Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Αθανάσιος Τρυφερίδης - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. P. Giourka, M. Sanders, K. Angelakoglou, D. Pramangioulis, N. Nikolopoulos, D. Rakopoulos, A. Tryferidis, D. Tzovaras, "The Smart City Business Model Canvas - A Smart City Business Modeling Framework and Practical Tool", Energies 2019, 12, 4798. DOI: https://doi.org/10.3390/en12244798
 2. A. Tsolakis, I. Moschos, A. Zerzelidis, P. Tropios, S. Zikos, A. Tryferidis, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Occupancy-based decision support system for building management: From automation to end-user persuasion", International Journal of Energy Research, pp. 1-20, 2019 Doi: https://doi.org/10.1002/er.4445
 3. D. Ioannidis, S. Zikos, S. Krinidis, A. Tryferidis, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Occupancy Driven Facility Management and Building Performance Analysis", WIT International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol. 12, No. 7, pp. 1155-1167, 2017
 4. S. Zikos, A. Tsolakis, D. Meskos, A. Tryferidis, D. Tzovaras, "Conditional Random Fields - based approach for real-time building occupancy estimation with multi-sensory networks", Automation in Construction, Volume 68, August 2016, Pages 128-145, ISSN 0926-5805, DOI: 10.1016/j.autcon.2016.05.005
 5. A. Adamopoulou, A. Tryferidis, D. Tzovaras, "A context-aware method for building occupancy prediction", Energy and Buildings 110 (2016): 229-244.

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. M. Koutli, N. Theologou, A. Tryferidis, D. Tzovaras, "Abnormal Behavior Detection for elderly people living alone leveraging IoT sensors", IEEE BIBE 2019, Athens, Greece, 28-30 October 2019 , DOI: https://doi.org/10.1109/BIBE.2019.00173
 2. M. Lazzaro, G. Paterno, J. Landeck, J. Valino, A. Perez-Ortiz, O. Camara, D. G. Fernandez, P. Gkaidatzis, A. Tryferidis, D. Tzovaras, "Smart ICT framework for the intelligent management of different modern energy systems", 2019 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2019 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe), Genoa, Italy, 2019. DOI: https://doi.org/10.1109/EEEIC.2019.8783709
 3. M. Koutli, N. Theologou, A. Tryferidis, D. Tzovaras, A. Kagkini, D. Zandes, K. Karkaletsis, K. Kaggelides, J. A. Miralles, V. Oravec, S. Vanya, "Secure IoT e-Health Applications using VICINITY Framework and GDPR guidelines", 2019 15th International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS), Santorini Island, Greece, 2019, pp. 263-270. DOI: https://doi.org/10.1109/DCOSS.2019.00064
 4. M. Belesioti, E. Sfakianakis, V. Oravec, A. Tryferidis, K. Kaggelides, I. P. Chochliouros, M. Koutli, D. Tzovaras, "Security Challenges in the eHealth Domain: The VICINITY Approach", 2019 15th International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS), Santorini Island, Greece, 2019, pp. 219-223. DOI: https://doi.org/10.1109/DCOSS.2019.00057
 5. A. Cimmino , V. Oravec, F. Serena, P. Kostelnik, M. P. Villalon, A. Tryferidis, R. G. Castro, S. Vanya, D. Tzovaras, C. Grimm, "VICINITY: IoT Semantic Interoperability Based on the Web of Things", 2019 15th International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS), Santorini Island, Greece, 2019, pp. 241-247. DOI: https://doi.org/10.1109/DCOSS.2019.00061
 6. K. Angelakoglou, N. Nikolopoulos, P. Giourka, I-L. Svensson, P. Tsarchopoulos, A. Tryferidis, D. Tzovaras, "A Methodological Framework for the Selection of Key Performance Indicators to Assess Smart City Solutions", Smart Cities 2019, 2(2), 269-306; https://doi.org/10.3390/smartcities2020018
 7. M. Belesioti, I. Chochliouros, S. Vanya, V. Oravec, N. Theologou, M. Koutli, A. Tryferidis, D. Tzovaras, "e-Health Services in the Context of IoT: The Case of the VICINITY Project", In: Iliadis L., Maglogiannis I., Plagianakos V. (eds) Artificial Intelligence Applications and Innovations. AIAI 2018. IFIP Advances in Information and Communication Technology, Springer, Rhodes, Greece, May 2018, Vol. 520, pp. 62-69, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-92016-0_6
 8. Y. Guan, J.C. Vasquez, J.M. Guerrero, N. Samovich, S. Vanya, V. Oravec, R. Garcia-Castro, F. Serena, M. Poveda-Villalon, C. Radojicic, C. Heinz, C. Grimm, A. Tryferidis, D. Tzovaras, K. Dickerson, M. Paralic, M. Skokan, T. Sabol, "An Open Virtual Neighbourhood Network to Connect IoT Infrastructures and Smart Objects – VICINITY", Global IoT Summit (GIoTS-2017), Geneva, Switzerland, 6-9 June 2017, DOI: 10.1109/GIOTS.2017.8016233
 9. S. Zikos, A. Tryferidis, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Multi-Sensorial Network Placement for Building Performance Analysis & Evaluation and Facility Management", International Conference on Building Information Modelling (BIM) in Design, Construction and Operations, Bristol, UK, 9-11 Sep. 2015.
 10. J. Jimeno, N. Ruiz, K. Tsatsakis, A. Tryferidis, D. Tzovaras, "Framework for the Integration of Active Tertiary Prosumers into a Smart Distribution Grid", in PowerEng Conference, Riga, Latvia, May 2015.
 11. M. Skokan, K. Tsatsakis, A. Adamopoulou, A. Tryferidis, D. Tzovaras, "Occupancy information in SW system for assessing energy flexibility", in MedPower Conference, Athens, Greece, 2-5 Nov. 2014.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: