Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

OmniDepth: Dense Depth Estimation for Indoors Spherical Panoramas

Recent work on depth estimation up to now has only focused on projective images ignoring 360 content which is now increasingly and more easily produced. We show that monocular depth estimation models trained on traditional images produce sub-optimal results on omnidirectional images, showcasing the need for training directly on 360 datasets, which however, are hard to acquire. In this work, we circumvent the challenges associated with acquiring high quality 360 datasets with ground truth depth annotations, by re-using recently released large scale 3D datasets and re-purposing them to 360 via rendering. This dataset, which is considerably larger than similar projective datasets, is publicly offered to the community to enable future research in this direction. We use this dataset to learn in an end-to-end fashion the task of depth estimation from 360 images. We show promising results in our synthesized data as well as in unseen realistic images.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: