Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

ISMAEL

Intelligent Surveillance and Management Functions for Airfield Applications Based on Low Cost Magnetic Field Detectors

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:IST: Information Society Technologies - Specific Targeted Research Project
Ημερομηνία Έναρξης:01 Ιαν 2004
Διάρκεια:36 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:3.943.588 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:660.842 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Νικόλαος Γραμμαλίδης

st indications on the impacts of the proposed technical solution and thus enabled or improved applications on potential users as well as on society in general.

The process of exploitation will deliver the basis for improvements of the detector systems and their further development towards marketable products. Thus a strategy will be established towards economic success of the new technologies and the appropriate market penetration. The dissemination task will make the activities of the project transparent to both experts and the public.

Κοινοπραξία

  • Universität des Saarlandes (Germany)
  • ZIV - Zentrum für integrierte Verkehrssysteme GmbH Institut an der TU Darmstadt (Germany)
  • Votronic Entwicklungs- und Produktionsgesellschaft für elektronische Geräte mbH (Germany)
  • Informatics and Telematics Institute (Greece)
  • HiTec - Vereinigung High Tech Marketing (Austria)
  • Fraport AG (Germany)
  • Advantage Technical Consulting (UK)
  • European Research and Project Office GmbH (Germany)

Επικοινωνία

Δρ. Νικόλαος Γραμμαλίδης (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 112)
Fax: +30 2310 464164
Email: ngramm@iti.gr

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: