el   en  

ΑΣΠΕΝΔΥΣ

Sentiment Analysis for Smart Investement Signals Generation

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Ανοιχτά, μεγάλου όγκου, δεδομένα
Ημερομηνία Έναρξης:09 Ιούλ 2018
Διάρκεια:30 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:504.099 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:153.099 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας

Καθώς η παγκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά αλλάζει με διαρκώς αυξανόμενους ρυθμούς, δημιουργείται η επιτακτική ανάγκη ανακάλυψης και παρουσίασης σε πραγματικό χρόνο των διαφόρων τάσεων, ευκαιριών αλλά και κινδύνων προκειμένου οι επενδυτές, και ιδιαίτερα οι μικροί μη επαγγελματίες επενδυτές, να μπορούν να αντιδρούν ταχύτατα σε αυτές και να προσαρμόζουν κατάλληλα τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Οι παραδοσιακές υπηρεσίες οικονομικών συμβούλων ή συμβούλων επενδύσεων που προσφέρονται αυτή τη στιγμή στην αγορά είναι ιδιαίτερα ακριβές και άρα απρόσιτες για τους μικρούς μη επαγγελματίες επενδυτές.

Στοχεύοντας στην κάλυψη του εν λόγω κενού αγοράς η πρόταση ΑΣΠΕΝΔΥΣ προτείνει την δημιουργία καινοτόμου τεχνολογίας που μπορεί να επιτύχει τον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης απλών επενδυτών σε πολύτιμη πληροφορία που είναι απαραίτητη για την καλύτερη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Η καινοτόμος λύση ΑΣΠΕΝΔΥΣ βασίζεται στην αξιοποίηση τεχνολογιών εξόρυξης και προηγμένης επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων (δεδομένα προερχόμενα από πολλαπλές πηγές όπως οικονομικές αναφορές και εκπομπές ειδήσεων, αναλύσεις επενδυτικών οίκων, χρηματοοικονομικά δεδομένα αγοράς (ιστορικά και πραγματικού χρόνου), δεδομένα διαθέσιμα σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης με έμφαση στο Twitter, blogs επενδυτών, άρθρα του οικονομικού τύπου) και προηγμένων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για την αυτοματοποιημένη δημιουργία επενδυτικών σημάτων από τα δεδομένα αυτά.

Εφαλτήριο για την ανάπτυξη της εν λόγω καινοτομίας αποτέλεσαν πρόσφατες μελέτες που έδειξαν ότι ο συνυπολογισμός των χαρακτηριστικών του κειμένου οικονομικών ειδήσεων, οικονομικών αναλύσεων και εταιρικών ειδήσεων αλλά και ροών από μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter) μπορεί να βελτιώσει την ακρίβεια προβλέψεων πρόβλεψη κινήσεων της χρηματιστηριακής αγοράς και να οδηγήσει σε κέρδη της τάξεως του 5-10%, το οποίο αν κανείς αναλογιστεί τις ποσότητες χρήματος που καθημερινά διακινούνται στην αγορά αυτή είναι κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητο ποσοστό. Με το ΑΣΠΕΝΔΥΣ η επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών από πολλαπλές πηγές μέσω μεθόδων ανάλυσης μεγάλων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο γίνεται πλέον εφικτή για τον απλό επενδυτή, μαζί με την αυτόματη αξιολόγηση εγκυρότητας και αξιοπιστίας των πηγών η οποία μπορεί να προστατέψει τον επενδυτή από τον διαμοιρασμό ψευδών ειδήσεων από κακόβουλους συμμετέχοντες των αγορών. Παράλληλα, οι δυνατότητες της τεχνολογίας του ΑΣΠΕΝΔΥΣ για αθροιστική επεξεργασία των ιστορικών των συλλεγμένων πληροφοριών ενισχύει σημαντικά την δυνατότητα μακροπρόθεσμων εκτιμήσεων και προβλέψεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Συνολικά η τεχνολογία του ΑΣΠΕΝΔΥΣ επιτρέπει στον απλό μη επαγγελματία επενδυτή μέσω της αυτόματης δημιουργίας των αντίστοιχων επενδυτικών σημάτων, την ανακάλυψη ειδήσεων, τάσεων, ευκαιριών και κινδύνων επενδυτικού ενδιαφέροντος σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα, την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των σχετικών πηγών, δίνοντας έτσι την πολύτιμη δυνατότητα γρήγορης αντίδρασης, που αποτελεί καταλυτικό παράγοντα επιτυχίας στην επενδυτική.

Η σύμπραξη του έργου ΑΣΠΕΝΔΥΣ αποτελείται από την εκδοτική εταιρεία Media2Day και τον ερευνητικό οργανισμό ΕΚΕΤΑ. Και οι δυο φορείς έχουν μακρά εμπειρία στον σχεδιασμό και την εκτέλεση πολύπλοκων έργων έρευνας και ανάπτυξης καθώς και στην εμπορική εκμετάλλευση τεχνολογικών καινοτομιών. Το ΕΚΕΤΑ έχει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στις σχετικές με το έργο περιοχές της αναλυτικής & απεικόνισης δεδομένων, της εξαγωγής συναισθήματος από γραπτά κείμενα, της μηχανικής μάθησης και της τεχνητής νοημοσύνης. Η πιλοτική εφαρμογή του ΑΣΠΕΝΔΥΣ θα προσαρμοστεί στο κορυφαίο portal χρηματοοικονομικής ενημέρωσης στην Ελλάδα, Euro2day.gr, του εταίρου Media2Day. Σε δεύτερη φάση η Media2Day θα προχωρήσει στην αξιοποίησης της τεχνολογίας με την προώθηση της πιλοτικής εφαρμογής και στο επενδυτικό κοινό του εξωτερικού (αρχικά μέσω της υπάρχουσας συνεργασίας της εταιρείας με τους Financial Times) κάνοντας έτσι πράξη το ζητούμενο για εξωστρέφεια από τις Ελληνικές επιχειρήσεις.

Κοινοπραξία

  • Media2Day Εκδοτική ΑΕ
  • CENTRE FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS (CERTH) – Greece

Επικοινωνία

Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257777
Fax: +30 2310 474128
Email: Dimitrios.Tzovaras@iti.gr