el   en  

SDN-microSENSE

SDN - microgrid reSilient Electrical eNergy SystEm

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:H2020-SU-DS-2018 (SU-DS04-2018-2020)
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Innovation Action
Ημερομηνία Έναρξης:01 Μάϊ 2019
Διάρκεια:36 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:10.100.963 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:372.500 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας

Το οικοσύστημα έξυπνης ενέργειας θεωρείται ως το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της επόμενης γενιάς, το οποίο υπόσχεται αυτό-θεραπεία, ανθεκτικότητα, βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα στις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Καθώς το παράδειγμα της έξυπνης ενέργειας και του έξυπνου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας φτάνει σε κάθε σπίτι και κτήριο, το ενδεχόμενο της προσέλκυσης κυβερνοεπιθέσεων με στόχο την πρόσβαση στα υποκείμενα συστήματα και δίκτυα γίνεται μεγαλύτερο. Οι κυβερνοεπιθέσεις έχουν γίνει ιδιαίτερα σύνθετες, μη εντοπίσημες, στοχευμένες και πολυπρόσωπες. Ως αποτέλεσμα, γεγονότα σαν διακοπές ρεύματος, πτώσεις τάσης και blackouts είναι πιθανό να συμβούν και μπορεί να επηρεάσουν όχι μόνο τον ενεργειακό χώρο, αλλά και όλες τις διασυνδεδεμένες συσκευές και υποδομές. Συνεπώς, μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό το γεγονός ότι χρειάζονται ισχυρά μέτρα κυβερνοάμυνας, σε συνδυασμό με σύνθετες στρατηγικές στο πεδίο των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακών συστημάτων (EPES), όπου λύσεις αιχμής θα πρέπει να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο κυβερνοασφάλειας και ανθεκτικότητας. Επιπρόσθετα, η υποστήριξη μηχανισμών αυτό-θεραπείας, όπως η απομόνωση μιας προβληματικής περιοχής του δικτύου και η παροχή λύσεων διαχείρισης και ανταλλαγής ενέργειας μεταξύ των διάφορων ενεργειακών φορέων σε κατάσταση ανάγκης είναι ένα ακόμη πλεονέκτημα όσον αφορά την ανθεκτικότητα των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και των ενεργειακών συστημάτων απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση, το project SDN-microSENSE στοχεύει στην παροχή και την επίδειξη μιας ασφαλούς, ανθεκτικής σε κυβερνοεπιθέσεις, προστατευόμενης από παραβιάσεις δεδομένων λύσης για κατανεμημένα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακά συστήματα, η οποία προστατεύει ταυτόχρονα και την ιδιωτικότητα των δεδομένων. Η λύση αυτή επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ενός συνόλου τεχνολογιών αιχμής που στοχεύουν: (α) στην εκτέλεση συνεργατικής και κατανεμημένης αξιολόγησης ρίσκου η οποία εμπλέκει όλους τους ενεργειακούς φορείς, (β) στην ενδυνάμωση των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακών συστημάτων με ικανότητες αυτό-θεραπείας, βασιζόμενες σε διαδικασίες απομόνωσης και γρήγορης επαναφοράς του δικτύου χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, (γ) στην ικανότητα αποτελεσματικής ανταλλαγής ενέργειας ανάμεσα σε ενεργειακά μικρο-δίκτυα (microgrids) και σε οικιακούς καταναλωτές, (δ) στην υλοποίηση μιας λύσης κυβερνοασφάλειας μεγάλης κλίμακας, μέσω της ενσωμάτωσης καινοτόμων συνιστωσών για τον εντοπισμό και την αποτροπή κυβερνοεπιθέσεων, παραβιάσεων ιδιωτικότητας και διάφορων απειλών, (ε) στην ανάπτυξη ενός αποκεντροποιημένου εργαλείου πληροφοριών ασφάλειας και διαχείρισης γεγονότων (SIEM) με στόχο την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων σχετικά με τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση ανωμαλιών με αυξημένες δυνατότητες μηχανικής μάθησης, (στ) στην πραγματοποίηση ενός από άκρη σε άκρη πλαισίου ιδιωτικότητας το οποίο αφορά όλους τους τύπους χρηστών και φορέων για την προστασία απέναντι σε παραβιάσεις δεδομένων, (ζ) στην επίδειξη και στην επικύρωση όλων των εργαλείων/συστημάτων/διαδικασιών μέσω λεπτομερών πραγματικών σεναρίων με προσομοίωση κυβερνοεπιθέσεων και (η) στη συνεισφορά σε διεθνείς δραστηριότητες τυποποίησης για την προώθηση βιώσιμων και συμβατών προσεγγίσεων κυβερνοασφάλειας για συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακά συστήματα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος SDN-microSENSE το ΙΠΤΗΛ είναι υπεύθυνο για την τεχνική διαχείριση και τη διασφάλιση ποιότητας του έργου και την ανάπτυξη μιας μηχανής ανταλλαγής ενέργειας βασιζόμενη στην τεχνολογία blockchain υλοποιώντας smart contracts μεταξύ των microgrids. Τέλος συμμετέχει στην υλοποίηση των υπόλοιπων συνιστωσών του συστήματος SDN-SELF.

Κοινοπραξία

 • AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES SA (AYE), Spain
 • PANEPISTIMIO DYTIKIS MAKEDONIAS (UOWM), Greece
 • ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (CERTH), Greece
 • PREDUZECE ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE REALAIZ DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC) (REAL), Serbia
 • ATOS SPAIN SA (ATOS), Spain
 • SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE SAS (SEF), France
 • PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC), Greece
 • FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (TECN), Spain
 • DIMOS AVDIRON (MOA), Greece
 • INNOVATIVE ENERGY AND INFORMATION TECHNOLOGIES LTD (IEIT), Bulgaria
 • ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR EAD (ESO), Bulgaria
 • CEZ DISTRIBUTION BULGARIA AD (CEZ), Bulgaria
 • UBITECH LIMITED (UBITECH), Cyprus
 • CYBERLENS LTD (CLS), United Kingdom
 • SIDROCO HOLDINGS LIMITED (SID), Cyprus
 • 0 INFINITY LIMITED (0INF), United Kingdom
 • EIGHT BELLS LTD (8BELLS), Cyprus
 • INCITES CONSULTING SARL (INC), Luxembourg
 • ENERGYNAUTICS GMBH (ENERGYNAUTICS), Germany
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU (NTNU), Norway
 • SIAXAMPANIS E.E. (ALKYONIS), Greece
 • GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ UNIVERSITAET HANNOVER (LUH), Germany
 • RAVNA HYDRO LTD (VETS), Bulgaria
 • FUNDACIO INSTITUT DE RECERCA DE L'ENERGIA DE CATALUNYA (IREC), Spain
 • ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA SA (EPESA), Spain
 • CHECKWATT AB (CW), Sweden
 • INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR SA (IPTO), Greece
 • SINTEF ENERGI AS (SINTEF), Norway
 • DIL DIEL (DIEL), Bulgaria
 • OPTIMIZACION ORIENTADA A LA SOSTENIBILIDAD SL (IDENER), Spain
 • GEIE ERCIM (ERCIM), France

Επικοινωνία

Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257777
Fax: +30 2310 474128
Email: Dimitrios.Tzovaras@iti.gr