Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Χρυσάνθη Ιακωβίδου - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

  1. C. Iakovidou, M. Zampoglou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Content-aware detection of JPEG grid inconsistencies for intuitive image forensics", Journal of Visual Communication and Image Representation, 54, 155-170, 2018.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: