Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

REACH

Νέες Μορφές Κατανεμημένης Οργάνωσης και Πρόσβασης σε Υλικό Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:ΕΠΑΝ - Συντονισμένων Προγραμμάτων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας - Πολιτισμός
Ημερομηνία Έναρξης:15 Σεπ 2003
Διάρκεια:30 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:527.126 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:160.000 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Καθ. Μιχαήλ-Γεράσιμος Στρίντζης

Στόχος, του προτεινόμενου έργου είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος ενοποιημένης πρόσβασης και διαχείρισης πληροφορίας που αφορά την Ελληνική πολιτιστική κληρονομιά. Το σύστημα αυτό, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα διεθνώς αναγνωρισμένης έρευνας, θα διασυνδέσει όλες τις Ελληνικές βάσεις δεδομένων πολιτιστικού περιεχομένου προσφέροντας ενοποιημένη

πρόσβαση και σύγχρονες μεθόδους αναζήτησης και οργάνωσης του περιεχομένου σε όλους τους

χρήστες. Θα προωθήσει παγκοσμίως την πρόσβαση, προβολή και μελέτη του Ελληνικού πολιτισμικού περιεχομένου. Ταυτόχρονα θα επιτρέπει και την εμπορική αξιοποίηση του. Το ολοκληρωμένο σύστημα θα αποτελεί ένα κεντρικό σημείο πρόσβασης στις ήδη υπάρχουσες, διάσπαρτες συλλογές πολιτισμικού περιεχομένου.

Κοινοπραξία

ΖΕΥΣ Συμβούλων
Systema Technologies Α.Ε.
EKETA/IΠΤΗΛ
Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας / Εθνικό ίδρυμα Ερευνών

Επικοινωνία

Καθ. Μιχαήλ-Γεράσιμος Στρίντζης (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτου:

Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ. οδού Πανοράματος - Θέρμης
57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 464160
Fax: +30 2310 464164

Πανεπιστημίου:

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54006, Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 996351
Fax: +30 2310 996342

E-mail: michael@iti.gr

Επικοινωνία

Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης (Υπεύθυνος Επικοινωνίας)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257774
Fax: +30 2310 474128
Email: ikom@iti.gr
Url: http://mklab.iti.gr

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: