Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Διονύσιος Κεχαγιάς - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. A. Salamanis, D. Kehagias, D. Tsoukalas, D. Tzovaras, "A Reputation Assessment Mechanism for Carpooling Applications based on clustering user travel preferences", International Journal of Transportation Science and Technology, Vol. 8, pp. 68–81, 2019.
 2. E. Mavridou, K. Giannoutakis, D. Kehagias, D. Tzovaras, G. Hassapis, "Automatic categorization of Web Service elements", International Journal of Web Information Systems, Vol. 14 Issue: 2, pp.233-258, 2018. [2019 Highly Commended Award]
 3. I. Kalamaras, A. Zamichos, A. Salamanis, A. Drosou, D. Kehagias, G. Margaritis, St. Papadopoulos, D. Tzovaras, "An interactive Visual Analytics Platform for smart Intelligent Transportation Systems management", in IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 19, no. 2, pp. 487-496, Feb. 2018, doi: 10.1109/TITS.2017.2727143
 4. A. Salamanis, D. Kehagias, C.K. Filelis-Papadopoulos, D. Tzovaras, G.A. Gravvanis, "Managing Spatial Graph Dependencies in Large Volumes of Traffic Data for Travel-Time Prediction", IEEE Trans. on Intelligent Transportation, Vol. 17, No. 6, pp. 1678 - 1687, 2016, doi: 10.1109/TITS.2015.2488593
 5. D. Kehagias, A. Salamanis, D. Tzovaras, "Speed Pattern Recognition Technique for Short–Term Traffic Forecasting based on Traffic Dynamics", IET Intelligent Transport Systems, Vol. 9, No. 6, pp.646-653, 2015.
 6. E. Mavridou, D. Kehagias, D. Tzovaras, G. Hassapis, "Mining Affective Needs of Automotive Industry Customers for Building a Mass-Customization Recommender System", Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 24, No.2, pp.251-265, 2013.
 7. C. Bratsas, P. Bamidis, D. Kehagias, E. Kaimakamis, N. Maglaveras, "Dynamic Composition of Semantic Pathways for Medical Computational Problem Solving by Means of Semantic Rules", IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicice, Vol. 15, No. 2, pp. 334-343, March 2011
 8. D. Kehagias, K. Giannoutakis, G. Gravvanis, D. Tzovaras, "An Ontology-based Mechanism for Automatic Categorization of Web Services", Concurrency and Computation: Practice and Experience, Vol. 24, No. 3, pp. 214–236, Mar. 2011, DOI: 10.1002/cpe.1818
 9. D. Kehagias, D. Tzovaras, "A Semantic Web service-oriented application for mobility impaired users", International Journal of Social and Humanistic Computing, Vol. 1, No. 2, pp.149-162, 2009.
 10. A. L. Symeonidis, K. C. Chatzidimitriou, D. Kehagias, P. A. Mitkas, "A Multi-agent Infrastructure for Enhancing ERP system Intelligence", Scalable Computing: Practice and Experience, Vol. 8, No. 1, 2007, pp. 101-114
 11. P. A. Mitkas, A. L. Symeonidis, D. Kehagias, I. N. Athanasiadis, "Application of Data Mining and Intelligent Agent Technologies to Concurrent Engineering", International Journal of Product Lifecycle Management, Vol. 2, No. 2, pp. 173-186, 2007.
 12. A. L. Symeonidis, D. Kehagias, P. A. Mitkas, A. Koumpis, "Open Source Supply Chains", International Journal of Advanced Manufacturing Systems (IJAMS), Vol. 9, No. 1, 2006, pp. 33-42.
 13. D. Kehagias, A. L. Symeonidis, P. A. Mitkas, "Designing Pricing Mechanisms for Autonomous Agents based on Bid-Forecasting", Electronic Markets: the International Journal of Electronic Commerce & Business Media, Vol. 15, No. 1, 2005, pp. 38-52.
 14. A. Symeonidis, D. Kehagias, P. Mitkas, "Intelligent policy recommendations on enterprise resource planning by the use of agent technology and data mining techniques", Expert Systems with Applications (Elsevier), Vol. 25, No. 4., pp 589-602, November 2003

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. A. Salamanis, T. Ioakeimidis, D. Kehagias, M. Gkemou, D. Tzovaras, "MyCorridor MaaS: A stakeholder-inclusive MaaS platform", Transport Research Arena 2020, Helsinki, Finland (2020, April 27-30).
 2. A. Salamanis, T. Ioakeimidis, D. Kehagias, M. Gkemou, D. Tzovaras, "Mobility services data models for open and inclusive MaaS infrastructures", 2nd International Conference on Mobility as a Service. December 3 – 4, 2019.
 3. D. Tsoukalas, M. Jankovic, M. Siavvas, D. Kehagias, A. Chatzigeorgiou, D. Tzovaras, "On the Applicability of Time Series Models for Technical Debt Forecasting", 15th China-Europe International Symposium on Software Engineering Education (CEISEE). May 30 – 31, 2019.
 4. E. Mastorakis, A. Salamanis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "On the Evaluation of a Cluster-Based Reputation Assessment Mechanism for Carpooling Applications", 5th International Conference on Vehicle Technology and Intelligent Transport Systems. Heraklion, Crete, Greece, 3 – 5 May, 2019.
 5. M. Siavvas, C. Marantos, L. Papadopoulos, D. Kehagias, D. Soudris, D. Tzovaras, "On the Relationship between Software Security and Energy Consumption", 15th China-Europe International Symposium on Software Engineering Education (CEISEE). May 30 – 31, 2019.
 6. M. Siavvas, D. Tsoukalas, M. Jankovic, D. Kehagias, A. Chatzigeorgiou, D. Tzovaras, N. Anicic, E. Gelenbe, "An Empirical Evaluation of the Relationship between Technical Debt and Software Security", 9th International Conference on Information Society and Technology (ICIST2019), March, 10 – 13, 2019.
 7. D. Tsoukalas, M. Siavvas, M. Jankovic, D. Kehagias, A. Chatzigeorgiou, D. Tzovaras, "Methods and Tools for TD Estimation and Forecasting: A State-of-the-art Survey", In 2018 International Conference on Intelligent Systems (IS) (pp. 698-705). IEEE, (2018, September).
 8. M. Siavvas, M. Jankovic, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Is Popularity an Indicator of Software Security?", In 2018 International Conference on Intelligent Systems (IS) (pp. 692-697). IEEE, (2018, September).
 9. I. Kalamaras, A. Drosou, K. Votis, D. Kehagias, D. Tzovaras , "A multi-objective data mining approach for road traffic prediction", 14th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI 2018), Rhodes, Greece, May 2018.
 10. D. Tsoukalas, A. Salamanis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "A Maintainable and Secure Backend Infrastructure for Carpooling Applications", Transportation Research Arena 2018 (TRA 2018), Vienna, Austria, 16-19 April 2018.
 11. M. Siavvas, E. Gelenbe, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Static analysis-based approaches for secure software development", in Proceedings of the 2018 ISCIS Security Workshop: Recent Cybersecurity Research in Europe, vol. 821, Lecture Notes CCIS, Springer Verlag, London, UK, Feb. 2018.
 12. M. Siavvas, D. Kehagias, D. Tzovaras, "A Preliminary Study on the Relationship among Software Metrics and Specific Vulnerability Types", in the 2017 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence – Symposium on Software Engineering (CSCI-ISSE), Las Vegas, USA, 14-16 Dec. 2017.
 13. M. Gkemou, R. Palacin, E. Bekiaris, D. Kehagias, D. Tzovaras, V. Mizaras, Y. Larios, "Mobility as a Service (MaaS) in a multimodal European cross-border corridor", 8th International Congress on Transportation Research (ICTR 2017), Thessaloniki, Greece, 27 – 29 Sep. 2017.
 14. M. Gkemou, F. Fischer, E. Bekiaris, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Low-cost innovative implementation towards self-explaining and forgiving road interactive applications", 8th International Congress on Transportation Research (ICTR 2017), Thessaloniki, Greece, 27–29 Sep. 2017.
 15. A. Salamanis, D. Tsoukalas, D. Kehagias, D. Tzovaras, "A Reputation Assessment System for Carpooling Applications", 8th International Congress on Transportation Research (ICTR 2017), Thessaloniki, Greece, 27–29 Sep. 2017.
 16. G. Xanthopoulou, A. Salamanis, D. Kehagias, I. Antoniou, C. Bratsas, D. Tzovaras, "Forecasting Power Output of Photovoltaic Systems Using Linear, Non-Linear and Enhanced Models", in International Work-Conference on Time Series Analysis (ITISE 2017), Granada, Spain, 18-20 Sep. 2017.
 17. T. Theodorou, A. Salamanis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Short-Term Traffic Prediction Under both Typical and Atypical Traffic Conditions using a Pattern Transition Model", 3rd International Conference on Vehicle Technology and Intelligent Transport Systems, Porto, Portugal, 22-24 Ap. 2017.
 18. A. Salamanis, T. Theodorou, D. Kehagias, D. Tzovaras, "A Regime-Switching Model for Short-Term Traffic Prediction under both Typical and Atypical Conditions", NIPS Workshop: Machine Learning for Spatiotemporal Forecasting, Spain, Dec. 2016.
 19. A. Salamanis, G. Margaritis, D. Kehagias, G. Matzoulas, D. Tzovaras, "Identifying patterns under both normal and abnormal traffic conditions for short-term traffic prediction", 19th EURO Working Group on Transportation Meeting (EWGT), Istanbul, Turkey, 05-07 Sep. 2016.
 20. A. Salamanis, A. Drosou, D. Michalopoulos, D. Kehagias, D. Tzovaras, "A Probabilistic Framework for the Reliability Assessment of Crowd Sourcing Urban Traffic Reports", 6th European Transport Research Conference – Moving Forward: Innovative Solutions for Tomorrow’s Mobility (TRA), Warsaw, Poland, 18-21 April 2016, pp 1-10.
 21. K. Giannoutakis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "A three-level semantic categorization scheme of Web Services", In Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Service Oriented Computing & Applications (SOCA 2015), Rome, Italy, 19-21 Oct. 2015.
 22. A. Salamanis, P. Meladianos, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Evaluating the Effect of Time Series Segmentation on STARIMA-based Traffic Prediction model", In Proceedings of the 18th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC 2015), Canary Islands, Spain, 15-18 Sep. 2015.
 23. E. Gakis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Mining Traffic Data for Road Incidents Detection", In Proceedings of the 17th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC 2014), Qingdao, China, 8-11 Oct. 2014.
 24. D. Kehagias, A. Salamanis, D. Tzovaras, "Using speed dynamics for short-term traffic forecasting", In Proceedings of the 10th ITS European Congress, Helsinki, Finland, 16-19 Jun. 2014.
 25. T. Diamantopoulos, D. Kehagias, F. Konig, D. Tzovaras, "Use of density-based cluster analysis and classification techniques for traffic congestion prediction and visualization", In Transport Research Arena (TRA 2014), Paris, France, 14-17 Apr. 2014.
 26. T. Diamantopoulos, D. Kehagias, F. G. Konig, D. Tzovaras, "Investigating the Effect of Global Metrics in Travel Time Forecasting", Proceedings of IEEE 16th International Conference on Intelligent Transportation Systems (IEEE ITSC 2013), Hague, The Netherlands, pp. 412-417, 6-9 Oct. 2013, pp. 412-417.
 27. E. Mavridou, G. Hassapis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Semantic Categorization of Web Services based on Feature Space Transformation", 16th Panhellenic Conference on In Informatics (PCI), IEEE, Oct. 2012, pp. 162-167.
 28. C. Malavazos, D. Ioannidis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Energy and Behavioural Modelling and Simulation for ee-Buildings Design", 2nd Workshop on eeBuildings Data Models, CIB Conference W078-W012, Sophia Antipolis, France, 26-28 Oct. 2011, pp. 92-105.
 29. D. Kehagias, D. Tzovaras, "An Ontology for Mobility Impaired User Needs and Services", International Conference on Knowledge Engineering an Ontology Development, KEOD 2010, Valencia, Spain, 25-28 Oct. 2010.
 30. D. Kehagias, D. Kontotasiou, D. Tzovaras, "Evaluation Framework for Ontology Development and Management Methodologies", ORES2010, 7th Extended Semantic Web Conference, (ESWC10), Heraklion, Greece, 30 May – 3 June 2010.
 31. D. Kehagias, D. Tzovaras, E. Mavridou, K. Kalogirou, M. Becker, "Implementing an open reference architecture based on web service mining for the integration of distributed applications and multi-agent Systems", 9th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, (AAMAS 2010) Toronto Canada, 10-14 May 2010.
 32. D. Kehagias, E. Mavridou, K. Giannoutakis, D. Tzovaras, "A WSDL structure based approach for semantic categorization of web service elements", 6th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, (SETN 2010) Athens, Greece, 4-7 May 2010.
 33. D. Kehagias, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Towards seamless semantic integration of Web services: An ontology-based three-layer approach", 1st OASIS International Conference, Florence, Italy, 4-5 Nov. 2009.
 34. D. Kontotasiou, D. Kehagias, D. Tzovaras, "A survey of ontology development and management methodologies", 1st OASIS International Conference, Florence, Italy, 4-5 Nov. 2009.
 35. D. Giakoumis, D. Tzovaras, D. Kehagias, E. Bekiaris, G. Hassapis, "An Integrated Approach towards the Homogeneous Provision of Geographically Dispersed Info-Mobility Services to Mobile Users", HCI International 2009 (HCII 2009), San Diego, California, USA, 19-24 July 2009, pp. 385-394.
