Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Skeleton-based Action Recognition Based on Deep Learning and Grassmannian Pyramids

The accuracy of modern depth sensors, the robustness of skeletal data to illumination variations and the superb performance of deep learning techniques on several classification tasks have sparkled a renewed interest towards skeletonbased action recognition. In this paper, we propose a fourstream deep neural network based on two types of spatial skeletal features and their corresponding temporal representations extracted by the novel Grassmannian Pyramid Descriptor (GPD). The performance of the proposed action recognition methodology is further enhanced by the use of a meta-learner that takes advantage of the meta knowledge extracted from the processing of the different features. Experiments on several well-known action recognition datasets reveal that our proposed methodology outperforms a number of state-of-theart skeleton-based action recognition methods.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: