Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Αντώνιος Καρακώττας - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

  1. V. Sterzentsenko, A. Karakottas, A. Papachristou, N. Zioulis, A. Doumanoglou, D. Zarpalas, P. Daras, "A low-cost, flexible and portable volumetric capturing system", The 14th International Conference on Signal Image Technology & Internet based Systems (SITIS 2018), Las Palmas de Gran Canaria, Spain, 26-29 November 2018.
  2. N. Zioulis, A. Karakottas, D. Zarpalas, P. Daras, "OmniDepth: Dense Depth Estimation for Indoors Spherical Panoramas", European Conference on Computer Vision (ECCV), Munich, Germany, 8 – 14 September 2018
  3. A. Karakottas, N. Zioulis, D. Zarpalas, P. Daras, "360D: A dataset and baseline for dense depth estimation from 360 images", 1st Workshop on 360o Perception and Interaction, European Conference on Computer Vision (ECCV) , Munich, Germany, 8 – 14 September 2018
  4. A. Karakottas, A. Papachristou, A. Doumanoglou, N. Zioulis, D. Zarpalas, P. Daras, "Augmented VR", IEEE VR, Reutlingen, Germany, 18-22 March 2018, https://www.youtube.com/watch?v=7O_TrhtmP5Q

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: