Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

WORLDS STUDIO

Innovative Computer Tools and Methods for Virtual 3D Environments Production

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:IST: Information Society Technologies
Ημερομηνία Έναρξης:01 Σεπ 2001
Διάρκεια:24 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:2.836.076 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:294.062 EUR

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: