Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

ProsocialLearn: a Prosocial Games Marketplace

ProsocialLearn is a digital pro-social games platform. ProsocialLearn consortium aims at delivering a series of disruptive innovations for the production and distribution of pro-social digital games that engage children (7-10 years old), as well as stimulate technology transfer from the games industry to the educational sector. ProsocialLearn will foster the creation of a new market for digital games aimed at increasing social inclusion and academic performance, as well as a distribution channel to deliver these games to children and teachers in European schools. In addition to provide a proven pro-social methodology to design digital games the ProsocialLearn platform makes available a series of application programming interface (APIs), which game developers can use to integrate many of the ProsocialLearn functions into their games, including emotion and engagement monitoring, in-game achievements, games adaptation based on Prosocial Learning Objectives (PLOs), micro-transactions, etc.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: