el   en  

SILVANUS

Integrated Technological and Information Platform for wildfire Management

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:H2020-LC-GD-2020-3
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Innovation Action
Ημερομηνία Έναρξης:01 Οκτ 2021
Διάρκεια:42 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:24.186.845 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:450.000 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης
 Δρ. Στέφανος Βροχίδης

Το έργο SILVANUS στοχεύει να προσφέρει μια πλατφόρμα διαχείρισης δασών, που είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη και ανθεκτική στο κλίμα, μέσω καινοτόμων δυνατοτήτων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ανάφλεξης και της εξάπλωσης των δασικών πυρκαγιών. Η πλατφόρμα θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων και θα παρέχει προστασία από απειλές δασικών πυρκαγιών που συναντώνται παγκοσμίως. Το έργο θα δημιουργήσει συνέργειες μεταξύ ειδικών στις (i) περιβαλλοντικές, (ii) τεχνολογικές και (iii) κοινωνικές επιστήμες για την ενίσχυση της ικανότητας των περιφερειακών και εθνικών αρχών να παρακολουθούν τους δασικούς πόρους, να αξιολογούν τη βιοποικιλότητα, να δημιουργούν ακριβέστερους δείκτες κινδύνου πυρκαγιάς και να προωθούν τους κανονισμούς ασφάλειας μεταξύ των πολιτών μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης. Η καινοτομία του SILVANUS έγκειται στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση προηγμένων σημασιολογικών τεχνολογιών για τη συστηματική επισημοποίηση της γνώσης της διαχείρισης των δασών και της αξιοποίησης των πόρων. Επιπλέον, η πλατφόρμα θα ενσωματώσει ένα πλαίσιο επεξεργασίας μαζικών δεδομένων (Big Data) ικανό να αναλύει ετερογενείς πηγές δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων πόρων παρατήρησης της Γης, κλιματικών μοντέλων και δεδομένων καιρού, και συνεχούς on-board υπολογισμού πολυφασματικών ροών βίντεο. Επίσης, το έργο ενσωματώνει μια σειρά τεχνολογιών αισθητήρων και ενεργοποιητών χρησιμοποιώντας καινοτόμες υποδομές ασύρματης επικοινωνίας μέσω του συντονισμού εναέριων οχημάτων και ρομπότ εδάφους.

Η συμμετέχουσα ομάδα του ΙΠΤΗΛ είναι υπεύθυνη για την εργασία σχετικά με την ανίχνευση πληροφορίας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την εξαγωγή εννοιών. Η εργασία θα επικεντρωθεί στη συλλογή παρατηρήσεων πολιτών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως το Twitter, σχετικά με πιθανά περιστατικά πυρκαγιάς, προκειμένου να συμβάλει στον εντοπισμό πυρκαγιών σε πρώιμο στάδιο. Επιπλέον, έννοιες που σχετίζονται με την τοποθεσία και οπτικές έννοιες, όπως «καπνός», «φλόγες», κ.λπ., θα εξαχθούν από το κείμενο και τις εικόνες των αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό την εξαγωγή περισσότερων πληροφορίων γύρω από τα πιθανά συμβάντα πυρκαγιάς.

Κοινοπραξία

 • Università Telematica Pegaso, Ιταλία
 • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ελλάδα
 • Zanasi Alessandro Srl, Ιταλία
 • INTRASOFT International SA, Λουξεμβούργο
 • Thales, Γαλλία
 • Fincons SpA, Ιταλία
 • Atos IT Solutions & Services Iberia SL, Ισπανία
 • EMC Information Systems International, Ιρλανδία
 • Software Imagination & Vision SRL, Ρουμανία
 • CNET – Centre for New Energy Technologies SA, Πορτογαλία
 • Adp Valor - Serviços Ambientais, S.A., Πορτογαλία
 • Terraprima – Serviços Ambientais, Sociedade Unipessoal, Lda., Πορτογαλία
 • 3Mon s.r.o., Σλοβακία
 • Catalink Limited, Κύπρος
 • SYNTHESIS Center for Research and Education Limited, Κύπρος
 • Expert.ai SpA, Ιταλία
 • ITTI Sp. z o. o., Πολωνία
 • Izquierdo/Piatrik GBR, Γερμανία
 • Massive Dynamic Sweden AB, Σουηδία
 • Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, Ιταλία
 • EXUS Software LTD, Ελλάδα
 • RiniGARD d.o.o. za usluge, Κροατία
 • MICRO DIGITAL d.o.o. za informacijske tehnologije, Κροατία
 • Politechnika Warszawska, Πολωνία
 • Högskolan i Borås, Σουηδία
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα
 • Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e o Desenvolvimento, Πορτογαλία
 • Veleučilište Velika Gorica, Κροατία
 • Ústav informatiky, Slovenská Akadémia Vied, Σλοβακία
 • Pompiers de l'urgence international, Γαλλία
 • The Main School of Fire Service, Πολωνία
 • Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, Ιταλία
 • Lets Italia SRLS, Ιταλία
 • Parco Naturale Regionale di Tepilora, Ιταλία
 • Fundația pentru SMURD, Ρουμανία
 • Asociația Forestierilor din România ASFOR, Ρουμανία
 • Κέντρο Μελετών Ασφαλείας, Ελλάδα
 • Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Σωματείο, Ελλάδα
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
 • Ospedale Israelitico, Ιταλία
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Ελλάδα
 • Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Τσεχία
 • Hrvatska vatrogasna zajednica, Κροατία
 • Technická univerzita vo Zvolene, Σλοβακία
 • Občianske Združenie Plameň Badín, Σλοβακία
 • Yayasan AMIKOM Yogyakarta, Ινδονησία
 • Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Αυστραλία
 • Universidade Federal do Rio de Janeiro, Βραζιλία

Επικοινωνία

Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257774
Fax: +30 2310 474128
Email: ikom@iti.gr
Url: http://mklab.iti.gr

Δρ. Στέφανος Βροχίδης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257754
Fax: +30 2310 474128
Email: stefanos@iti.gr