el   en  

SIT4Energy

Smart IT for Energy Efficiency and Integrated Demand Management

https://sit4energy.eu/

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:Greece-German Bilateral Research and Innovation Cooperation
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Research & Innovation Action
Ημερομηνία Έναρξης:01 Μάρ 2018
Διάρκεια:36 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:882.579 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:236.750 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας

Η βιώσιμη ενέργεια περνάει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Καθώς η ΕΕ εστιάζει στην επίτευξη των στόχων της για το 2020, ο ρόλος των ιδιωτικών καταναλωτών ενέργειας καθίσταται κυρίαρχος. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη αρχίζουν να κατανοούν την ανάγκη ενίσχυσης μέτρων που σχετίζονται με την προσφορά (π.χ. έξυπνα / αποδοτικά κτίρια, έξυπνες συσκευές και έξυπνους μετρητές) με πρωτοβουλίες που επηρεάζουν την κατανάλωση (π.χ. ενδυνάμωση των καταναλωτών, πληροφόρηση και εκπαίδευση, ενεργειακοί φόροι και κίνητρα). Ωστόσο, τόσο οι ερευνητές όσο και οι επαγγελματίες του χώρου έχουν συνειδητοποιήσει ότι το να πειστούν οι καταναλωτές (μεταξύ των οποίων και εκείνοι που παράγουν επίσης μέρος της δικής τους ενέργειας, π.χ. μέσω φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων) για να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, αποτελεί μία δύσκολα υλοποιήσημη πραγματικότητα. Ταυτόχρονα, οι δυσκολίες στις υποδομές σε συνδυασμό με την εγγενή τεχνική φύση των λογαριασμών ενέργειας και το σύστημα τιμολόγησης γενικά παρεμποδίζουν περαιτέρω την ικανότητά μας να προσφέρουμε την πολύ αναγκαία ενδυνάμωση των καταναλωτών.

Ο στόχος του έργου SIT4Energy είναι να καταδείξει πώς μπορεί να επιτευχθεί ολοκληρωμένη διαχείριση της ενέργειας για τα σενάρια καταναλωτών που παράγωνουν μέρος της ενέργειάς τους, μέσω μιας έξυπνης λύσης πληροφορικής που λαμβάνει υπόψη τόσο τις δυνατότητες αποδοτικότητας στην τοπική παραγωγή ενέργειας όσο και την κατανάλωση ενέργειας. Για το σκοπό αυτό, το έργο υλοποιεί μια έξυπνη υπηρεσία παροχής συμβουλών για κινητά τηλέφωνα/ tablets με σκοπό την ευαισθητοποίηση του χρήστη μέσω γνώσης και μία διεπαφή Έξυπνης Ενεργειακής Διαχείρισης που εκμεταλλεύεται έξυπνες τεχνικές για την ανάλυση δεδομένων κατανάλωσης, μοντέλων συμπεριφοράς και εξωτερικών πληροφοριών περιβάλλοντος (π.χ. τιμολόγηση, καιρός) για την παροχή συστάσεων για τη βελτιστοποίηση των τρόπων παραγωγής/κατανάλωσης ενέργειας. Αυτό περιλαμβάνει μία φιλική προς τον χρήστη παρουσίαση των αποτελεσμάτων με κέντρο των καταναλωτή, βασιζόμενη σε τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με το κόστος και τα οφέλη των τεχνικών ενεργειακής απόδοσης που βασίζονται στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, σε συνδυασμό με σαφή και έγκαιρη καθοδήγηση και υποστήριξη για τον τρόπο επίτευξης της διαθέσιμης εξοικονόμησης ενέργειας, ώστε να αυξηθεί η υιοθέτηση τέτοιων τεχνικών από τους χρήστες και η αποτελεσματικότητά τους.

Το πρωτότυπο σύστημα που θα αναπτυχθεί και οι εφαρμογές για τους πελάτες θα χρησιμοποιηθούν και θα αξιολογηθούν σε πραγματικούς πιλότους σε δύο διαφορετικές κλιματολογικές περιοχές, την Ελλάδα και τη Γερμανία. Αυτό θα επιτρέψει τη μεταφορά των αναπτυγμένων λύσεων σε νέες εμπορικές λύσεις των συμμετεχουσών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως η δημοτική εταιρεία κοινής ωφέλειας στη Γερμανία (SHF), και μια καινοτόμος εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και ανάπτυξης λογισμικού στην Ελλάδα (ITML). Η επικύρωση στους πιλότους κάτω από πραγματικές συνθήκες θα χρησιμεύσει ως προετοιμασία για την υιοθέτηση των αναπτυγμένων λύσεων από τη γερμανική εταιρεία κοινής ωφέλειας (SHF), η οποία θα την προσφέρει ως υπηρεσία στους πελάτες της και ως εμπορική επίδειξη για εμπορική εκμετάλλευση από την ITML. Οι ερευνητές και οι πανεπιστημιακοί εταίροι (ΕΚΕΤΑ, HOST) θα αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων, την ανάπτυξη νέων έργων και τη μεταφορά στη διδασκαλία και τη διαβούλευση με τις περιφερειακές ΜΜΕ.

Κοινοπραξία

  • Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) – Greece
  • Information Technology for Market Leadership (ITML) – Greece
  • Hochschule Stralsund – University of Applied Sciences (HOST) – Germany
  • Stadtwerke Ha?furt GmbH (SHF) – Germany

Επικοινωνία

Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257777
Fax: +30 2310 474128
Email: Dimitrios.Tzovaras@iti.gr