el   en  

Take-A-Breath

Ευφυές σύστημα Αυτοδιαχείρισης και Υποστήριξης ασθενών με χρόνια Αναπνευστικά Προβλήματα

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ" (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
Ημερομηνία Έναρξης:09 Ιούλ 2018
Διάρκεια:36 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:717.799 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:147.352 EUR
Συντονιστής Έργου:Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Κωνσταντίνος Βότης

Πρόσφατη έρευνα έχει αναδείξει την κρισιμότητα των αναπνευστικών νοσημάτων καθώς περίπου 334 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν άσθμα σε όλο τον κόσμο ενώ 210 εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως πάσχουν από Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) - αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί κατά 24% μέχρι το έτος 2034, καθιστώντας τη ΧΑΠ την τρίτη κύρια αιτία θανάτου στον κόσμο, μετά τις καρδιακές παθήσεις και τα εγκεφαλικά. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των θανάτων από άσθμα συμβαίνουν σε άτομα ηλικίας άνω των 45 ετών (40% σε άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω) και σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται ότι 180.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από το άσθμα.

Το έργο Take-A-Breath έχει ως κύριο στόχο τον σχεδιασμό, την έρευνα και ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος παροχής υπηρεσιών εξατομικευμένης παρακολούθησης και αυτοδιαχείρισης των αναπνευστικών νοσημάτων (ΧΑΠ, άσθμα), μέσα από το συνδυασμό υλοποίησης κλινικής έρευνας αιχμής και ανάδειξης νέων βιο-δεικτών, με καινοτόμες τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Συγκεκριμένα, καθιστά δυνατή την καθοδήγηση των ασθενών να διαχειρίζονται τη δική τους υγεία, παρέχοντάς τους φιλικά προς το χρήστη εργαλεία και εφαρμογές για την αύξηση της ευαισθητοποίησης της κλινικής κατάστασης και την αποτελεσματικότητα της ιατρικής τους περίθαλψης και συμμόρφωσης στην αγωγή. Ειδικότερα, το έργο εστιάζει στην κλινική έρευνα νέων βιοδεικτών που σχετίζονται με τα αναπνευστικά νοσήματα, εξετάζοντας ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων της συμπεριφοράς, του περιβάλλοντος και της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης του ατόμου. Επιπροσθέτως, υιοθετεί και εξελίσσει μια φιλόδοξη και καινοτόμο προσέγγιση για παρακολούθηση της χρήσης των εισπνεόμενων φαρμάκων των αναπνευστικών νοσημάτων, σε συνδυασμό με τεχνικές εκμάθησης της ορθής χρήσης τους, μέσα από μια ολιστική και καινοτόμο προσέγγιση αυτο-διαχείρισης της ασθένειας, με στόχο την ιατρική υποβοήθηση και αυτοβελτίωση. Στη βάση αυτή, και χρησιμοποιώντας όσο το δυνατό μη παρεισφρητικούς αισθητήρες, θα αναπτυχθεί ένα βιο-δίκτυο παρακολούθησης με ικανότητα προσαρμογής σε οποιαδήποτε συσκευή εισπνοής φαρμάκου, καθώς και ένα σύστημα ΤΠΕ το οποίο θα είναι ικανό:

  • (α) να συλλέγει πλήθος δεδομένων ιδιαίτερα σημαντικών και κρίσιμων αναφορικά με την εξέλιξη της υγείας των ασθενών,
  • (β) να εκπαιδεύει τους ασθενείς στην ορθή χρήση των εισπνευστικών συσκευών, με χρήση καινοτόμων μεθόδων επεξεργασίας σήματος και υπολογιστικής όρασης, σε συνδυασμό με τεχνικές επαυξημένης πραγματικότητας και μηχανισμούς παιχνιδοποίησης, καθώς και μέσω της ενσωμάτωσης εικονικών χαρακτήρων και διαδραστικών αφηγήσεων, και
  • (γ) να καθοδηγεί το άτομο όταν απαιτείται, με ένα σύστημα επικοινωνίας και υποστήριξης λήψης αποφάσεων, με κατάλληλες παρεμβάσεις όπως λήψη ιατρικής βοήθειας από τον ιατρό, αυτοδιαχείριση παροξύνσεων κλπ.

Κοινοπραξία

  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑ (Συντονιστής Φορέας)
  • Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Πνευμονολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • ALLERTEC AE
  • VIDAVO AE
  • Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ¨Χατζηκώστα¨

Επικοινωνία

Δρ. Κωνσταντίνος Βότης (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257722
Fax: +30 2310 474128
Email: kvotis@iti.gr