Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Χρήστος Πατσωνάκης - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

  1. C. Patsonakis, S. Terzi, I. Moschos, D. Ioannidis, K. Votis, D. Tzovaras, "Permissioned Blockchains and Virtual Nodes for Reinforcing Trust between Aggregators and Prosumers in Energy Demand Response Scenarios", In 2019 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2019 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC/I&CPS Europe) (pp. 1-6). IEEE, June 2019.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: