh, Y. Avrithis, I. Kompatsiaris, S. Staab, "Knowledge Representation and Semantic Annotation of Multimedia Content" IEE Proceedings on Vision Image and Signal Processing, Special issue on Knowledge-Based Digital Media Processing, Vol. 153, No. 3, pp. 255-262, Jun 2006
 43. S. Dasiopoulou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, V. K. Papastathis, M. G. Strintzis, "Knowledge-Assisted Semantic Video Object Detection" IEEE Trans.CSVT, Special Issue on Analysis and Understanding for Video Adaptation, Vol. 15, No. 10, pp. 1210-1224, Oct 2005.
 44. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Video Object Segmentation using Bayes-based Temporal Tracking and Trajectory-based Region Merging", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 14, no. 6, pp. 782-795, June 2004
 45. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Still Image Segmentation Tools for Object-based Multimedia Applications", International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, vol. 18, no. 4, pp. 701-725, June 2004
 46. V. Mezaris, I. Kompatsiaris,, M. G. Strintzis, "Region-based Image Retrieval using an Object Ontology and Relevance Feedback", EURASIP Journal on Applied Signal Processing, vol. 2004, no. 6, pp. 886-901, June 2004
 47. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, N. V. Boulgouris, M. G. Strintzis, "Real-time compressed domain spatiotemporal segmentation and ontologies for video indexing and retrieval", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Special Issue on Audio and Video Analysis for Multimedia Interactive Services, vol. 14, no. 5, pp. 606-621, May 2004
 48. P. Daras, I. Kompatsiaris, T. Raptis, M. G. Strintzis, "MPEG-4 Authoring Tool for the Composition of 3D Audiovisual Scenes", IEEE Multimedia Magazine, Vol. 11, No 2, pp. 58-71, April 2004
 49. P. Daras, I. Kompatsiaris, I. Grinias, G. Akrivas, G. Tziritas, S. Kollias, M. G. Strintzis, "MPEG-4 Authoring Tool using Moving Object Segmentation and Tracking in Video Shots", EURASIP Journal on Applied Signal Processing, Vol. 2003, No. 9, pp. 861-877., August 2003
 50. N. V. Boulgouris, I. Kompatsiaris, V. Mezaris, D. Simitopoulos, M. G. Strintzis, "Segmentation and Content-based Watermarking for Color Image and Image Region Indexing and Retrieval", EURASIP Journal on Applied Signal Processing, vol. 2002, no. 4, pp. 420-433, April 2002
 51. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Hierarchical Representation and Coding of Surfaces using 3D Polygon Meshes", IEEE Trans. on Image Processing, vol 10, no. 8, pp.1133-1151, August 2001
 52. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Spatiotemporal Segmentation and Tracking of Objects for Visualization of Videoconference Image Sequences", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 10, No. 8, pp. 1388-1403, December 2000
 53. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, V. Koutkias, M. G. Strintzis, "Deformable Boundary Detection of Stents in Angiographic Images", IEEE Trans. on Medical Imaging, Vol. 19, No.6, pp.652-662, June 2000
 54. D. Tzovaras, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "3D Object Articulation and Motion Estimation in Model-Based Stereoscopic Videoconference Image Sequence Analysis and Coding", Image Communication Journal, Vol. 14, No. 10, pp. 817-840, August 1999
 55. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Flexible 3D Motion Estimation and Tracking for Multiview Image Sequence Coding", Signal Processing: Image Communication Journal, Special Issue on 3D Video Technology, vol. 14, No. 1-2, pp. 95-110, November 1998
 56. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3-D Model-Based Segmentation of Videoconference Image Sequences", IEEE Trans. On Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 8, No. 5, pp. 547-561, September 1998

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. A. Moumtzidou, S. Andreadis, F. Markatopoulou, D. Galanopoulos, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "VERGE in VBS 2018", Proc. 24th Int. Conf. on Multimedia Modeling (MMM2018), Bangkok, Thailand, Feb. 2018.
 2. F. Markatopoulou, A. Moumtzidou, D. Galanopoulos, K. Avgerinakis, S. Andreadis, I. Gialampoukidis, S. Tachos, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "ITI-CERTH participation in TRECVID 2017", Proc. TRECVID 2017 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, Nov. 2017.
 3. A. Moumtzidou, T. Mironidis, F. Markatopoulou, S. Andreadis, I. Gialampoukidis, D. Galanopoulos, A. Ioannidou, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "VERGE in VBS 2017", Proc. 23rd Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'17), Reykjavik, Iceland, Jan. 2017.
 4. F. Markatopoulou, A. Moumtzidou, D. Galanopoulos, T. Mironidis, V. Kaltsa, A. Ioannidou, S. Symeonidis, K. Avgerinakis, S. Andreadis, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, A. Briassouli, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "ITI-CERTH participation in TRECVID 2016", Proc. TRECVID 2016 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, Nov. 2016.
 5. A. Moumtzidou, T. Mironidis, E. Apostolidis, F. Markatopoulou, A. Ioannidou, I. Gialampoukidis, K. Avgerinakis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "VERGE: A Multimodal Interactive Search Engine for Video Browsing and Retrieval", Proc. Video Browser Showdown (VBS) at the 22nd Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'16), Miami, FL, USA, Jan. 2016.
 6. F. Markatopoulou, A. Ioannidou, C. Tzelepis, T. Mironidis, D. Galanopoulos, S. Arestis-Chartampilas, N. Pittaras, K. Avgerinakis, N. Gkalelis, A. Moumtzidou, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "ITI-CERTH participation to TRECVID 2015", Proc. TRECVID 2015 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, Nov. 2015.
 7. G. Kalpakis, T. Tsikrika, F. Markatopoulou, N. Pittaras, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Patras, I. Kompatsiaris, "Concept Detection on Multimedia Web Resources about Home Made Explosives", Proc. Int. Workshop on Multimedia Forensics and Security (MFSec), held in conjunction with the 10th Int. Conf. on Availability, Reliability and Security (ARES), Toulouse, France, Aug. 2015.
 8. N. Gkalelis, F. Markatopoulou, A. Moumtzidou, D. Galanopoulos, K. Avgerinakis, N. Pittaras, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "ITI-CERTH participation to TRECVID 2014", Proc. TRECVID 2014 Workshop, Orlando, FL, USA, November 2014.
 9. G. Petkos, S. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Social Event Detection at MediaEval 2014: Challenges, Datasets, and Evaluation", Proc. MediaEval 2014 Workshop, CEUR vol. 1263, Barcelona, Spain, October 2014.
 10. G. Chantas, A. Kitsikidis, S. Nikolopoulos, K. Dimitropoulos, S. Douka, I. Kompatsiaris, N. Grammalidis, "Multi-entity Bayesian networks for knowledge-driven analysis of ICH content", International Workshop on Computer Vision and Ontology Applied Cross-disciplinary Technologies, Zurich, Switzerland, 7 September 2014.
 11. D. Tsatsou, S. Dasiopoulou, I. Kompatsiaris, V. Mezaris, "LiFR: A Lightweight Fuzzy DL Reasoner", Proc. Extended Semantic Web Conference (ESWC'14), poster track, Anissaras, Crete, Greece, May 2014.
 12. G. Petkos, S. Papadopoulos, V. Mezaris, R. Troncy, P. Cimiano, T. Reuter, I. Kompatsiaris, "Social Event Detection at MediaEval: a three-year retrospect of tasks and results", Proc. ACM ICMR 2014 Workshop on Social Events in Web Multimedia (SEWM), Glasgow, UK, April 2014.
 13. A. Moumtzidou, K. Avgerinakis, E. Apostolidis, V. Aleksic, F. Markatopoulou, C. Papagiannopoulou, S. Vrochidis, V. Mezaris, R. Busch, I. Kompatsiaris, "VERGE: An Interactive Search Engine for Browsing Video Collections", Proc. Video Browser Showdown (VBS'14) at the 20th Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'14), Dublin, Ireland, Springer LNCS vol. 8326, pp. 411-414, January 2014.
 14. K. Dimitropoulos, S. Manitsaris, F. Tsalakanidou, S. Nikolopoulos, B. Denby, S. Al Kork, L. Crevier-Buchman, C. Pillot-Loiseau, M. Adda-Decker, S. Dupont, J. Tilmanne, M. Ott, M. Alivizatou, E. Yilmaz, L. Hadjileontiadis, V. Charisis, O. Deroo, A. Manitsaris, I. Kompatsiaris, N. Grammalidis, "Capturing the Intangible: An Introduction to the i-Treasures Project", in VISAPP2014, Lisbon, Portugal, 5-8 January 2014.
 15. F. Markatopoulou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "A Comparative Study on the Use of Multi-Label Classification Techniques for Concept-Based Video Indexing and Annotation", Proc. 20th Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'14), Dublin, Ireland, Springer LNCS vol. 8325, pp. 1-12, January 2014. Best Paper Award
 16. F. Markatopoulou, A. Moumtzidou, C. Tzelepis, K. Avgerinakis, N. Gkalelis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "ITI-CERTH participation to TRECVID 2013", Proc. TRECVID 2013 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, November 2013.
 17. C. Tzelepis, N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Improving event detection using related videos and Relevance Degree Support Vector Machines", Proc. ACM Multimedia 2013 (MM’13), Barcelona, Spain, October 2013.
 18. T. Reuter, S. Papadopoulos, G. Petkos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, P. Cimiano, C. de Vries, S. Geva, "Social Event Detection at MediaEval 2013: Challenges, Datasets, and Evaluation", Proc. MediaEval 2013 Workshop, CEUR vol. 1043, Barcelona, Spain, October 2013.
 19. N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, T. Stathaki, "Video event recounting using mixture subclass discriminant analysis", Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2013), Melbourne, Australia, September 2013.
 20. P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Enhancing video concept detection with the use of tomographs", Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2013), Melbourne, Australia, September 2013.
 21. E. Apostolidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Fast object re-detection and localization in video for spatio-temporal fragment creation", Proc. 1st Int. Workshop on Media Fragment Creation and reMIXing (MMIX'13) at the IEEE Int. Conf. on Multimedia and Expo (ICME 2013), San Jose, CA, USA, July 2013.
 22. N. Gkalelis, V. Mezaris, M. Dimopoulos, I. Kompatsiaris, T. Stathaki, "Video event detection using a subclass recoding error-correcting output codes framework", Proc. IEEE Int. Conf. on Multimedia and Expo (ICME 2013), San Jose, CA, USA, July 2013.
 23. S. Papadopoulos, E. Schinas, V. Mezaris, R. Troncy, I. Kompatsiaris, "The 2012 Social Event Detection Dataset", Proc. ACM Multimedia Systems 2013 (MMSys), Oslo, Norway, Feb.-March 2013.
 24. D. Tsatsou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris. "Semantic personalisation in networked media: determining the background knowledge", In 7th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization (SMAP 2012), December 3-4, 2012, Luxembourg.,
 25. A. Moumtzidou, N. Gkalelis, P. Sidiropoulos, M. Dimopoulos, S. Nikolopoulos, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "ITI-CERTH participation to TRECVID 2012", Proc. TRECVID 2012 Workshop, November 2012, Gaithersburg, MD, USA.
 26. S. Papadopoulos, E. Schinas, V. Mezaris, R. Troncy, I. Kompatsiaris, "Social Event Detection at MediaEval 2012: Challenges, Dataset and Evaluation", Proc. MediaEval 2012 Workshop, Pisa, Italy, October 2012.
 27. P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Differential Edit Distance As A Countermeasure To Video Scene Ambiguity", 2012 IEEE Int. Workshop on Machine Learning for Signal Processing (MLSP 2012), Santander, Spain, September 2012.
 28. S. Nikolopoulos, G. T. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, I. Patras, "Image interpretation by combining ontologies and bayesian networks", SETN 2012, Lamia-Greece, May 2012.
 29. A Moumtzidou, P. Sidiropoulos, S. Vrochidis, N. Gkalelis, S. Nikolopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "ITI-CERTH participation to TRECVID 2011", Proc. TRECVID 2011 Workshop, December 2011, Gaithersburg, MD, USA.
 30. C. Doulaverakis, N. Konstantinou, T. Knape, I. Kompatsiaris, J. Soldatos, "An approach to Intelligent Information Fusion in Sensor Saturated Urban Environments", EISIC 2011, Athens, September 2011
 31. S. Papadopoulos, R. Troncy, V. Mezaris, B. Huet, I. Kompatsiaris, "Social Event Detection at MediaEval 2011: Challenges, Dataset and Evaluation", Proc. MediaEval 2011 Workshop, Pisa, Italy, September 2011
 32. V. Mezaris, P. Sidiropoulos, I. Kompatsiaris, "Improving interactive video retrieval by exploiting automatically-extracted video structural semantics", Proc. Fifth IEEE International Conference on Semantic Computing (ICSC 2011), Palo Alto, CA, USA, September 2011, pp. 224-227.
 33. S. Nikolopoulos, S. G. Nikolov, I. Kompatsiaris, "Study on Mobile Image Search", NEM Summit: Implementing Future Media Internet, Torino, Italy, September 2011.
 34. N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "High-level event detection in video exploiting discriminant concepts", Proc. 9th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI 2011), Madrid, Spain, June 2011
 35. I. Tsampoulatidis, N. Gkalelis, A. Dimou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "High-level Event Detection System Based on Discriminant Visual Concepts", Proc. ACM International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR 2011), Trento, Italy, April 2011
 36. A. Athanasopoulos, A. Dimou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "GPU Acceleration for Support Vector Machines", Proc. 12th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2011), Delft, The Netherlands, April 2011
 37. P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, H. Meinedo, M. Bugalho, I. Trancoso, "Video Scene Segmentation System Using Audio-Visual Features", Proc. 12th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2011), Delft, The Netherlands, April 2011
 38. A. Moumtzidou, A. Dimou, N. Gkalelis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "ITI-CERTH participation to TRECVID 2010", Proc. TRECVID 2010 Workshop, November 2010, Gaithersburg, MD, USA.
 39. N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Automatic event-based indexing of multimedia content using a joint content-event model", Proc. ACM Multimedia 2010, Events in MultiMedia Workshop (EiMM10), Firenze, Italy, October 2010
 40. K. Avgerinakis, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Real Time Illumination Invariant Motion Change Detection", ACM Multimedia 2010 Workshop - 1st ACM ARTEMIS2010 International Workshop, Firenze, Italy, October 2010
 41. S. Papadopoulos, A. Scherp, N. Ireson, I. Tsampoulatidis, I. Kompatsiaris, "Using Event Representation and Semantic Enrichment for Managing and Reviewing Emergency Incident Logs" In 2nd ACM International Workshop on Events in MultiMedia, October 25-29, 2010, Firenze, Italy, accepted for publication
 42. S. Papadopoulos, C. Zigkolis, S. Kapiris, I. Kompatsiaris, A. Vakali, "ClustTour: City Exploration by use of Hybrid Photo Clustering." In Technical Demonstration session of ACM Multimedia 2010, accepted for presentation
 43. V. Mezaris, A. Dimou, I. Kompatsiaris, "On the use of feature tracks for dynamic concept detection in video", Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2010), Hong Kong, China, September 2010
 44. N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "A joint content-event model for event-centric multimedia indexing", Proc. Fourth IEEE International Conference on Semantic Computing (ICSC2010), Pittsburgh, PA, USA, September 2010
 45. V. Mezaris, P. Sidiropoulos, A. Dimou, I. Kompatsiaris, "On the use of visual soft semantics for video temporal decomposition to scenes", Proc. Fourth IEEE International Conference on Semantic Computing (ICSC2010), Pittsburgh, PA, USA, September 2010
 46. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Probabilistic Combination of Spatial Context with Visual and Co-occurrence Information for Semantic Image Analysis" IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2010), Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Hong Kong, China, September 2010
 47. S. Papadopoulos, C. Zigkolis, G. Tolias, I. Kalantidis, P. Mylonas, I. Kompatsiaris, A. Vakali, "Image Clustering through Community Detection on Hybrid Image Similarity Graphs". In ICIP 2010, The Hong Kong Convention and Exhibition Centre, September 26 - 29, 2010, Hong Kong
 48. S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, A. Vakali, "A Graph-based Clustering Scheme for Identifying Related Tags in Folksonomies" In DaWaK 2010, accepted for publication
 49. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A Statistical Learning Approach to Spatial Context Exploitation for Semantic Image Analysis" 20th International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2010), Istanbul, Turkey, August 2010
 50. S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, I. Patras, "Optimizing Visual Search with Implicit User Feedback in Interactive Video Retrieval", in Proceedings of the ACM International Conference on Image and Video Retrieval (CIVR 2010), pp 274-281, Xi'an, China, 5-7 July 2010
 51. S. Vrochidis, A. Moumtzidou, P. King, A. Dimou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "VERGE: A video interactive retrieval engine", Proc. 8th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI 2010), Grenoble, France, 23-25 June 2010, pp. 142-147
 52. P. Sidiropoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Content-Based Retrieval of Complex Binary Images", in Proceedings of the 8th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI 2010), pp. 182-187, Grenoble, France, 23-25 June 2010
 53. S. Diplaris, A. Flores, B. Sigurbjornsson, N. Tintarev, M. Escriche, R. van Zwol, I. Kompatsiaris, "Collective Intelligence in Mobile Consumer Social Applications", In Proc. 9th International Conference on Mobile Business / 9th Global Mobility Roundtable (ICMB/GMR 2010), pp. 206-212, full paper, Athens, Greece, 13-15 June 2010
 54. S. Dasiopoulou, I. Kompatsiaris, "Trends and Issues in Description Logics Frameworks for Image Interpretation", 6th Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN), 4-7 May, Athens, Greece, 2010
 55. V. Mezaris, A. Dimou, I. Kompatsiaris, "Local invariant feature tracks for high-level video feature extraction", Proc. 11th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2010), Desenzano del Garda, Italy, April 2010
 56. P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, H. Meinedo, M. Bugalho, I. Trancoso, "On the use of audio events for improving video scene segmentation", Proc. 11th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2010), Desenzano del Garda, Italy, April 2010
 57. S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, I. Patras, "Exploiting Implicit User Feedback in Interactive Video Retrieval", in Proceedings of the 11th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2010), Desenzano del Garda, Italy, 12 - 14 April 2010
 58. V. Mezaris, S. Gidaros, I. Kompatsiaris, "Generalized concept overlay for semantic multi-modal analysis of audio-visual content" Proc. 4th International Workshop on Semantic Media Adaptation and Personalization (SMAP09), San Sebastian, Spain, pp. 27-32, Dec 2009
 59. A. Moumtzidou, A. Dimou, P. King, S. Vrochidis, A. Angeletou, V. Mezaris, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, L. Makris, "ITI-CERTH participation to TRECVID 2009 HLFE and Search" Proc. TRECVID 2009 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, Nov 2009
 60. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Combining Multimodal and Temporal Contextual Information for Semantic Video Analysis" IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2009), Cairo, Egypt, pp. 4325-4328, Nov 2009
 61. J. Iria, S. Nikolopoulos, M. Mozina, A. Lavelli, C. Guiliano, L. Romano, D. Kuznar, I. Kompatsiaris, "Cross-Media Knowledge Extraction in the Car Manufacturing Industry" In Proceedings of the 21st International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI 2009), New Jersey, USA, Nov 2009
 62. D. Tsatsou, F. Menemenis, I. Kompatsiaris, P. C. Davis, "A Semantic Framework for Personalized Ad Recommendation based on Advanced Textual Analysis" 3rd ACM Conference on Recommender Systems (RecSys'09), pp.217-220, NY, USA, Oct 2009
 63. C. N. Zigkolis, I. Kompatsiaris, A. Vakali, "Information analysis in  mobile social  networks for added-value services", W3C Workshop on the Future of  Social Networking 2009
 64. V. Koutsonikola, A. Vakali, E. Giannakidou I. Kompatsiaris, "Clustering Users of a Social Tagging System: A Topic and Time Based Approach" In Proc. of the 10th International Conference on Web Information Systems Engineering (WISE 2009), Springer Verlag, pp 75-86, Poznan, Poland, Oct 2009.
 65. P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, H. Meinedo, I. Trancoso, "Multi-Modal Scene Segmentation Using Scene Transition Graphs" Proc. ACM International Conference on Multimedia (MM09), Beijing, China, pp. 665-668, Oct 2009
 66. K. Avgerinakis, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Video processing for judicial applications", ict4justice, September 2009 publication, Skopje, FYROM
 67. S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, A. Vakali, "Leveraging Collective Intelligence through Community Detection in Tag Networks" In Proceedings of CKCaR'09 Workshop on Collective Knowledge Capturing and Representation, Redondo Beach, California, USA, Sep 2009
 68. G. Tsoumakas, A. Dimou, E. Spyromitros, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Vlahavas, "Correlation-Based Pruning of Stacked Binary Relevance Models for Multi-Label Learning" Proc. ECML/PKDD 2009 Workshop on Learning from Multi-Label Data (MLD'09), Bled, Slovenia, pp. 101-116, Sep 2009
 69. S. Nikolopoulos, G. T. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, I. Patras, "An evidence-driven probabilistic inference framework for semantic image understanding" International Conference on Machine Learning and Data Mining (MLDM'09), Leipzig, Germany, Jul 2009
 70. I. Arapakis, I. Konstas, J. M. Jose, I. Kompatsiaris, "Modeling Facial Expressions and Peripheral Physiological Signals to Predict Topical Relevance", ACM SIGIR 2009,Boston, Massachusetts.
 71. E. Chatzilari, S. Nikolopoulos, E. Giannakidou, I. Kompatsiaris, "Leveraging Social Media For Training Object Detectors" 16th International Conference on Digital Signal Processing (DSP'09), Special Session on Social Media, Santorini, Greece, Jul 2009
 72. S. Vrochidis, P. King, L. Makris, A. Moumtzidou, S. Nikolopoulos, A. Dimou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "MKLab Interactive Video Retrieval System" ACM International Conference on Image and Video Retrieval (CIVR09) - VideOlympics Showcase event, Santorini, Greece, Jul 2009
 73. A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Change Detection for Video", 2nd International Workshop in Sequential Methodologies (IWSM 2009), June 15-17 2009, Troyes, France.
 74. A. Dimou, G. Tsoumakas, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Vlahavas, "An Empirical Study of Multi-Label Learning Methods for Video Annotation" 7th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI 2009), Chania-Crete, Greece, pp. 19-24, Jun 2009
 75. S. Nikolopoulos, C. Lakka, I. Kompatsiaris, C. Varytimidis, K. Rapantzikos, Y. Avrithis, "Compound document analysis by fusing evidence across media" 7th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI 2009), Chania-Crete, Greece, Jun 2009
 76. G. T. Papadopoulos, C. Saathoff, M. Grzegorzek, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, S. Staab, M. G. Strintzis, "Comparative Evaluation of Spatial Context Techniques for Semantic Image Analysis" 10th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2009), London, UK, pp. 161-164, May 2009
 77. S. Poularakis, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Full Action Instances for Motion Analysis", 10th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2009), London, UK, May 2009
 78. S. Nikolopoulos, E. Chatzilari, E. Giannakidou, I. Kompatsiaris, "Towards fully un-supervised methods for generating object detection classifiers using social data" 10th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2009), London, UK, May 2009
 79. S. Papadopoulos, F. Menemenis, I. Kompatsiaris, B. Bratu, "Lexical Graphs for Improved Contextual Ad Recommendation" In Proceedings of the 31st European Conference on Information Retrieval, Toulouse, France, ECIR '09, Apr 2009
 80. A. Vakali, I. Kompatsiaris, "Detecting and Understanding Web communities", WebSci'09: Society On-LineAthens, Greece, 18th–20th March, 2009.
 81. A. Scherp, F. Schwagereit, N. Ireson, V. Lanfranchi, S. Papadopoulos, A. Kritikos, I. Kompatsiaris, P. Smrz, "Leveraging Web 2.0 Communities in Professional Organisations" In W3C Workshop on the Future of Social Networking, Barcelona, Jan 2009
 82. A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Detection of Multiple Subevents in Space and Time for Video Analysis", WCVIM International Workshop on Computer Vision and its Application to Image Media Processing, January 13 2009, Tokyo, Japan.
 83. T. Athanasiadis, N. Simou, G. T. Papadopoulos, R. Benmokhtar, K. Chandramouli, V. Tzouvaras, V. Mezaris, M. Phiniketos, Y. Avrithis, I. Kompatsiaris, B. Huet, E. Izquierdo, "Integrating Image Segmentation and Classification for Fuzzy Knowledge-based Multimedia Indexing" 15th International Multimedia Modeling Conference (MMM '09), Sophia-Antipolis, France, Springer LNCS vol. 5371, pp. 263-274, Jan 2009
 84. S. Dasiopoulou, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Using Fuzzy DLs to Enhance Semantic Image Analysis" 3rd International Conference on Semantic and Digital Media Technologies (SAMT), 3-5 Dec., Koblenz, Germany, pp. 31-46, Dec 2008
 85. F. Menemenis, S. Papadopoulos, B. Bratu, S. Waddington, I. Kompatsiaris, "AQUAM: Automatic Query Formulation Architecture for Mobile Applications" In Proceedings of the 7th international Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia, Umea, Sweden, MUM '08, ACM, New York, NY, Dec 2008
 86. G. T. Papadopoulos, T. Athanasiadis, N. Simou, R. Benmokhtar, K. Chandramouli, V. Tzouvaras, V. Mezaris, M. Phiniketos, Y. Avrithis, I. Kompatsiaris, B. Huet, E. Izquierdo, "Combining Segmentation and Classification Techniques for Fuzzy Knowledge-based Semantic Image Annotation" Proc. 3rd International Conference on Semantic and Digital Media Technologies (SAMT), Koblenz, Germany, 2008, Dec 2008
 87. G. T. Papadopoulos, A. Briassouli, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Semantic Video Analysis Based on Estimation and Representation of Higher-Order Motion Statistics" 3rd International Workshop on Semantic Media Adaptation and Personalization (SMAP '08), Prague, Czech Republic,, pp. 21-26, Dec 2008
 88. J. Molina, V. Mezaris, P. Villegas, G. Tolias, E. Spyrou, N. Sofou, J. Rodríguez-Benito, G. T. Papadopoulos, S. Nikolopoulos, J. M. Martínez, I. Kompatsiaris, P. Kapsalas, A. Dimou, E. Bru, Y. Avrithis, T. Adamek, "MESH participation to TRECVID2008 HLFE" Proc. TRECVID 2008 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, Nov 2008
 89. P. Wilkins, D. Byrne, G. J. F. Jones, H. Lee, G. Keenan, K. McGuinness, T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "K-Space at TRECVid 2008" Proc. TRECVID 2008 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, Nov 2008
 90. Q. Zhang, G. Tolias, B. Mansencal, A. Saracoglu, N. Aginako, A. Alatan, L. A. Alexandre, Y. Avrithis, J. Benois-Pineau, K. Chandramouli, M. Corvaglia, U. Damnjanovic, A. Dimou, E. Esen, N. Fatemi, I. Garcia, F. Guerrini, A. Hanjalic, R. Jarina, P. Kapsalas, P. King, I. Kompatsiaris, L. Makris, V. Mezaris, P. Migliorati, A. Moumtzidou, Ph. Mylonas, U. Naci, S. Nikolopoulos, M. Paralic, T. Piatrik, F. Poulin, A.M.G. Pinheiro, L. Raileanu, E. Spyrou, S. Vrochidis, "COST292 experimental framework for TRECVID 2008" Proc. TRECVID 2008 Workshop, Gaithersburg, MD, USA., Nov 2008
 91. A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Exploitation of knowledge in video recordings", ICT Solutions for Justice, Oct. 2008.
 92. A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Human Activity Localization via Sequential Change Detection", ACM Multimedia-MIR 2008, Oct 27-31 2008, Vancouver, Canada.
 93. A. Briassouli, D. Matsiki, I. Kompatsiaris, "Wavelet Domain Processing for Trajectory Extraction", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), Oct. 12-15, 2008, San Diego, USA.
 94. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Estimation and Representation of Accumulated Motion Characteristics for Semantic Event Detection" IEEE International Conference on Image Processing, Workshop on Multimedia Information Retrieval (ICIP-MIR 2008), San Diego, CA, USA, pp. 41-44, Oct 2008
 95. E. Tsamoura, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Gradual transition detection using color coherence and other criteria in a video shot meta-segmentation framework" IEEE International Conference on Image Processing, Workshop on Multimedia Information Retrieval (ICIP-MIR 2008), San Diego, CA, USA, pp. 45-48, Oct 2008
 96. E. Giannakidou, I. Kompatsiaris, A. Vakali, "SEMSOC: SEMantic, Social and Content-based Clustering in Multimedia Collaborative Tagging Systems" In Proc. 2nd IEEE International Conference on Semantic Computing (ICSC' 2008), IEEE Computer Society, 2008 Santa Clara, CA, USA, Aug 2008
 97. S. Papadopoulos, A. Vakali, I. Kompatsiaris, "Digg it Up! Analyzing Popularity Evolution in a Web 2.0 Setting" In Proceedings of the Workshop on Mining Social Data (MSoDa 2008) at the 18th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2008), Patras, Greece, Jul 2008
 98. Α. Briassouli, D. Matsiki, I. Kompatsiaris, "Continuous Wavelet Transform for Time-Varying Motion Extraction", International Conference on Visual Information Engineering, VIE 2008, July 29 - Aug 1, 2008, Xi'an China.
 99. E. Giannakidou, V. Koutsonikola, A. Vakali, I. Kompatsiaris, "Co-clustering Tags and Social Data Sources" In Proc. 9th International Conference On Web-Age Information Management (WAIM 2008), IEEE Computer Society, pp 317-324, Zhangjiajie, China, Jul 2008
 100. P. Mylonas, V. Solachidis, A. Geyer-Schulz, B. Hoser, S. Chapman, F. Ciravegna, S. Staab, P. Smrz, I. Kompatsiaris, I. Avrithis, "Efficient Media Exploitation towards Collective Intelligence", German Classification Society 32nd Annual Conference, Advances in Data Analysis, Data Handling and Business Intelligence Joint Conference with the British Classification Society (BCS) and the Dutch/Flemish Classification Society (VOC)
 101. V. Solachidis, P. Mylonas, A. Geyer-Schulz, B. Hoser, S. Chapman, F. Ciravegna, S. Staab, C. Contopoulos, I. Gkika, P. Smrz, I. Kompatsiaris, I. Avrithis, "Generating Collective Intelligence", German Classification Society 32nd Annual Conference, Advances in Data Analysis, Data Handling and Business Intelligence Joint Conference with the British Classification Society (BCS) and the Dutch/Flemish Classification Society (VOC).
 102. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Accumulated Motion Energy Fields Estimation and Representation for Semantic Event Detection" Proc. International Conference on Image and Video Retrieval (CIVR 2008), Niagara Falls, Canada, pp. 221-230, Jul 2008
 103. S. Vrochidis, P. King, L. Makris, A. Moumtzidou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "MKLab Interactive Video Retrieval System" Proc. ACM International Conference on Image and Video Retrieval (CIVR08) - VideOlympics Showcase event, Niagara Falls, Canada, pp. 563., Jul 2008
 104. A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Statistical Processing of Video for Detection of Events in Space and Time", IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), June 23-26, 2008, Hannover, Germany.
 105. E. Tsamoura, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Video shot meta-segmentation based on multiple criteria for gradual transition detection" Proc. Sixth International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI 2008), London, UK, pp. 51-57, Jun 2008
 106. V. Mezaris, S. Gidaros, G. T. Papadopoulos, W. Kasper, R. Ordelman, F. M. G. de Jong, I. Kompatsiaris, "Knowledge-assisted cross-media analysis of audio-visual content in the news domain" 6th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI 2008), London, UK, pp. 280-287, Jun 2008
 107. G. T. Papadopoulos, K. Chandramouli, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, E. Izquierdo, M. G. Strintzis, "A Comparative Study of Classification Techniques for Knowledge-Assisted Image Analysis" 9th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2008), Klagenfurt, AustriaMay 2008, pp. 4-7, May 2008
 108. F. Bellotti, S. Vrochidis, E. Parissi, P. Lhoas, D. Mathevon, M. Pellegrino, G. Bo, I. Kompatsiaris, "A T-learning Courses Development and Presentation Framework", 3rd International Conference on Interactive Mobile and Computer Aided Learning, IMCL2008, April 16-18, 2008, Amman, Jordan.
 109. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Ontology-Driven Semantic Video Analysis Using Visual Information Objects" Proc. Second International Conference on Semantics and Digital Media Technologies (SAMT07), Genova, Italy, Springer LNCS vol. 4816, pp. 56-69, Dec 2007.
 110. M. Papadogiorgaki, V. Papastathis, E. Nidelkou, I. Kompatsiaris, S. Waddington, B Bratu, M. Ribiere, "Distributed User Modeling for Personalized News Delivery in Mobile Devices" 2nd International Workshop on Semantic Media Adaptation and Personalization (SMAP07), London, United Kingdom, 2007.
 111. P. Wilkins, T. Adamek, D. Byrne, G. J. F. Jones, H. Lee, G. Keenan, G. T. Papadopoulos, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, et al, "K-Space at TRECVid 2007" 5th TRECVID Workshop, Gaithersburg, MD, USA,, Nov 2007
 112. Q. Zhang, K. Chandramouli, S. Vrochidis, A. Moumtzidou, S. Nikolopoulos, V. Mezaris, L. Makris, I. Kompatsiaris, et al, "The COST292 experimental framework for TRECVID 2007" 5th TRECVID Workshop, Gaithersburg, MD, USA, Nov 2007.
 113. J. Iria, V. Uren, A.. Lavelli, S. Blohm, A. Dadzie, T. Franz, I. Kompatsiaris, J. Magalhaes, S. Nikolopoulos, C. Preisach, P. Slavazza, "Enhancing enterprise knowledge processes via cross-media extraction" In Proceedings of the 4th international Conference on Knowledge Capture (Whistler, BC, Canada). D. Sleeman and K. Barker, Eds. K-CAP '07. ACM, New York, NY, 175-176, Oct 2007.
 114. S. Dasiopoulou, V. Tzouvaras, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Capturing MPEG-7 Semantics" 2nd International Conference on Metadata and Semantic Research (MTSR), Corfu, Greece, Oct 2007.
 115. S. Vrochidis, C. Doulaverakis, A. Gounaris, E. Nidelkou, L. Makris, I. Kompatsiaris, "A Hybrid Ontology and Visual-based Retrieval Model for Cultural Heritage Multimedia Collections" 2nd International Conference on Metadata and Semantics Research, Corfu, Greece, Oct 2007.
 116. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Combining Content and Context Information for Semantic Image Analysis and Classification" 15th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2007), special session on The Semantic Gap in Visual Information Retrieval, Poznan, Poland, pp. 708-712, Sep 2007.
 117. C. E. Evangelou, I. Kompatsiaris, "Exploiting Social Software to Semantically Enrich Multimedia Content for Online Communities" In the Proceedings of the 2nd European Conference on Technology Enhanced Learning (EC-TEL) 2007, Workshop: TEL Communities of Practices, Crete, Greece, Sep 2007.
 118. A. Briassouli, S. Dasiopoulou, I. Kompatsiaris, "Ontology-based Trajectory Analysis for Semantic Event Detection" 1st IEEE International Conference on Semantic Computing (ICSC), Irvine, CA, USA, Sep 2007
 119. S. Vrochidis, C. Doulaverakis, L. Makris, A. Gounaris, E. Nidelkou, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Hybrid Ontology and Visual-based Retrieval for Cultural Heritage Multimedia Libraries" 14th International Conference of Image Analysis and Processing - Workshops, Italy, Sep 2007.
 120. A. Briassouli, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Video Segmentation and Semantics Extraction from the Fusion of Motion and Color Information" Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2007), San Antonio, TX, USA, Sep 2007
 121. S. Vrochidis, V. Mezaris. I. Kompatsiaris, "ITI interactive video retrieval system" 6th ACM International Conference On Image And Video Retrieval (CIVR 2007), Amsterdam, The Netherlands, pp. 648-648, ISBN:978-1-59593-733-9, Jul 2007
 122. A. Briassouli, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Joint Motion and Color Statistical Video Processing for Motion Segmentation" Proc. IEEE International Conference on Multimedia & Expo (ICME 2007), Beijing, China, pp. 2014-2017, Jul 2007
 123. M. Papadogiorgaki, V. Mezaris, Y. S. Chatzizisis, G. D. Giannoglou, I. Kompatsiaris, "Automated IVUS contour detection using intensity features and Radial Basis Function approximation" 20th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS 2007), pp. 183-188, Maribor, Slovenia, Jun 2007.
 124. V. Mezaris, N. Boulgouris, I. Kompatsiaris, "Knowledge-Assisted Video Analysis for Content-Adaptive Coding and Transmission" Proc. 1st International Workshop on Semantic Media Adaptation and Personalization (SMAP06), Athens, Greece, Dec 2006
 125. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, S. Dasiopoulou, I. Kompatsiaris, "Semantic image analysis using a learning approach and spatial context" Proc. First International Conference on Semantics and Digital Media Technology (SAMT 2006), Athens, Greece, Dec 2006
 126. J. Calic, P. Kramer, U. Naci, S. Vrochidis, S. Aksoy, Q. Zhang, J. Benois-Pineau, A. Saracoglu, C. Doulaverakis, R.. Jarina, N. Campbell, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, E. Spyrou, G. Koumoulos, Y. Avrithis, A. Dalkilic, A. Alatan, A. Hanjalic, E. Izquierdo, "COST292 experimental framework for TRECVID 2006" 4th TRECVID Workshop, Gaithersburg, USA, Nov 2006
 127. S. Dasiopoulou, G. T. Papadopoulos, Ph. Mylonas, Y. Avrithis, I. Kompatsiaris, "Using Context and a Genetic Algorithm for Knowledge-Assisted Image Analysis" 1^st International Conference on Semantic and Digital Media Technologies (former European Workshop on the Integration of Knowledge, Semantic and Digital Media Technologies: Semantics and multimedia throughout the Value Chain special session, to appear
 128. K. Petridis, D. Anastasopoulos, C. Saathoff, N. Timmermann, I. Kompatsiaris, S. Staab, "M-OntoMat-Annotizer: Image Annotation. Linking Ontologies and Multimedia Low-Level Features" Engineered Applications of Semantic Web Session (SWEA) at the 10th International Conference on Knowledge-Based & Intelligent Information & Engineering Systems (KES 2006), Bournemouth, U.K., Oct 2006
 129. C. Doulaverakis, E. Nidelkou, A. Gounaris, I. Kompatsiaris, "A Hybrid Ontology and Content-Based Search Engine For Multimedia Retrieval" 10th East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems, ADBIS 2006, Thessaloniki, Hellas, Sep 2006
 130. P. Panagi, S. Dasiopoulou, G. T. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A Genetic Algorithm Approach to Ontology-Driven Semantic Image Analysis" 3rd IEE International Conference of Visual Information Engineering (VIE), K-Space Research on Semantic Multimedia Analysis for Annotation and Retrieval special session, Bangalore, India, Sep 2006
 131. M. Papadogiorgaki, V. Mezaris, Y. S. Chatzizisis, I. Kompatsiaris, G. D. Giannoglou, "A Fully Automated Texture-based Approach for the Segmentation of Sequential IVUS Images" Proc. 13th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP 2006), Budapest, Hungary, Sep 2006
 132. G. T. Papadopoulos, P. Panagi, S. Dasiopoulou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "A Learning Approach to Semantic Image Analysis" Proc. 2nd International Mobile Multimedia Communications Conference (MobiMedia 2006), Alghero, Italy, Sep 2006
 133. C. Saathoff, K. Petridis, D. Anastasopoulos, N. Timmermann, I. Kompatsiaris, S. Staab, "M-OntoMat-Annotizer: Linking Ontologies with Multimedia Low-Level Features for Automatic Image Annotation" Demos and Posters of the 3rd European Semantic Web Conference, ESWC 2006, Budva, Montenegro, Jun 2006
 134. P. Hobson, I. Kompatsiaris, "Advances in semantic multimedia analysis for personalised content access", Special Session on Advances in Semantic Multimedia Analysis for Personalised Content Access, 2006 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2006), Kos Island, Greece, 21 - 24 May 2006.
 135. J. Calic, N. Campbell, S. Dasiopoulou, I. Kompatsiaris, "A Survey on Multimodal Video Representation for Semantic Retrieval", International Conference on Computer as a Tool 2005, pp. 135-138, November 2005.
 136. J. Calic, N. Campbell, S. Dasiopoulou, I. Kompatsiaris, "An Overview of Multimodal Video Representation for Semantic Analysis", European Workshop on the Integration of Knowledge, Semantics and Digital Media Technologies, EWIMT 2005, London, UK, November 30 - December 1, 2005.
 137. V. Tzouvaras, S. Dasiopoulou, F. M. Recuerda, G. Stoilos, I. Kompatsiaris, G. Stamou, "Multimedia Analysis and Annotation Requirements for the Semantic Web", European Workshop on the Integration of Knowledge, Semantics and Digital Media Technologies, EWIMT 2005, London, UK, November 30 - December 1, 2005.
 138. P. Villegas, N. Sarris, J. Picault, I. Kompatsiaris, "Creating a MESH of Multimedia News Feeds", European Workshop on the Integration of Knowledge, Semantics and Digital Media Technologies, EWIMT 2005, London, UK, November 30 - December 1, 2005.
 139. C. Doulaverakis, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Ontology-Based Access to Multimedia Cultural Heritage Collections - The REACH Project" EUROCON 2005, Belgrade, Serbia & Montenegro, Nov 2005
 140. S. Valette, I. Kompatsiaris and J-M. Chassery, "Adaptive Polygonal Mesh Simplification With Discrete Centroidal Voronoi Diagrams", 2nd International Conference on Machine Intelligence (ACIDCA-ICMI'2005), Tunisia, November 16-18, 2005
 141. T. Athanasiadis, V. Tzovaras, K. Petridis, F. Precioso, Y. Avrithis, I. Kompatsiaris, "Using a Multimedia Ontology Infrastructure for Semantic Annotation of Multimedia Content" 5th International Workshop on Knowledge Markup and Semantic Annotation (SemAnnot 2005) at the 4th International Semantic Web Conference, ISWC 2005, Galway, Ireland, Nov 2005
 142. I.S. Hatzizisis, V.G. Koutkias, I. Kompatsiaris, G. Karpetas, M. G. Strintzis, N. Maglaveras, G.D. Giannoglou, "An Active Contour Model Approach for Segmentation of Intravascular Ultrasound Image Sequences", Proc. 32nd International Conference on Computers in Cardiology, Lyon, September 2005.
 143. G. D. Giannoglou, I. S. Hatzizisis, V. G. Koutkias, I. Kompatsiaris, P. Diamantopoulos, N. Maglaveras, G. E. Parcharidis, G. Louridas, "Validation of a new semi-automatic method for lumen and media-adventitia borders detection in sequential intravascular ultrasound images", European Society of Cardiology Congress 2005, 3-7 September 2005, Stockholm, Sweden.
 144. K. Petridis, F. Precioso, T. Athanasiadis, Y. Avrithis, I. Kompatsiaris, "Combined Domain Specific and Multimedia Ontologies for Image Understanding" Workshop on Mixed-reality as a Challenge to Image Understanding and Artificial Intelligence at the 28th German Conference on Artificial Intelligence, KI 2005, Koblenz, Germany, Sep 2005.
 145. N. Simou, C. Saathoff, S. Dasiopoulou, E. Spyrou, N. Voisine, V. Tzouvaras, I. Kompatsiaris, Y. Avrithis, S. Staab, "An Ontology Infrastructure for Multimedia Reasoning" Proc. International Workshop on Very Low Bitrate Video Coding (VLBV 2005), Sardinia, Italy, Sep 2005
 146. N. Voisine, S. Dasiopoulou, F. Precioso, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A genetic algorithm-based approach to knowledge-assisted video analysis" Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2005), Genova, Italy, Sep 2005
 147. V. Mezaris, H. Doulaverakis, S. Herrmann, B. Lehane, N. O’Connor, I. Kompatsiaris, W. Stechele, M. G. Strintzis, "An Extensible Modular Common Reference System for Content-based Information Retrieval: the SCHEMA Reference System" Proc. Fourth International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI05), Riga, Latvia, Jun 2005
 148. S. Bloehdorn, K. Petridis, C. Saathoff, N. Simou, V. Tzouvaras, Y. Avrithis, S. Handschuh, I. Kompatsiaris, S. Staab, M. G. Strintzis, "Semantic Annotation of Images and Videos for Multimedia Analysis" 2nd European Semantic Web Conference, ESWC 2005, Heraklion, Greece, May 2005
 149. V. Mezaris, H. Doulaverakis, S. Herrmann, B. Lehane, N. O’Connor, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "The SCHEMA Reference System: An Extensible Modular System for Content-based Information Retrieval" Proc. Workshop on Image Analysis For Multimedia Interactive Services (WIAMIS), Montreux, Switzerland, Apr 2005
 150. S. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A Region-based Approach to Conceptual Image Classification" Proc. IEE International Conference on Visual Information Engineering (VIE 2005), Glasgow, UK, Apr 2005.
 151. N. Voisine, S. Dasiopoulou, V. Mezaris, E. Spyrou, T. Athanasiadis, I. Kompatsiaris, Y. Avrithis, M. G. Strintzis, "Knowledge-Assisted Video Analysis Using a Genetic Algorithm" Proc. Workshop on Image Analysis For Multimedia Interactive Services (WIAMIS), Montreux, Switzerland, Apr 2005
 152. S. Valette, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A polygonal mesh partitioning algorithm based on protrusion conquest for perceptual 3D shape description" Workshop Towards Semantic Virtual EnvironmentsEnvironments (SVE2005), Villars, Switzerland, Mar 2005
 153. S. Dasiopoulou, V. K. Papastathis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "An Ontology Framework For Knowledge-Assisted Semantic Video Analysis and Annotation", Proc. 4th International Workshop on Knowledge Markup and Semantic Annotation (SemAnnot 2004) at the 3rd International Semantic Web Conference (ISWC 2004), November 2004
 154. K. Petridis, S. Bloehdorn, N. Simou, V. Tzouvaras, S. Handschuh,Y. Avrithis, I. Kompatsiaris, S. Staab, and M. G. Strintzis, "Knowledge Representation for Semantic Multimedia Content Analysis and Reasoning", European Workshop on the Integration of Knowledge, Semantics and Digital Media Technology, London, U.K., November 2004
 155. V. Mezaris, I. Kompatsiaris,, M. G. Strintzis, "A knowledge-based approach to domain-specific compressed video analysis", Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2004), Singapore, pp. 341-344, October 2004
 156. V. Mezaris, H. Doulaverakis, R. Medina Beltran de Otalora, S. Herrmann, I. Kompatsiaris,, M. G. Strintzis, "Combining multiple segmentation algorithms and the MPEG-7 eXperimentation Model in the Schema Reference System", Proc. 8th International Conference on Information Visualization (IV 2004), London, UK, pp. 253-258, July 2004
 157. V. Mezaris, H. Doulaverakis, R. Medina Beltran de Otalora, S. Herrmann, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A test-bed for region-based image retrieval using multiple segmentation algorithms and the MPEG-7 eXperimentation Model: The Schema Reference System", Proc. 3rd International Conference on Image and Video Retrieval (CIVR 2004), Dublin, Ireland, Springer LNCS vol. 3115, pp. 592-600, July 2004
 158. V. Mezaris, I. Kompatsiaris,, M. G. Strintzis, "Compressed-domain object detection for video understanding", Proc. Workshop on Image Analysis For Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2004), Lisbon, Portugal, April 2004
 159. I. Kompatsiaris, Y. Avrithis, P. Hobson, M. G. Strintzis, "Integrating Knowledge, Semantics and Content for User-Centred Intelligent Media Services: The ACEMEDIA Project", Proc. Workshop on Image Analysis For Multimedia Interactive Services (WIAMIS), Lisbon, April 2004
 160. V. Mezaris, I. Kompatsiaris,, M. G. Strintzis, "Still image objective segmentation evaluation using ground truth", Proc. Fifth COST 276 Workshop on Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication, Prague, Czech Republic, pp. 9-14, October 2003
 161. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "An Ontology Approach to Object-Based Image Retrieval", Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2003), Barcelona, Spain, vol. II, pp. 511-514, September 2003
 162. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, E. Kokkinou, M. G. Strintzis, "Real-time compressed-domain spatiotemporal video segmentation", Proc. Third International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI03), Rennes, France, pp. 373-380, September 2003
 163. N. O'Connor, S. Sav, T. Adamek, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, T. Y. Lu, E. Izquierdo, C. Bennstr, "Region and object segmentation algorithms in the Qimera segmentation platform", Proc. Third International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI03), Rennes, France, pp. 381-388, September 2003
 164. E. Izquierdo, J. R. Casas, R. Leonardi, P. Migliorati, Noel O' Connor, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Advanced Content-Based Semantic Scene Analysis and Information Retrieval: The Schema Project", Proc. 4th European Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services, WIAMIS 2003, London, pp.519-528, April 2003
 165. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Ontologies for Object-based Image Retrieval", Proc. Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2003), London, UK, pp.96-101, April 2003
 166. V. Mezaris, N. V. Boulgouris, I. Kompatsiaris, D. Simitopoulos, M. G. Strintzis, "Segmentation and content-based watermarking for image indexing", Proc. Fourth COST 276 Workshop on Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication, Bordeaux, France, pp. 13-18, April 2003
 167. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A Framework for the Efficient Segmentation of Large-format Color Images", Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2002), Rochester, N.Y., USA, vol. I, pp. 761-764, September 2002
 168. I. Kompatsiaris, E. Triantafyllou, M. G. Strintzis, "A World Wide Web Region-based Image Search Engine", in Proc. 2002 Tyrrhenian International Workshop on Digital Communications (IWDC 2002), pp.287-294, Capri, Italy, September 2002
 169. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Still Image Segmentation Tools for Content-based Multimedia Applications", Proc. 2002 Tyrrhenian International Workshop on Digital Communications (IWDC 2002), pp.273-279, Capri, Italy, September 2002
 170. I. Kompatsiaris, E. Triantafillou, M. G. Strintzis, "Region-Based Image Color Image Indexing and Retrieval", accepted for presentation at the International Conference of Image Processing, ICIP' 01, Thessaloniki, Greece, October 2001
 171. I. Kompatsiaris, G. Mantzaras, P. Dafas, N. Kotridis, M. G. Strintzis, "A World Wide Web Region-Based Image Search Engine", 11th International Conference on Image Analysis and Processing (ICIAP 2001), Palermo, Italy, September 2001
 172. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "MPEG-4 Authoring Tool for the Composition of 3D Audiovisual Scenes", to be presented in ISCAS'2001, Sydney, May 2001
 173. N. V. Boulgouris, I. Kompatsiaris, V. Mezaris,, M. G. Strintzis, "Content-based Watermarking for Indexing Using Robust Segmentation", Proc. Workshop on Image Analysis For Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2001), Tampere, Finland, May 2001
 174. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Content-Based Representation of Colour Image Sequences", IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing 2001 (ICASSP 2001), Salt Lake City, May 2001
 175. P. Daras, I. Kompatsiaris, T. Raptis, M. G. Strintzis, "MPEG-4 Authoring Tool for the Composition of 3D Audiovisual Scenes", IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2001), Sydney, Australia, May 2001
 176. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Hierarchical Representation of Surfaces using 3D Polygon Meshes", IEEE Int'l Conference on Image Processing, ICIP2000 (invited paper), Vancouver, Canada, September 2000
 177. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, V. Koutkias, M. G. Strintzis, "Deformable Boundary Detection of Stents in Angiographic Images", MIE 2000 Conference, Hannover, August 2000
 178. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Using Asymmetric Digital Subscriber Lines (ADSL) for Fast Internet and Multimedia Services", 2000 International Conference on Consumer Electronics, Los Angeles, U.S.A., June 2000
 179. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, V. Koutkias, P. Dafas, M. G. Strintzis, "Deformable boundary detection of stents in angiographic images", Medical Infobahn for Europe – Proceedings of MIE2000 and GMDS2000, A. Hasman et al. (Eds.), IOS Press, 2000, Vol. 77, pp. 1235-1239.
 180. I. Kompatsiaris, G. Mantzaras, M. G. Strintzis, "Spatiotemporal Segmentation and Tracking of Objects in Color Image Sequences", 2000 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2000), Geneva, Switzerland, May 2000
 181. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Hierarchical Representation of Surfaces using 3D Wireframes", International Conference WSG, Plzen, Czech Republic, Feb. 2000.
 182. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, V. Koutkias, M. G. Strintzis, "Deformable Boundary Detection of Stents in Angiographic Images", SPIE Medical Imaging 2000, San Diego, California USA, Feb. 2000.
 183. I. Kompatsiaris, D. Simitopoulos and M. G. Strintzis, "3-D Model-Based Videoconference over the Internet using a VRML - Java Framework", Int. Conference on Information, Communications and Signal Processing (ICICS '99), Singapore, December 1999
 184. M. G. Strintzis, I. Kompatsiaris, "3D Model-Based Segmentation of Videoconference Image Sequences", ICIP-99 (invited paper), Kobe, Japan, October 1999
 185. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Spatiotemporal Segmentation and Tracking of Objects in Image Sequences", ICIP-99, Kobe, Japan, October 1999
 186. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, I. Orfanos, "Using Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) for High Bitrate Multimedia Applications", Int'l Workshop on Synthetic-Natural Hybrid Coding and Three Dimensional Imaging: IWSNHC3I,99, Santorini, September 1999
 187. I. Kompatsiaris, V. K. Papastathis, M. G. Strintzis, "An Authoring Tool for the Composition of MPEG-4 Audiovisual Scenes", Int'l Workshop on Synthetic-Natural Hybrid Coding and Three Dimensional Imaging: IWSNHC3I,99, Santorini, September 1999
 188. I. Kompatsiaris, D. Simitopoulos, M. G. Strintzis, "A VRML-Java Framework for 3-D Objects Streaming over the Internet", Int. Workshop on Synthetic-Natural Hybrid Coding and Three Dimensional Imaging (IWSNHC3DI 99), Santorini, Greece, pp. 169-172, September 1999
 189. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Object Spatiotemporal Segmentation and Tracking of Objects for Visualization of Videoconference Image Sequences", IEEE International Conference on Multimedia Computing and Systems (IEEE ICMCS'99), Florence, Italy, June 1999
 190. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Higher Order Segmentation and Tracking of Objects for Visualization of Videoconference Image Sequences", Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services, WIAMIS'99, Berlin, June 1999
 191. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Object Articulation Based on Local 3D Motion Estimation", European Conference on Multimedia Applications, Services and Techniques (ECMAST’99), Madrid, Spain, May 1999.
 192. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Object Articulation Using Local 3D Motion Esimation", 4th European Conference on Multimedia Applications, Services and Techniques, ECMAST'99, Madrid (Spain), May 1999
 193. M. G. Strintzis, S. Malassiotis, I. Kompatsiaris, "Digital Signal Processing for the Analysis and Coding of Stereoscopic and 3D Video", SPIE Conference on Electronic Imaging (invited paper), San Jose, CA, January 1999
 194. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Model Based Segmentation of Videoconference Image Sequences", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP’98), Chicago, Illinois, USA, Oct. 1998.
 195. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Visualisation of Videoconference Image Sequences Using VRML 2.0", EUSIPCO'98, Rhodes, September 1998
 196. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Model Based Analysis and Segmentation of Videoconference Image Sequences", IEEE Image and Multi-dimensional Digital Signal Processing (IMDSP’98), Alpbach, Austria, Jul. 1998.
 197. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Coding of Videoconference Image Sequences using the MPEG-4 Standard", Int'l Conference on Telecommunications, ICT'98, Sithonia, Greece, June 1998
 198. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "3D Representation of Videoconference Image Sequences Using VRML 2.0", ECMAST'98, Berlin, May 1998
 199. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Model Based Non-Rigid Motion Estimation for Multiview Image Sequences Compression", in Visual Communications and Image Processing, San Jose, USA, Jan. 1998.
 200. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M.G. Strintzis, "Model Based Tracking of 3D Deformations in Multiview Image Sequences", IEEE International Workshop on Model-Based 3D Image Analysis (in conjunction with ICCV’98), Mumbai, India, Jan. 1998.
 201. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Model Based Tracking of 3D Deformations in Multi-view Image Sequences", Int'l Conference on Computer Vision, ICCV'98, Bombay, January 1998
 202. D. Tzovaras, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "3D Object Articulation and Motion Estimation For Efficient Multiview Image Sequence Coding", in IEEE International Conference on Image Processing (ICIP’97), Santa Barbara, California, USA, Oct. 1997.
 203. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Automatic 3D Model Construction for Rigid 3D motion Estimation of Monocular Videoconference Image Sequences", 2nd Int'l Symposium on Synthetic and Natural Hybrid Coding and 3D Imaging, Rhodes, Greece,, September 1997
 204. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Tracking of Deformable Surfaces in Multiview Image Sequence Coding", in 13th IEEE International Conference on Digital Image Processing (DSP'97), Santorini, Jul. 1997, Vol. I, pp. 417-420.
 205. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Use of Object Articulation and Motion Estimation for Video Production", in Proc. 2nd European Conference on Multimedia Applications Services and Techniques (ECMAST’97), Milan, Italy, May 1997, pp. 345-357.
 206. D. Tzovaras, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "3D Motion Estimation and Object Articulation in Model-Based Stereoscopic Videoconference Image Sequence Coding", in Proc. 2nd Erlangen Symposium on Advances in Digital Image Communication, Erlangen, Germany, Apr. 1997, pp. 123-132.
 207. E. Chatzilari, S. Nikolopoulos, S. Papadopoulos, C. Zigkolis, I. Kompatsiaris, "Semi-Supervised object recognition using flickr images", Proc. 9th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI 2011), Madrid, Spain, June 2011

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. E. Apostolidis, P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Visual Information Analysis for Interactive TV applications", Encyclopedia of Information Science and Technology, IGI Global, 2014.
 2. N. Gkalelis, V. Mezaris, M. Dimopoulos, I. Kompatsiaris, "Video Event Understanding", Encyclopedia of Information Science and Technology, IGI Global, 2014, to appear.
 3. V. Mezaris, A. Dimou, I. Kompatsiaris, "Local Invariant Feature Tracks for High-Level Video Feature Extraction", Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 158: Analysis, Retrieval and Delivery of Multimedia Content, N. Adami, A. Cavallaro, R. Leonardi, P. Migliorati (Editors), ISBN 978-1-4614-3830-4, Springer, 2012.
 4. P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, H. Meinedo, M. Bugalho, I. Trancoso, "On the use of audio events for improving video scene segmentation", Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 158: Analysis, Retrieval and Delivery of Multimedia Content, N. Adami, A. Cavallaro, R. Leonardi, P. Migliorati (Editors), ISBN 978-1-4614-3830-4, Springer, 2012.
 5. Th. Athanasiadis, Ph. Mylonas, G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, Y. Avrithis, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Knowledge-Driven Segmentation and Classification", Multimedia Semantics: Metadata, Analysis and Interaction, R. Troncy, B. Huet and S. Schenk (Editors), pp. 163-182, ISBN: 978-0-470-74700-1, Wiley, July 2011.
 6. S. Nikolopoulos, E. Chatzilari, E. Giannakidou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, A. Vakali, "Leveraging Massive User Contributions for Knowledge Extraction", in book Next Generation Data Technologies for Collective Computational Intelligence, Nik Bessis and Fatos Xhafa (Eds.), book series: Studies in Computational Intelligence, vol. 352, Springer 2011, ISBN: 978-3-642-20343-5.
 7. S. Nikolopoulos, E. Giannakidou, I. Kompatsiaris, I. Patras, A. Vakali, "Combining multi-modal features for social media analysis", in book Social Media Modeling and Computing, Steven Hoi, Jiebo Luo, Susanne Boll, Dong Xu, Rong Jin, Irwin King (Eds.), 1st Edition, VIII, 276 p, Springer 2011, ISBN: 978-0-85729-435-7.
 8. E. Chatzilari, S. Nikolopoulos, I. Patras, I. Kompatsiaris, "Enhancing Computer Vision Using the Collective Intelligence of Social Media", in book New Directions in Web Data Management 1, Athena Vakali, Lakhmi C Jain (Eds.), book series: Studies in Computational Intelligence, vol. 331, Springer 2011, ISBN: 978-3-642-17550-3.
 9. D. Tsatsou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, P. C. Davis, "Distributed Technologies for Personalized Advertisement Delivery", in Online Multimedia Advertising: Techniques and Technologies, Xian-Sheng Hua, Tao Mei, Alan Hanjalic (editors), IGI Global, 2011
 10. F. Bellotti, S. Vrochidis, M. Pellegrino, I. Tsampoulatidis, P. Lhoas, G. Bo, A. De Gloria, I. Kompatsiaris, "An Integrated Framework for Personalized t-learning" in Cases on Transnational Learning and Technologically Enabled Environments, pages 118-135, Siran Mukerji and Purnendu Tripathi (Editors), IGI Global, ISBN13: 9781615207497, 2010
 11. E. Giannakidou, F. Kaklidou, I. Kompatsiaris, A. Vakali, "Harvesting Intelligence in Multimedia Social Tagging Systems", Emergent Web Intelligence, Springer Verlag, Series: Studies in Computational Intelligence, 1st Edition., 2010, XIX, 487 p., Hardcover, ISBN: 978-1-84996-073-1, Apr 2010
 12. S. Papadopoulos, F. Menemenis, A. Vakali, I. Kompatsiaris, "Analysis of Content Popularity in Social Bookmarking Systems" In book Evolving Application Domains of Data Warehousing and Mining: Trends and Solutions, edited by Dr. Pedro Furtado, IGI Publishing, Sep 2009
 13. S. Vrochidis, C. Doulaverakis, A. Gounaris, E. Nidelkou, L. Makris, I. Kompatsiaris, "A Hybrid Ontology and Visual-based Retrieval Model for Cultural Heritage Multimedia Collections" in Metadata and Semantics, M.A. Sicilia and M.D. Lytras (eds), Springer, ISBN 978-0-387-77744-3, Jan 2009
 14. S. Dasiopoulou, V. Tzouvaras, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Capturing MPEG-7 Semantics", in Metadata and Semantics, Springer US, ISBN 978-0-387-77745-0, pp. 113-122, October, 2008 (DOI 10.1007/978-0-387-77745-0).
 15. E. Nidelkou, V. Papastathis, M. Papadogiorgaki, I. Kompatsiaris, S. Waddington, B. Bratu, M. Ribiere, "User Profile Modeling and Learning", in Encyclopedia of Information Science and Technology (2nd Edition), Mehdi Khosrow-Pour (Editor), IGI Global, vol. VIII, pp. 3934-3939, October 2008.
 16. S. Vrochidis, F. Bellotti, G. Bo, L. Napoletano, I. Kompatsiaris, "T-Learning Technologies", in Encyclopedia of Information Science and Technology (2nd Edition), Mehdi Khosrow-Pour (Editor), IGI Global, vol. VIII, pp. 3765-3771, October 2008
 17. V. Mezaris, G. T. Papadopoulos, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Semantic Video Analysis and Understanding" Encyclopedia of Information Science and Technology (2nd Edition), Mehdi Khosrow-Pour (Editor), IGI Global, vol. VII, pp. 3419-3425, Oct 2008
 18. M. Papadogiorgaki, V. Mezaris, Y. Chatzizisis, G. D. Giannoglou, I. Kompatsiaris, "Visual Medical Information Analysis" Encyclopedia of Information Science and Technology (2nd Edition), Mehdi Khosrow-Pour (Editor), IGI Global, vol. VIII, pp. 4034-4040, Oct 2008
 19. S. Dasiopoulou, C. Saathoff, P. Mylonas, Y. Avrithis, I. Kompatsiaris, S. Staab, M. G. Strintzis, "Introducing Context and Reasoning in Visual Content Analysis: An Ontology-based Framework" Semantic Multimedia and Ontologies: Theory and Applications, P.M.Hobson, I. Kompatsiaris (Eds), Springer Verlang, pp. 99-122, Mar 2008
 20. I. Kompatsiaris, P. Hobson, "Introduction to Semantic Multimedia", Semantic Multimedia and Ontologies: Theory and Applications, Kompatsiaris, Yiannis; Hobson, Paola (Eds.), Springer, March 2008
 21. V. Mezaris, N. Thomos, N. V. Boulgouris, I. Kompatsiaris, "Knowledge-Assisted Analysis of Video for Content-Adaptive Coding and Transmission" Advances in Semantic Media Adaptation and Personalization, M. Wallace, M. Angelides, P. Mylonas (Editors), Studies in Computational Intelligence series, vol. 93, pp. 221-240, Springer-Verlag, Jan 2008
 22. S. Dasiopoulou, C. Doulaverakis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "An Ontology-Based Framework for Semantic Image Analysis and Retrieval" Semantic-Based Visual Information Retrieval, Yu-Jin ZHANG (Editor), Idea Group Inc., Dec 2007
 23. A. Ozolina, A. Kapenieks, B. Zuga, M. Jirgensons, F. Bellotti, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, I. Tsampoulatidis, "Designing Attractive T-Learning Courses Applications for Interactive Digital TV" Annual Proceedings of Vidzeme University College, ICTE in Regional Development, 2007, Valmiera, Latvia, pp 87-95, ISBN 9984-633-10-1.
 24. E. Parissi, I. Kompatsiaris, Y. S. Chatzizisis, V. Koutkias, N. Maglaveras, M. G. Strintzis, G. D. Giannoglou, "An Automated Model for Rapid and Reliable Segmentation of Intravascular Ultrasound Images", Lecture Notes in Computer Science, Biological and Medical Data Analysis", Springer Berlin / Heidelberg, Vol. 4345/2006, pp. 368-377, Nov. 2006
 25. S. Dasiopoulou, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Semantic Processing of Color Images" "Color Image Processing: Methods and Applications", R.Lukac, K.Plataniotis Eds., CRC Press, 2006, Nov 2006
 26. S. Argyropoulos, N. V. Boulgouris, N. Thomos, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Coding of 2D and 3D Color Image Sequences" in Color Image Processing: Methods and Applications, R.Lukac, K.Plataniotis Eds., CRC Press, Nov 2006
 27. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Segmentation of Images and Video" Encyclopedia of Multimedia, B. Furht (Editor), pp. 780-788, ISBN 0-387-24395-X, Springer, Sep 2006
 28. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Use of Object Articulation and Motion Estimation for Video Production" Lecture Notes in Computer Science (Electronic Publication), S.Flida, M.Morganti Eds., Springer Berlin / Heidelberg, Vol. 1242, Apr 2006
 29. I. Kompatsiaris, V. Mezaris, M. G. Strintzis, "Multimedia content indexing and retrieval using an object ontology" Multimedia Content and the Semantic Web: Methods, Standards and Tools, G. Stamou and S. Kollias (Editors), ISBN 0-470-85753-6, Wiley, pp. 339-371, May 2005
 30. P. Dafas, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Optimal Hierarchical Adaptive Mesh Construction using FCO sampling"

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: