el   en  

hackAIR

Collective awareness platform for outdoor air pollution

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:Horizon H2020
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Research & Innovation Action
Ημερομηνία Έναρξης:01 Ιαν 2016
Διάρκεια:36 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:1.599.467 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:315.250 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης

Στην σύγχρονή εποχή, η ρύπανση του αέρα είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που απειλούν την υγεία σε παγκόσμια κλίμακα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) η ατμοσφαιρική ρύπανση ευθύνεται για θάνατο περίπου 3,7 εκατομμύρια ανθρώπους ηλικίας κάτω των 60 ετών το 2012. Ένας από τους παράγοντες, που συμβάλλουν στη ρύπανση του αέρα είναι τα αιωρούμενα σωματίδια της ατμόσφαιρας (particulate matter - PM). Η υψηλή συγκέντρωση σε PM συντελεί στην πρόωρη θνησιμότητα, άσθμα, πνευμονικές λοιμώξεις, καρδιαγγειακά νοσήματα κ.λπ. Ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο (International Agency for Research on Cancer - IARC) κατέληξε στο συμπέρασμα το 2013, ότι τα αιωρούμενα σωματίδια είναι καρκινογόνα για τον άνθρωπο. Συγκεκριμένα όσον αφορά sτην ατμοσφαιρική ρύπανση είναι απαραίτητη η συλλογική δράση, καθώς ο αέρας που αναπνέουμε αποτελεί κοινό πόρο για όλους, και συνεπώς κάθε μεμονωμένη ενέργεια συνδράμει στην κοινότητα. Συνεπώς, προκειμένου να διατηρηθεί ο μοναδικός αυτός φυσικός πόρος για τις μελλοντικές γενιές, είναι σημαντικό να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες σχετικά με:

 • Τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που εκτίθενται
 • Τις επιπτώσεις της συμπεριφοράς τους στην ατμοσφαιρική ρύπανση
 • Τα μέτρα που μπορούν να λάβουν μεμονωμένα αλλά και ως μέλη μιας κοινότητας για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Το έργο hackAIR έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός ανοιχτού οικοσυστήματος κοινοτήτων χρηστών, που θα ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με τη ρύπανση του αέρα. Το hackAIR θα αναπτύξει και θα δοκιμάσει πιλοτικά ένα σύνολο εργαλείων για κοινότητες που ενδιαφέρονται προκειμένου να συλλέγουν, να παρακολουθούν, να αναλύουν, να απεικονίζουν τα δεδομένα της ποιότητας του αέρα και να εμπλέξουν τους πολίτες αξιοποιώντας τη δύναμη των κοινωνικών δικτύων και των εφαρμογών για κινητά.

Ειδικότερα, η εργαλειοθήκη hackAIR θα περιλαμβάνει:

 • μία ανοιχτού κώδικα διαδικτυακή εφαρμογή για τη συλλογή, δημοσίευση και οπτικοποίηση των δεδομένων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που κάθε κοινότητα μπορεί να εγκαταστήσει και να προσαρμόσει
 • μία μονάδα λήψης ανοιχτών δεδομένων που θα ενσωματώνει τις υπάρχουσες δημόσιες πηγές σχετικές με ποιότητα του αέρα και θα τις ενσωματώνει στη βάση δεδομένων του hackAIR:
 • ένα πλαίσιο ανοιχτού κώδικα για την παρακολούθηση των κοινωνικών δικτύων και την εξαγωγή δεδομένων με σκοπό την εκτίμηση της συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων μέσω της επεξεργασίας εικόνων παραγόμενων από χρήστες, που διαθέτουν γεωγραφικό προσδιορισμό και που είναι διαθέσιμες στο κοινό μέσω των κοινωνικών δικτύων
 • μια ανοιχτού κώδικα προδιαγραφή και αναφορά υλοποίησης ενός φορητού αισθητήρα μέτρησης ποιότητας αέρα που μπορεί να κατασκευαστεί με χαμηλό κόστος και να είναι συμβατός με την ανοικτή στοίβα του hackAIR (συμπεριλαμβανομένων των κινητών εφαρμογών που περιγράφονται παρακάτω)
 • μια ανοιχτού κώδικα εφαρμογή κινητού τηλεφώνου (για Android και iOS), που οι πολίτες μπορούν να να χρησιμοποιήσουν ώστε να ενημερωθούν άμεσα σχετικά με τους τοπικούς δείκτες ποιότητας αέρα και να συμβάλουν με μετρήσεις είτε συνδέοντας έναν ανοικτού κώδικα αισθητήρα συμβατό με το hackAIR (μέσω Bluetooth ή USB), είτε βγάζοντας και αποστέλλοντας φωτογραφίες που απεικονίζουν τον ουρανό
 • μια πύλη για την ελεύθερη δημοσίευση και λήψη των συλλεχθέντων δεδομένων ποιότητας του αέρα, όπως οι ανοικτές πηγές δεδομένων

Η πλατφόρμα hackAIR θα δοκιμαστεί σε πραγματικό περιβάλλον και θα εμπλέξει ενδιαφερόμενες κοινότητες. Οι κοινότητες, που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή του έργου, θα αναπτύξουν εφαρμογές που βασίζονται σε διαφορετικούς συνδυασμούς τμημάτων του πακέτου εργαλείων του hackAIR, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Πολλαπλά μέσα θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί το κοινό σε επιλεγμένες τοπικές κοινωνίες σχετικά με το hackAIR και προκειμένου να ωθήσουν τους χρήστες να εγγραφούν και να συμμετάσχουν στις πιλοτικές δραστηριότητες καθώς και να ενισχύσουν τα κίνητρά τους για συμμετοχή. Επιπλέον, η πλατφόρμα θα υποστηρίζει διαδραστικές ψυχαγωγικές εφαρμογές, που θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένες ανταμοιβές προκειμένου να παρακινήσουν τους χρήστες να συμμετέχουν (όπως βαθμολόγηση και εμβλήματα για αυτούς που συμβάλλουν με δεδομένα, πίνακας κατάταξης καθαρών πόλεων, τοπικούς διαγωνισμούς για την καλύτερη εφαρμογή που βασίζεται σε εργαλειοθήκη, τοπικοί διαγωνισμοί για το καλύτερο μοντέλο συμβατό με την εργαλειοθήκη, κ.λ.π.).

Κοινοπραξία

 • DRAXIS ENVIRONMENTAL S.A. (DRAXIS)
 • NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING (NILU)
 • CENTRE FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS, INFORMATION TECHNOLOGIES INSTITUTE
 • BUND FUR UMWELT UND NATURSCHUTZ DEUTSCHLAND EV (BUND)
 • VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (VUB)
 • HERDING WIEBKE (ONSUB)

Επικοινωνία

Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257774
Fax: +30 2310 474128
Email: ikom@iti.gr
Url: http://mklab.iti.gr