Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Γεώργιος Σταυρόπουλος - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. T. Vafeiadis, C. Ziogou, G. Stavropoulos, S. Krinidis, D. Ioannidis, S. Voutetakis, D. Tzovaras, K. Moustakas, "Early Malfunction Diagnosis of Industrial Process Units Utilizing Online Linear Trend Profiles and Real Time Classification", International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, 2018, Vol.32, iIsue 9, p. 1313-1325.
 2. D. Ioannidis, P. Tropios, S. Krinidis, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, S. Likothanasis, "Occupancy Driven Building Performance Assessment", Elsevier Journal of Innovation in Digital Ecosystems, vol. 3, no. 2, pp. 57-69, December 2016 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jides.2016.10.008
 3. N. Kaklanis, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Modeling people with motor disabilities to empower the automatic accessibility and ergonomic assessment of new products", Applied Ergonomics, Vol. 51, pp. 120–136, 2015, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apergo.2015.04.016
 4. A. Tsakiris, P. Moschonas, N. Kaklanis, I. Paliokas, G. Stavropoulos, S. Segouli, D. Tzovaras, "A novel accessibility assessment framework of GUI using cognitive disability simulation", Technology & Disability, 26(2), pp. 117-126, 2014.
 5. K. Moustakas, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Point-based similarity estimation between 2.5D visual hulls and 3D objects", IADIS International Journal on Computer Science and Information Systems, Vol. 7, No. 1, pp. 18-31, ISSN: 1646-3692, 2012
 6. A. Drosou, G. Stavropoulos, D. Ioannidis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Unobtrusive multi-modal Biometric Recognition Approach using Activity-related Signatures", IET Computer Vision Journal, Vol. 5, No. 6, pp.367–379, Nov. 2011, doi:10.1049/iet-cvi.2010.0166.
 7. G. Stavropoulos, P. Moschonas, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3-D Model Search and Retrieval From Range Images Using Salient Features", IEEE Trans. on Multimedia, Vol. 12, No. 7, pp. 692–704, Nov. 2010.
 8. K. Moustakas, D. Tzovaras, G. Stavropoulos, "Gait recognition using geometric features and soft biometrics" IEEE Signal Processing Letters, vol. 17, no. 4, pp. 367-370, Apr 2010

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. M. Vasileiadis, C.S. Bouganis, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Optimising 3D-CNN Design towards Human", Pose Estimation on Low Power Devices. British Machine Vision Conference (BMVC 2019)
 2. G. Stavropoulos, A. Drosou, N. Dimitriou, D. Tzovaras, "A short-term biometric based system for accurate personalized tracking", in the Proc. of the 12th International Conference on Computer Vision Systems (ICVS 2019), Thessaloniki, Greece, 2019.
 3. M. Vasileiadis, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Facial Soft Biometrics Detection on Low Power Devices", IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW 2019)
 4. D. Triantafyllou, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Iris Authentication Utilizing Co-occurrence Matrices and Textile Features", 2nd International Workshop on Research Innovation for Secure Societies, 2019
 5. G. Stavropoulos, D. Giakoumis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Automatic action recognition for assistive robots to support MCI patients at home", Assistive Robots workshop, 10th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA 2017), Rhodes, Greece, Jun. 2017.
 6. D. Ioannidis, A. Fotiadou, S. Krinidis, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Big Data & Visual Analytics for Building Performance Comparison", 11th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI'15), Bayonne/Biarritz, France, 14-17 Sep. 2015.
 7. G. Stavropoulos, S. Krinidis, D. Ioannidis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "A Building Performance Evaluation & Visualization System", IEEE International Conference on Big Data (BigData’14), Washington DC, USA, 27-30 Oct. 2014.
 8. D. Giakoumis, G. Stavropoulos, D. Kikidis, M. Vasileiadis, K. Votis, D. Tzovaras, "Recognizing Daily Activities in Realistic Environments through Depth-Based User Tracking and Hidden Conditional Random Fields for MCI/AD Support", Assistive Computer Vision and Robotics (ACVR) workshop of the European Conference on Computer Vision 2014 (ECCV 2014), Zurich, Sep. 2014.
 9. G. Stavropoulos, K. Moustakas, A. Drosou, D. Tzovaras, "Gait Silhouette Reconstruction for Walking Angle Compensation", International Computer Vision Summer School (ICVSS), Poster Session, 2014
 10. S. Krinidis, G. Stavropoulos, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "A Robust and Real-Time Multi-Space Occupancy Extraction System Exploiting Privacy-Preserving Sensors", International Symposium on Communications, Control, and Signal Processing (ISCCSP'14), Athens, Greece, 21-23 May 2014. (http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?reload=true&arnumber=6877932)
 11. D. Ioannidis, S. Krinidis, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Full-Automated Acquisition System for Occupancy and Energy Measurement Data Extraction", Symposium on Simulation for Architecture and Urban Design (SimAUD’14) at the 2014 Spring Simulation Conference (SpringSim'14), Tampa, Florida, USA, 13-16 Apr. 2014. (http://www.simaud.org/proceedings/download.php?f=SimAUD2014_Proceedings_LoRes.pdf)
 12. A. Tsakiris, P. Moschonas, N. Kaklanis, I. Paliokas, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Cognitive Impairments Simulation in a Holistic GUI Accessibility Assessment Framework", 12th European AAATE Conference (AAATE 2013), Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe, Vilamoura, Algarve, Portugal, 19-22 Sep. 2013, pp. 489-493. doi: 10.3233/978-1-61499-304-9-489
 13. K. Moustakas, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Protrusion Fields for 3D Model Search and Retrieval based on Range Image Queries", 8th International Symposium on Visual Computing (ISVC'12), Rethymnon, Crete, Greece, 16-18 Jul. 2012.
 14. P. Moschonas, A. Tsakiris, N. Kaklanis, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Holistic accessibility evaluation using VR simulation of users with special needs", UMAP 2012, Montreal, Canada, Jul. 2012.
 15. K. Moustakas, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Point-based similarity estimation between 2.5D visual hulls and 3d objects", Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing 2011 (CGVCVIP 2011), Rome, Italy, 24 - 26 Jul. 2011.
 16. G. Stavropoulos, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "A Novel Approach for Range Image to 3D Model Partial Matching", in Eurographics Workshop on 3D Object Retrieval, Crete, Greece, April 2008.

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. A. Drosou, D. Ioannidis, G. Stavropoulos, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Biometric Keys for the Encryption of Multimodal Signatures", Recent Application in Biometrics, J. Yang and N. Poh (Eds.), ISBN:978-953-307-488-7, In Tech, 2011, doi:10.5772/18639.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: