Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

SemanticGov

Providing Integrated Public Services to Citizens at the National and Pan-European level with the use of Emerging Semantic Web Technologies

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:IST: Information Society Technologies - Specific Targeted Research Project
Ημερομηνία Έναρξης:01 Ιαν 2006
Διάρκεια:36 μήνες
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Καθ. Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

SemanticGov aims at building the infrastructure (software, models, services, etc) necessary for enabling the offering of semantic web services by public administration (PA), Through this cutting edge infrastructure, SemanticGov will address longstanding challenges faced by public administrations such as achieving interoperability amongst PA agencies both within a country as well as amongst countries, easing the discovery of PA services by its customers, facilitating the execution of complex services often involving multiple PA agencies in interworkflows. More importantly, this infrastructure will exploit SemanticGov as an enabler for total reengineering of PA service provision and propose a paradigm shift of today's modus operandi.

To achieve this SemanticGov project aims at capitalizing on the Service Oriented Architectures paradigm, implemented through state-of-the-art Semantic Web Services technology and supported by rigorous and reusable public administration domain analysis and modelling, while being in line with the European Interoperability Framework and the recent work conducted by the EU IDABC Programme.

The consortium consists of a complementary set of top-level scientific partners (e.g. University of Innsbruck, DERI Ireland), world-leading industrial companies (e.g. SAP, Capgemini) and user partners capable to take up SemanticGov results (e.g. Ministry of Interior of Greece responsible for eGovernment strategy). This composition secures the successful execution of the project as well as the widest exploitation of its results. As a wider impact, SemanticGov is expected to enhance the administrative capacity of national public administration systems by providing a new paradigm for service provision, and pave the way to the administrative dimension of European unification (aka "Common European Administrative Space") by facilitating the communication amongst EU national administrative systems.

Consortium

Centre of Research and Technology - Informatics and Telematics Institute (Greece) (coordinator)
National University of Ireland - Digital Enterprise Research Institute (Ireland)
Leopold-Franzens University of Innsbruck (LFUI)
University of Rome "La Sapienza" - Department of Systems and Computer Science (Italy)
Capgemini (The Netherlands)
SAP (Germany)
Ontotext (Bulgaria)
ALTEC (Greece)
Ministry of the Interior, Public Administration and Decentralization (Greece)
Region of Central Macedonia (Greece)
City of Turin (Italy)

Επικοινωνία

Καθ. Κωνσταντίνος Ταραμπάνης (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Καθ. Κωνσταντίνος Ταραμπάνης
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γραφείο: 307, Κτίριο ΗΘ, 3ος όροφος
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ.: +30 2310 891578

URL: http://islab.uom.gr
E-mail: kat@iti.gr

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: