el   en  

Pop-Machina

Collaborative production for the circular economy; a community approach

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:H2020 CE-SC5-03-2018
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Innovation Action
Ημερομηνία Έναρξης:01 Ιούν 2019
Διάρκεια:48 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:11.046.105 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:550.000 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Κωνσταντίνος Βότης

Το POP-MACHINA στοχεύει να προάγει τη δυναμική και τις δυνατότητες του κινήματος των κατασκευαστών (makers) και της συνεργατικής παραγωγής για την κυκλική οικονομία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο αντλεί από μια σειρά τεχνολογιών αιχμής (εργοστάσια του μέλλοντος, blockchain) και κλάδους (πολεοδομία, αρχιτεκτονική) για να παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη και να βοηθήσει να ξεπεραστούν προβλήματα κλιμάκωσης, ένα τυπικό μειονέκτημα της συνεργατικής παραγωγής, να εντοπίσει τις περιοχές που χρειάζονται πιο ουσιαστική παρέμβασή και να αναμορφώσει δυνητικά αναγκαίους αλλά επί του παρόντος αχρησιμοποίητους χώρους. Εκπονείτε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δικτύωσης των μελών των κοινοτήτων κατασκευαστών (makers), την παροχή κινήτρων και την τόνωση μέσω εκδηλώσεων και συναντήσεων των κατασκευαστών, των υφιστάμενων και νέων κοινοτήτων δημιουργών σε όλους τους δήμους που εμπλέκονται. Τοποθετείτε προσθετικά στο τρέχον ανεπίσημο πρόγραμμα σπουδών για την περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων των δημιουργών, καλλιεργώντας την κοινωνική διάσταση του κινήματος και συνεισφέροντας εκπαιδευτικούς και υπεύθυνους για την ανταλλαγή ιδεών σχετικά με τους τρόπους κατάρτισης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των γυναικών και των ευάλωτων ομάδων με σαφή στόχευση στην ενδυνάμωση αυτών των (υπό-εκπροσωπούμενων) ομάδων δημιουργών για μπορέσουν να συμμετάσχουν ενεργά στη συνεργατική παραγωγή. Σε κάθε πιλοτική περιοχή, θα επιδειχθούν επιχειρηματικό-κεντρικές / συνεργατικές παραγωγικές διαδικασίες, με κύριο προσανατολισμό την παραγωγή εφικτών και βιώσιμων προϊόντων από δευτερογενή πρώτη ύλη ή άλλες βιώσιμες εισροές, με βάση τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των τοπικών φορέων. Ένα διεξοδικό πλαίσιο εκτίμησης επιπτώσεων με διευρυμένο πεδίο (π.χ. κοινωνικό) θα σχεδιαστεί μαζί με τα ενδιαφερόμενα μέρη μετά από σύντομες βασικές εκπαιδεύσεις αξιολόγησης και θα χρησιμοποιηθεί στη γενική αξιολόγηση των πιλοτικών αποτελεσμάτων του έργου. Με βάση τα ευρήματα θα ξεκινήσει μια σειρά διοργανώσεων στα πλαίσια ανοικτής συζήτησης προς τη δημιουργία πολιτικών διερευνώντας και τους φορολογικούς και νομικούς φραγμούς που εμποδίζουν τη συνεργατική παραγωγή.

Στο πλαίσιο του POP-MACHINA, το ΙΠΤΗΛ είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση και την ανάπτυξη της υποδομής και της πλατφόρμας που θα υποστηρίξει τη διάδραση και τις συνεργατικές δραστηριότητες των δημιουργών, την υποδομή και τις υπηρεσίες που θα στηρίζονται σε blockchain τεχνολογίες που θα επιτρέπουν στην κοινότητα των δημιουργών να δημιουργήσουν ένα ψηφιακό οικονομικό ανάλογο για την ανταλλαγή έργου και υπηρεσιών, και β) καθώς και όσων δραστηριοποιούνται στο χώρο της κυκλικής οικονομίας, προκειμένου να επωφεληθούν από πιστοποίηση των προϊόντων τους με αξιόπιστο και αποκεντρωμένο τρόπο. Ως εκ τούτου, υποστηρίζει όλες τις πιλοτικές δραστηριότητες που προβλέπονται για την ανάπτυξη και τη λειτουργική αριστεία των εφαρμοζόμενων εργαλείων ΤΠΕ.

Κοινοπραξία

 • KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (Coordinator)(KUL), Belgium
 • AYUNTAMIENTO DE SANTANDER (SCC), Spain
 • COMMONLAWGIC MAKE (LAW), Greece
 • CREVIS SPRL (CREVIS), Belgium
 • DIMOS PEIRAIA (PIR), Greece
 • DIMOS THESSALONIKIS (MoThess), Greece
 • ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (CERTH), Greece
 • GEMEENTE VENLO (VENLO), Netherlands
 • INSTITUT D'ARQUITECTURA AVANCADA DE CATALUNYA (IAAC), Spain
 • INTRASOFT INTERNATIONAL SA (INTRA), Luxembourg
 • ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETAS UAB (ISM), Lithuania
 • ISTAC ISTANBUL CEVRE YONETIM SANAYIVE TICARET AS (ISTAC), Turkey
 • Istanbul Metropolitan Municipality (IMM), Turkey
 • KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA (KAUNAS), Lithuania
 • KOC UNIVERSITY (KU), Turkey
 • PLANET TURKEY YONETIM VE GELISTIRME DANISMANLIK ANONIM SIREKTI (PLANET), Turkey
 • Q-PLAN INTERNATIONAL ADVISORS PC (Q-PLAN), Greece
 • STAD LEUVEN (LEUVEN), Belgium
 • TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT (TU DELFT), Netherlands
 • THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (UC), United Kingdom
 • UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (UNICAN), Spain
 • UNIVERSITY OF MACEDONIA (UOM), Greece
 • WHITE RESEARCH SPRL (WR), Belgium

Επικοινωνία

Δρ. Κωνσταντίνος Βότης (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257722
Fax: +30 2310 474128
Email: kvotis@iti.gr