Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Αθανάσιος Τσακίρης - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. E. Lithoxoidou, S. Doumpoulakis, A. Tsakiris, S. Krinidis, I. Paliokas, D. Ioannidis, K. Votis, C. Ziogou, S. Voutetakis, E. Elmasllari, D. Tzovaras, "A Novel Social Gamified Collaboration Platform Enriched with Shop-Floor Data and Feedback for the Improvement of the Productivity, Safety and Engagement in Factories", Computer & Industrial Engineering, Elsevier, doi: 10.1016/j.cie.2019.02.005
 2. K. Mochament, A. Tsakiris, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Classified 3D model retrieval based on cascaded fusion of local descriptors", International Journal of Computer Graphics & Animation (IJCGA), Vol.6, No.1, pp. 10-20, 2016, DOI : 10.5121/ijcga.2016.6102
 3. A. Tsakiris, P. Moschonas, N. Kaklanis, I. Paliokas, G. Stavropoulos, S. Segouli, D. Tzovaras, "A novel accessibility assessment framework of GUI using cognitive disability simulation", Technology & Disability, 26(2), pp. 117-126, 2014.
 4. S. Argyropoulos, K. Moustakas, A. Tsakiris, D. Tzovaras, O. Aran, A. Karpov, G. Varni, "Multimodal User Interface for the Communication of the Disabled" Springer International Journal on Multimodal User Interfaces, vol.2, no.2, pp.105-116, Sep 2008.

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. E. Lithoxoidou, I. Paliokas, I. Gotsos, S. Krinidis, A. Tsakiris, K. Votis, D. Tzovaras, "A Gamification Engine Architecture for Enhancing Behavioral Change Support Systems", in PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA), Corfu, Greece, 26-29 Jun. 2018, pp. 482-489. doi: 10.1145/3197768.3201561
 2. E. Lithoxoidou, S. Doumpoulakis, A. Tsakiris, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Improvement of the Workers’ Satisfaction and Collaborative Spirit Through Gamification", 4th International Conference on Internet Science (INSCI’17), Thessaloniki, Greece, 22-24 Nov. 2017.
 3. I.Metaxa, C. Ziazios, A. Serra, D. Tzovaras, A. Tsakiris, S. Voutetakis, C. Ziogou, P. Cultrona, "Novel Tools and Approaches for Remote Maintenance Activities", Euro Maintenance 2016, Athens, Greece, 30 May-01 Jun. 2016.
 4. A. Tsakiris, I. Paliokas, D. Tzovaras, "Simulation-Based Accessibility Evaluation of Graphical User Interfaces using Virtual User Models, User Modeling for Accessibility", In International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction (UAHCI 2014), LNCS 8513, Heraklion, Greece, Jun. 2014, pp 288-298.
 5. F. Spyridonis, P. Moschonas, K. Touliou, A. Tsakiris, G. Ghinea, "Designing accessible ICT products and services: The VERITAS accessibility testing platform", 12th International Working Conference on Advanced Visual Interfaces, AVI 2014, Como, Italy, May 27th – 29th, 2014.
 6. P. Moschonas, A. Tsakiris, D. Tzovaras, "Product Accessibility Evaluation using Virtual User Models", Research demo, IEEE Virtual Reality Conference, IEEEVR 2014, Minneapolis, Minnesota, USA, Mar. 2014.
 7. A. Tsakiris, P. Moschonas, N. Kaklanis, I. Paliokas, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Cognitive Impairments Simulation in a Holistic GUI Accessibility Assessment Framework", 12th European AAATE Conference (AAATE 2013), Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe, Vilamoura, Algarve, Portugal, 19-22 Sep. 2013, pp. 489-493. doi: 10.3233/978-1-61499-304-9-489
 8. P. Moschonas, A. Tsakiris, D. Tzovaras, "Automatic Kinodynamic Wheelchair Modelling for Architectural Design Accessibility Assessment", 12th European AAATE Conference, AAATE 2013, Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe, Vilamoura, Algarve, Portugal, 19-22 Sep. 2013.
 9. P. Moschonas, A. Tsakiris, I. Paliokas, D. Tzovaras, "User Interfaces Accessibility Assessment Using Virtual User Models", International Workshop on Personalisable Media Systems & Smart Accessibility, NEM Summit, Istanbul, Turkey, 17 Oct. 2012.
 10. P. Moschonas, A. Tsakiris, N. Kaklanis, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Holistic accessibility evaluation using VR simulation of users with special needs", UMAP 2012, Montreal, Canada, Jul. 2012.
 11. A. Tsakiris, P. Moschonas, K. Moustakas, D. Tzovaras, "An open framework for immersive and non-immersive accessibility simulation for smart living spaces", 10th International Conference On Smart homes and health Telematics (ICOST 2012), Artimino, Italy, 12-15 June 2012.
 12. P. Moschonas, N. Kaklanis, A. Tsakiris, K. Moustakas, D. Tzovaras, "An Open Simulation Framework for Automated and Immersive Accessibility Engineering", 6th Cambridge workshop on universal access and assistive technology (CWUAAT 2012), Fitzwilliam College, University of Cambridge, 26 - 29 Mar. 2012.
 13. A. Tsakiris, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Improved Accessibility in Maps for Visually Impaired Users", European Joint Conferences on Theory and Practice of Software, (ETAPS 2010), Paphos, Cyprus, 20-28 Mar. 2010.
 14. S. Argyropoulos, K. Moustakas, A. Tsakiris, D. Tzovaras, O. Aran, A. Karpov, G. Varni, "Multimodal User Interface for the Communication of the Disabled", Springer International Journal on Multimodal User Interfaces, vol.2, no.2, pp.105-116, Sep 2008.
 15. A. Tsakiris, I. Filippidis, N. Grammalidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Remote Experiment Laboratories using Virtual Reality Technologies: The VRLab Project", International Conference on Theory and Applications in Mathematics and Informatics (ICTAMI), Alba Lulia,Romania, Sep. 2005.

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. I. Paliokas, A. Tsakiris, A. Vidalis, D. Tzovaras, "Sense of presence and metacognition enhancement in virtual reality exposure therapy in the treatment of social phobias and the fear of flying", Virtual, Augmented and Mixed Reality. Applications of Virtual and Augmented Reality, pp. 316–328, Springer International Publishing, 2014.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: