Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Mobility services data models for open and inclusive MaaS infrastructures

Over the recent years, the vast variety of widely accessible cloud computing services along with the need to combine transportation services either from public or private providers, have led to the rise of the Mobility as a Service (MaaS) concept. The main feature of MaaS is that it gives users access to a set of heterogeneous transportation services from a single access point (i.e., an app). The ever-increasing adoption of MaaS by service providers introduces a variety of new business models and technologies that can successfully support the design and deployment of MaaS services. However, the outcome of this process depends on the definition of a data model for the transportation services, and its proper implementation that will ensure a seamless service provision within the MaaS platform. Towards this direction, this paper presents a definition of the transportation service data model suitable for a MaaS platform, as well as two different implementation approaches. In particular, a custom-design approach and an ontology-based approach are presented and compared with each other based on a set of key performance indicators (KPIs) such as code complexity, code maintainability, and performance. The two approaches were quantitatively compared using both artificially generated and real data derived from a real-world MaaS platform, namely the one developed in the context of the H2020 European research project MyCorridor. The preliminary results present the advantages and disadvantages of the two approaches for the implementation of the defined transportation service data model in the context of a real-world MaaS platform.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: