el   en  

RESPONSE

integRatEd Solutions for POsitive eNergy and reSilient CitiEs

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:H2020-LC-SC3-SCC-01-2020
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Innovation Action
Ημερομηνία Έναρξης:01 Οκτ 2020
Διάρκεια:60 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:23.558.437 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:535.438 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας

Το έργο RESPONSE έχει ως στόχο να υποστηρίξει 2 πόλεις-φάρους (Ντιζόν - Γαλλία και Τουρκού - Φινλανδία) καθώς και 6 πόλεις-ακόλουθους (Βρυξέλλες - Βέλγιο, Σαραγόσα - Ισπανία, Μποτοσάνι - Ρουμανία, Πτολεμαΐδα - Ελλάδα, Γκάμπροβο – Βουλγαρία και Σεβεροντόνετσκ – Ουκρανία) στη πιλοτική εφαρμογή τεχνολογιών που θα μετατρέψουν συγκεκριμένες περιοχές σε γειτονιές θετικού ενεργειακού αποτυπώματος. Μέσω του RESPONSE, οι δύο πόλεις-φάροι στοχεύουν να πετύχουν διείσδυση ΑΠΕ σε τοπικό επίπεδο 11,2 GWh / χρόνο, εξοικονόμηση ενέργειας 3.090 MWh / χρόνο και μείωση εκπομπών 9.799 τόνων CO2eq / χρόνο στις περιοχές τους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το RESPONSE θα υλοποιήσει και παρουσιάζει 10 Ολοκληρωμένες Λύσεις, που αποτελούνται από 86 καινοτόμα στοιχεία (τεχνολογίες, εργαλεία, μεθόδους), τα οποία θα παρακολουθούνται με συγκεκριμένους δείκτες επιδόσεων (KPIs). Το RESPONSE έχει ως στόχο να προσελκύσει το ενδιαφέρον διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών δημιουργώντας καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα που επιτρέπουν την αναβάθμιση και την αναπαραγωγή των λύσεων που αποτελούν έναν επικυρωμένο χάρτη πορείας για βιώσιμες πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής.

Στα πλαίσια του έργου θα υιοθετηθεί μια στρατηγική μετάβασης ενέργειας, η οποία στηρίζεται σε 5 βασικούς άξονες μετασχηματισμού (Transformation Axes - TAs), που αποτελούνται από τις 10 Ολοκληρωμένες Λύσεις του έργου. – Ο πρώτος άξονας TA#1 επικεντρώνεται στη μετατροπή τόσο των υφιστάμενων όσο και νέων κτιρίων σε κτίρια μηδενικής ή παθητικής ενέργειας με ενσωματωμένες έξυπνες τεχνολογικές λύσεις.

Ο δεύτερος άξονας TA#2 επικεντρώνεται στη αποδέσμευση του ηλεκτρικού δικτύου και των συστημάτων τηλεθέρμανσης / ψύξης από την κατανάλωση άνθρακα, υποστηρίζοντας περιοχές που στηρίζονταν σε ορυκτά καύσιμα, και στην υποστήριξη και ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων.
Ο τρίτος άξονας TA#3 θα προωθήσει καινοτόμες στρατηγικές αξιοποίησης της ευελιξίας του ηλεκτρικού δικτύου και τη χρήση νέων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας για τη βελτιστοποίηση της ροής ενέργειας, τη μεγιστοποίηση της αυτοκατανάλωσης και τη μείωση της πίεσης του δικτύου.
Ο τέταρτος άξονας TA#4 στοχεύει να συνδέσει τα υφιστάμενα συστήματα υποστήριξης της ηλεκτρικής διακυβέρνησης και διασύνδεσης των πόλεων με καινοτόμες εφαρμογές και άλλες ψηφιακές υποδομές για να επιτρέψει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και των συνδεδεμένων οικοσυστημάτων της πόλης, ενσωματώνοντας επίσης τεχνικές έξυπνη ηλεκτροκίνησης για την προώθηση της απαλλαγής από τον άνθρακα του τομέα της κινητικότητας.
Ο πέμπτος και τελευταίος άξονας TA#5 θα προωθήσει διεπιστημονικές πρακτικές εμπλοκής και συνεργασίας μεταξύ των πόλεων και των πολιτών, θέτοντας τον πολίτη στην πρώτη γραμμή της διαμόρφωσης των πόλεων στις οποίες ζουν και προς την ανάπτυξη ενός κοινού οράματος κάθε πόλης με ορίζοντα το 2050.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο έργο και στη δημιουργία ανθεκτικών και ασφαλών πόλεων αυξάνοντας την ποιότητα ζωής και μειώνοντας τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Κοινοπραξία

 • EIFER Europaisches Institut fur Energieforschung EDF Kit Ewiv [EIFER], Germany
 • Dijon Metropole [DM], France
 • Commune de Dijon [CDD], France
 • Electricité de France [EDF], France
 • Communauté d'Universités et Etablissements Université Bourgogne, Franche Comté [UBFC], France
 • Enedis [ENEDIS], France
 • Grand Dijon Habitat [GDH], France
 • Office Public de l’Habitat de la Côte d’Or [ORVITIS], France
 • Bouygues Construction [BOUYGUES], France
 • FAFCO [FAFCO], France
 • Atmo Bourgogne-Franche-Comté [ATMO], France
 • Onyx Solar Energy SL [ONYX], Spain
 • Groupe Coriance [CORIANCE], France
 • OGGA SAS [OGGA], France
 • CNet Svenska AB [CNET], Sweden
 • Civocracy B.V. [CIVOCR], Germany
 • SARL NanoSense [NS], France
 • K.I.D.S A.I'S [WITTYM], France
 • PANGA [PANGA], France
 • City of Turku [Turku], Finland
 • VTT Technical Research Centre of Finland Ltd [VTT], Finland
 • Turku University of Applied Sciences [TUAS], Finland
 • Turun Ylioppilaskyläsäätiö [TYS], Finland
 • Turku Energia Oy [ TUR-ENRG ], Finland
 • Finnish Meteorological Institute [FMI], Finland
 • HögforsGST Oy [HOGFORS], Finland
 • Elisa Oyj [ELISA], Finland
 • ELCON Solutions Oy [ELCON], Finland
 • Solar Finland Ltd [SF], Finland
 • Sunamp Ltd [SUN], UK
 • eGain International AB [eGAIN], Sweden
 • University of Turku [UTU], Finland
 • Oilon Technology Oy [OILON], Finland
 • Turku City Data Ltd [TCD], Finland
 • Sähko-Jokinen Oy [SAH-JOK], Finland
 • HR-Ikkunat Ruhkala Oy [HR-IK], Finland
 • Ferroamp Elektronik AB [FERROAMP], Sweden
 • City of Brussels [BRU], Belgium
 • Up4North [UP4N], Belgium
 • Ayuntamiento De Zaragosa [ZGZ], Spain
 • Botosani Municipality [PMB], Romania
 • National Institute for Research and Development in Electrical Engineering [ICPE-CA], Romania
 • Eordaia Municipality [EORDAIA], Greece
 • Municipality of Gabrovo [MoG], Bulgaria
 • Innovative Energy and Information Technologies LTD [IEIT], Bulgaria
 • Department of International Technical Assistance, Innovation Development & Foreign Affairs Luhansk Regional State Administration [DITA], Ukraine
 • Centre for Research and Technology Hellas [CERTH], Greece
 • Fundación CIRCE – Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos [CIRCE], Spain
 • Rina Consulting SpA [RINA-C], Italy
 • Sociedade Portuguesa de Inovação, Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovação, S.A. [SPI], Portugal
 • UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS [COMILLAS], Spain
 • iSolutions LLC [ISOLUT], Ukraine
 • National Technical University of Athens [NTUA], Greece

Επικοινωνία

Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257777
Fax: +30 2310 474128
Email: Dimitrios.Tzovaras@iti.gr