 36. E. Mavridou, D. Kehagias, K. Kalogirou, D. Tzovaras, "An Agent-based Data Mining Framework for Mass Customization in the Automotive Industry", in Proceedings of the 2008 IEEE/WIC/ACM International Conferences on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology – Workshops, Sydney, NSW, Australia, 9-12 Dec. 2008.
 37. D. Kehagias, A. Garcia-Castro, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "A Semantic Web Service Alignment Tool", 7th International Semantic Web Conference, Karlsruhe, Germany, 26-30 Oct. 2008.
 38. D. Kehagias, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "An ontology-based service-oriented application for mobility impaired users", 7th International Semantic Web Conference, Karlsruhe, Germany, 26-30 Oct. 2008.
 39. D. Kehagias, D. Tzovaras, "An ontology-based framework for Web service integration and delivery to mobility impaired users", Springer CCIS, vol. 19, Official Proceedings of 1st World Summit on the Knowledge Society, Athens, Greece, 24-28 Sep. 2008.
 40. D. Kehagias, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "An Ontology-based Framework for Integrating Web Services for Mobility Impaired Users", 2nd ASK-IT International Conference, Nueremberg, Germany, 25-27 Jun. 2008.
 41. D. Kehagias, D. Kontotasiou, D. Tzovaras, E. Bekiaris, "Preliminary Architecture of the OASIS Content Connector Module", 2nd ASK-IT International Conference, Nueremberg, Germany, 25-27 Jun. 2008.
 42. D. Kehagias, I. Papadimitriou, J. Hois, D. Tzovaras, J. Bateman, "A Methodological Approach for Ontology Evaluation and Refinement", 2nd ASK-IT International Conference, Nueremberg, Germany, 25-27 Jun. 2008.
 43. D. Kehagias, P.A. Mitkas, "Efficient E-Commerce Agent Design Based on Clustering eBay Data", in Proceedings of the 2007 IEEE/WIC/ACM Int. Conferences on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology – Workshops, pp. 495-498, November 2-5, 2007
 44. M. Wiethoff, S.M. Sommer, S. Valjakka, K.V. Isacker, D. Kehagias, E. Bekiaris, "Specification of Information Needs for the Development of a Mobile Communication Platform to Support Mobility of People with Functional Limitations", In: Universal Access in Human-Computer Interaction. Ambient Interaction. Lecture Notes in Computer Science Vol. 4555, pp. 595-604, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, July 22-27, 2007
 45. D. Kehagias, I. Tsampoulatidis, P. Daras, D. Tzovaras, "Ontologies for Mobility Impaired User Information Needs in the Domain of Tourism and Leisure", ASK-IT International Conference, Nice, France, Oct. 2006.
 46. D. Kehagias, E. Bekiaris, I. Tsampoulatidis, D. Tzovaras, "An Ontological Framework for Mobility Impaired Users Service Provision", 3rd International conference on Terminology, Standardization and Technology Transfer (TSTT), Beijing, People’s Republic of China, 25-26 Aug. 2006.
 47. D. Kehagias, P. Toulis, P. Mitkas, "A Long-Term Profit Seeking Strategy for Continuous Double Auctions in a Trading Agent Competition", in Lecture Notes in Computer Science 3955 Springer, pp. 116-126, May 18-20, 2006
 48. P. Toulis, D. Kehagias, P. Mitkas, "Mertacor: A Successful Autonomous Trading Agent", in 5th Intl. Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS’06), pp. 1191-1198, 9 May 2006
 49. D. Kehagias, P.A. Mitkas, "Adaptive pricing functions for open outcry auctions" in IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology (IAT-2005), pp. 653-656, 19-22 Sept. 2005
 50. A.L. Symeonidis, K.C. Chatzidimitriou, D. Kehagias, P.A. Mitkas, "An Intelligent Recommendation Framework for ERP Systems", in the IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications, pp. 715-720, February 14 – 16, 2005
 51. D. Kehagias, K. Chatzidimitriou, A. Symeonidis, P. A. Mitkas, "Information Agents Cooperating with Heterogeneous Data Sources for Customer-Order Management", in the 19th Annual ACM Symposium on Applied Computing, pp. 52-57, March 2004
 52. P. A. Mitkas, D. Kehagias, A. L. Symeonidis, I. N. Athanasiadis, "A Framework for Constructing Multi-Agent Applications and Training Intelligent Agents", in Lecture Notes in Computer Science, 2935, pp. 96–109, Springer-Verlag, December 2003
 53. P. A. Mitkas, D. Kehagias, A. L. Symeonidis, I. N. Athanasiadis, "Agent Academy: An integrated tool for developing multi-agent systems and embedding decision structures into agents", in the First European Workshop on Multi-Agent Systems (EUMAS 2003), December 2003
 54. P. A. Mitkas, A. L. Symeonidis, D. Kehagias, I. N. Athanasiadis, "Application of Data Mining and Intelligent Agent Technologies to Concurrent Engineering", in: Proceedings of the 10th International Conference on Concurrent Engineering (CE-2003), Madeira, Portugal, pp. 11-18, July 2003
 55. A. L. Symeonidis, D. Kehagias, A. Koumpis, A. Vontas, "Open Source Supply Chains", in 10th International Conference on Concurrent Engineering (CE-2003), Madeira, Portugal, July 2003
 56. P. A. Mitkas, A. L. Symeonidis, D. Kehagias, "An agent framework for dynamic agent retraining: Agent Academy", In: B. Stanford-Smith, E. Chiozza, and M. Edin, eds., Challenges and Achievements in e-business and e-work, (eBusiness and eWork 12th annual conference and exhibition), pp. 757-764, IOS Press, December 2002
 57. A. L. Symeonidis, P. A. Mitkas, D. Kehagias, "Mining patterns and rules for improving agent intelligence through an integrated multi agent platform", 6th IASTED International Conference, Artificial Intelligence and Soft Computing (ASC 2002), Banff, Alberta, Canada, July 2002
 58. D. Kehagias, A. Symeonidis, P. Mitkas, "Towards improving Multi-Agent Simulation in safety management and hazard control environments", 2002 AI, Simulation and Planning in High Autonomous Systems - AIS'2002, 7-10 April, Lisbon, Portugal, 2002

Ελληνικά Συνέδρια

 1. D. Kehagias, G. A. Triantafyllidis, D. Sampson, V. Mitropoulou, C. Vasilopoulos, "Design and Development of Educational Software of Guided Discovery for supporting Religion Studies in Secondary Education", in Proc. of the National Conference on Informatics and Education, pp. 47, University of Macedonia, Greece, November 2000
 2. D. Kehagias, G. A. Triantafyllidis, D. Sampson, V. Mitropoulou, C. Vasilopoulos, "Educational Software for Teaching Religions", in Proc. of the 2nd National Conference on ICT in Education, University of Patras, New Technologies Pub., October 2000
 3. D. Kehagias, G. Triantafyllidis, Y. Melidis, K. Akanthopoulou, Ch. Vasilopoulos, D. Sampson, "Open-Ended Educational Software of Guided Discovery for supporting Religion Studies Classes", in Proc. of the 3nd National Workshop on Informatics in the Secondary Education, ISBN: 9607203313, pp. 178-181, Athens, Greece, Doukas Pub., February 2000

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. M.-R. Tazari, F. Furfari, A. Fides Valero, S. Hanke, O. Hoftberger, D. Kehagias, M. Mosmondor, R. Wichert, P. Wolf, "The universal Reference Model for AAL.", In: Augusto J.-C. et al (Eds); Handbook of Ambient Assisted Living - Technology for Healthcare, Rehabilitation, and Well-being, ISBN: 978-1-60750-836-6, IOS Press, Series "Ambient Intelligence and Smart Environments", Volume 11, Jan 15, 2012, pp. 610 - 625.
 2. D. Kehagias, D. Tzovaras, G. Gravvanis, "Agent-based discovery, composition and orchestration of grid web services", Series:Computer Science, Technology and Applications, in: Recent developments in Grid Technology and Applications, Nova Science Publishers, 2010
 3. D. Kehagias, D. Giakoumis, D. Tzovaras, E. Bekiaris, M. Wiethoff, "An Ambient Intelligence Framework for the Provision of Geographically Distributed Multimedia Content to Mobility Impaired Users", In: Markus A., Cereijo R.A. Sala R. (eds.) Beyond Mobile TV: Mobile Storytelling, Creation, and Sharing, Springer, 2010
 4. M. Wiethoff, S. Sommer, S. Valjakka, K. V. Isacker, D. Kehagias, D. Tzovaras, "User Needs for Mobility Improvement for people with Functional Limitations", In S. Pinder (ed.) Advances in Human-Computer Interaction, I-Tech, Oct. 2008
 5. S. M. Sommer, M. Wiethoff, S. Valjakka, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Development of a Mobile Tourist Information System for People with Functional Limitations: User Behaviour Concept and Specification of Content Requirements", Computers Helping People with Special Needs, Lecture Notes in Computer Science, Springer Berlin / Heidelberg, Volume 4061/2006, ISBN 978-3-540-36020-9, Wednesday, July 19, 2006.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: