Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

AVoidX: An Augmented VR Game

The recent advances in real-time volumetric capturing enable new interaction paradigms in virtual environments. Volumetric representations can elevate the feeling of presence, and therefore increase the user immersion by emplacing them within virtual environments allowing them to occupy space. This research demonstration aims to showcase the possibilities offered by real-time volumetric capturing in an Augmented VR context. More specifically, a novel single-player obstacle avoidance game is presented where the users try to avoid collision with incoming carved walls by moving their actual bodies.

Project Page: https://vcl3d.github.io/AVoidX/

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: