el   en  

iPRODUCE

A Social Manufacturing Framework for Streamlined Multi-stakeholder Open Innovation Missions in Consumer Goods Sectors

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:H2020-DT-FOF-05-2019-OneStage
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Innovation Action
Ημερομηνία Έναρξης:01 Ιαν 2020
Διάρκεια:36 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:7.218.515 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:660.625 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας

Παρά το γεγονός πως η «εκδημοκρατισμένη» καινοτομία (democratized innovation) αδιαμφισβήτητα υπόσχεται πολλά στους Ευρωπαίους βιομηχάνους, η ενσωμάτωση συλλογικών πρακτικών καινοτομίας παραμένει ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Ενώ το ενδιαφέρον είναι πραγματικό, δεν είναι ακόμη ούτε εύκολο ούτε αποτελεσματικό για τους βιομηχάνους – ιδίως τις ΜΜΕ- να επωφεληθούν από τη συνεργατική παραγωγή προϊόντων. Το έργο iPRODUCE χρησιμοποιεί ήδη επιτυχημένα σχέδια και προσεγγίσεις (από DYI manufacturing, FabLabs, Makerspaces), και στοχεύει στην αναβάθμισή τους μέσω καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων και την εφαρμογή τους σε καλά συνδεδεμένα οικοσυστήματα υποστηριζόμενα απο πολλούς φορείς. Αυτό πρόκειται να γίνει κάτω από την ομπρέλα των «συνεργατικών εγκαταστάσεων παραγωγής και επίδειξης» (collaborative Manufacturing Demonstration Facilities – cMDF).

Το έργο θα προσφέρει μία πλατφόρμα κοινωνικής παραγωγής (social manufacturing) η οποία θα έχει οργανωτικό ρόλο και θα επιτρέπει αλληλεπιδράσεις μεταξύ όλων των φορέων της αλυσίδας αξίας (value chain), καθώς επίσης και τη δημιουργία συνεργασιών που θα υποστηρίζουν τη συν-δημιουργία και την ανοιχτή καινοτομία με γνώμονα τον χρήστη. Στο επίκεντρο της πλατφόρμας του iPRODUCE θα είναι ένας ανοιχτός ψηφιακός χώρος που υποστηρίζεται απο μία σειρά από καινοτόμα εργαλεία που καλύπτουν τη σύναψη επαφών με στόχο τη συνεργασία, τις ασφαλείς αλληλεπιδράσεις, τον σχεδιασμό προϊόντων βασισμένο σε «generative design» τεχνολογίες, τον συντονισμό των εργασιών, την επιτάχυνση δημιουργίας πρωτοτύπου, τις αξιολογήσεις της χρηστικότητας των παραγόμενων προϊόντων, και τη διαχείριση του κύκλου ζωής τους. Επιπλέον, το έργο συμπληρώνει αυτά τα τεχνικά εργαλεία με μία ισχυρή κοινωνική συνιστώσα που στοχεύει στη διευκόλυνση της εμπλοκής των «makers» (άτομα και ομάδες που μπορούν να δημιουργήσουν, να μάθουν, να εξερευνήσουν και να μοιραστούν τεχνολογικά και μη εργαλεία σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους – makerspaces- που έχουν στόχο την συνεργατική δημιουργία) και στοχεύει να δημιουργήσει νέους τομείς στην αγορά, ενώ παράλληλα να βελτιώσει τα εργαλεία αιχμής (State of the art tools) για εξακρίβωση της χρήσης καινοτομιών από τους χρήστες.

Η πλατφόρμα του iPRODUCE θα εφαρμοστεί σε έξι τοπικά οικοσυστήματα τα οποία καλύπτουν διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας όσον αφορά την συνεργατική παραγωγή, ποικίλους στόχους και τομείς εφαρμογών, όπως ο τομέας της επιπλοποιίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της φωτογραφίας, του ιατρικού εξοπλισμού και άλλα. Η πλατφόρμα υποστηρίζει το διαμοιρασμό γνώσεων και πόρων σε όλα τα cMDFs και όλα τα αποτελέσματα θα παρακολουθούνται και θα αξιολογούνται

CERTH/ITI Role

Το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ θα αναλάβει την ευθύνη να συντονίσει και παρακολουθήσει την τεχνολογική και καινοτομική εξέλιξη, καθώς επίσης και την πρόοδο των ολοκληρωμένων λύσεων του iPRODUCE. Θα υποστηρήξει επίσης τον ορισμο και τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής της παλτφόρμας ανοικτής καινοτομίας. Επιπλέον, θα εκμεταλευτεί την εμπειρία του στις εφαρμογές AR/VR (τεχνιτή νοημοσύνη/ εικονική πραγματικότητα) για την παράδοση του χώρου κοινωνικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης με τα cMDFs. Πέρα απο τα παραπάνω, το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ θα μελετήσει και καθορίσει μηχανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες blockchain για να ενισχύσει την εμπιστοσύνη σε ένα χώρο ανοιχτής καινοτομίας που καλύπτει όλη την αλυσίδα αξίας (value chain) και σκοπεύει να ανταλλάξει γνώση, υπηρεσίας και προϊόντα. Τέλος, το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ θα είναι υπεύθυνο για την ολοκλήρωση και την δοκιμή της πλατφόρμας του iPRODUCE, και θα φροντίσει για την παροχή της απαραιτητης εκπαίδευσης όσον αφορά τη χρήση της, στο μέλλον.

Κοινοπραξία

 • AIDIMME (Project Coordinator) AIDIMME Spain
 • Lagrama LAG Spain
 • OCEANONARANJA SOCIEDAD LIMITADA VLC Spain
 • Fraunhofer Institute for Applied Information Technology FIT Germany
 • ZENIT ZENIT Germany
 • MakerSpace Bonn e.V. MSB Germany
 • Materalia MAT France
 • Vosges FabLab Vosges France
 • Excelcar Excelcar France
 • Energy at Work E@W Italy
 • Trentino Sviluppo SpA TS Italy
 • Copenhagen Business School CBS Denmark
 • betaFACTORY betaFACTORY Denmark
 • AidPlex GP AidPlex Greece
 • ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS CERTH Greece
 • Information Catalyst ICE UK
 • SIEMENS SAG Germany
 • European Dynamics Luxembourg SA. ED Luxemburg
 • F6S Network Limited F6S UK
 • White Research WR Belgium

Επικοινωνία

Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257777
Fax: +30 2310 474128
Email: Dimitrios.Tzovaras@iti.gr