el   en  

ReSilence

Retune the Soundscape of future cities through art and science collaboration

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01
Εργαλείο Χρηματοδότησης:HORIZON-RIA
Ημερομηνία Έναρξης:01 Σεπ 2022
Διάρκεια:36 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:2.826.500 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:1.539.375 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης

Ο κύριος στόχος του έργου ReSilence είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη τεχνολογιών με γνώμονα την τέχνη για το σχεδιασμό του ηχοτοπίου των μελλοντικών πόλεων μέσω της συνεργασίας καλλιτεχνών, αρχιτεκτόνων, πολεοδόμων, επιστημόνων, μηχανικών και ερευνητών, στοχεύοντας σε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης και Εκτεταμένης Πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν πρωτίστως προκλήσεις που αφορούν τον αστικό χώρο, ενώ παράλληλα διερευνούν τα όρια μεταξύ μουσικής και θορύβου και τις μετρήσεις της εμπειρίας των χρηστών που αξιολογούν έναν ηχητικό τοπίο.Το έργο ReSilence βασίζεται στη παράδοξη παρατήρηση ότι κάποια στοιχεία της ζωής στην πόλη τείνουν στο να γίνουν πιο σιωπηλά στο μέλλον, επιτρέποντάς μας να αναρωτηθούμε ποιοι ήχοι είναι απαραίτητοι για την ασφάλεια και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ποιοι ήχοι μπορούν να γίνουν πιο ευχάριστοι.

Σήμερα οι πολεοδόμοι, οι αρχιτέκτονες, οι μηχανικοί και άλλοι επιστημονικοί εμπειρογνώμονες μελετούν τις επιπτώσεις του θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον θόρυβοπροκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον σημαντικό ρόλο του ήχου και της μουσικής στη ζωή, τον πολιτισμό και την ταυτότητα κάθε ανθρώπου; Στις περισσότερες πόλεις οι αίθουσες συναυλιών, οι όπερες, τα θέατρα αλλά και άλλοι χώροι παραστάσεων, λειτουργούν ως αρχιτεκτονικά ορόσημα και προσφέρουν χώρους όπου οι αστικές κοινότητες μπορούν να σχηματίζουν, να συναντώνται και να μοιράζονται σημαντικές εμπειρίες. Ταυτόχρονα, πρόκειται για χώρους που σπάνια λαμβάνουν υπόψη τους τη μουσική και τον ήχο που δημιουργούν οι ίδιοι οι κάτοικοι της πόλης και οι κινήσεις τους.

Αντλώντας έμπνευση από ηχητική τέχνη (soundart), η οποία, σε αντίθεση με την παραδοσιακή μουσική, δίνει έμφαση στη σιωπή και στο χώρο και δεν επικεντρώνεται μόνο στη διαδοχή των νοτών, θα αναπτυχθούν τεχνολογίες με γνώμονα την τέχνη που μπορούν να χρησιμεύσουν στη διάρθρωση προηγμένων εμπειριών, δημιουργώντας έτσι ένα ηχητικό τοπίο που μειώνει το άγχος του αστικού θορύβου, δημιουργεί εμπειρίες χωρίς αποκλεισμούς και τιμά τον πολιτισμόκαι τους πολίτες μιας πόλης. Επιπλέον, αυτές οι τεχνολογίες που θα αναπτύξουμε από κοινού με καλλιτέχνες μπορούν να προσφέρουν αυξημένη προσβασιμότητα και καλύτερα αστικά περιβάλλοντα σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες μέσω πολυτροπικών εμπειριών μικτής πραγματικότητας, προκειμένου να ενισχυθεί η ατομική και συλλογική αίσθηση του ανήκειν, να αυξηθεί η κοινωνική ένταξη και να αντιμετωπιστούν ζητήματα βιωσιμότητας. Χωρίς προκαταλήψεις για το τι θα μπορούσε και τι θα έπρεπε να είναι ο ήχος, οι καλλιτέχνες είναι σε ιδανική θέση να μας οδηγήσουν σε νέες λύσεις, και αντί οι καλλιτέχνες να υποστηρίζουν τις ιδέες μας, αυτή η πρόσκληση τους δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσουν τις δικές τους περιπτώσεις χρήσης μέσω ανοικτών προσκλήσεων (open calls).

Η συμμετέχουσα ομάδα του ΕΚΕΤΑ είναι συντονιστής και έχει και τον ρόλο του Τεχνολογικού Υπευθύνου του έργου. Επίσης είναι υπεύθυνη για το Πακέτο Εργασίας που περιλαμβάνει την ανάπτυξη εργαλείων πειραματισμού με γνώμονα την τέχνη καθώς και τη δημιουργία εργαλείων για ηχοτοπία βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη.

Κοινοπραξία

  • Centre for Research and Technology-Hellas, GR
  • Maastricht University, NL
  • University of Genoa,IT
  • Aristotle University of Thessaloniki,GR
  • UniversitatPompeuFabra, ES
  • WESOUND, GE
  • Max Planck Institute for Empirical Aesthetics, GE
  • MoBen, FR
  • Thessaloniki Concert Hall, GR
  • School of Creative Media, City University of Hong Kong, HK

Επικοινωνία

Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257774
Fax: +30 2310 474128
Email: ikom@iti.gr
Url: http://mklab.iti.gr

Δρ. Στέφανος Βροχίδης (Υπεύθυνος Επικοινωνίας)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257754
Fax: +30 2310 474128
Email: stefanos@iti.gr