Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Pose and category recognition of highly deformable objects using deep learning

Category and pose recognition of highly deformable objects is considered a challenging problem in computer vision and robotics. In this study, we investigate recognition and pose estimation of garments hanging from a single point, using a hierarchy of deep convolutional neural networks. The adopted framework contains two layers. The deep convolutional network of the first layer is used for classifying the garment to one of the predefined categories, whereas in the second layer a category specific deep convolutional network performs pose estimation. The method has been evaluated using both synthetic and real datasets of depth images and an actual robotic platform. Experiments demonstrate that the task at hand may be performed with sufficient accuracy, to allow application in several practical scenarios.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: