el   en  

PLANEAT

Μετασχηματισμός συστημάτων τροφίμων προς υγιεινή και βιώσιμη διατροφική συμπεριφορά

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-15 - Μετάβαση σε υγιεινή και βιώσιμη διατροφική συμπεριφορά
Εργαλείο Χρηματοδότησης:HORIZON-AG - Δράση HORIZON με επιχορήγηση βάσει προϋπολογισμού
Ημερομηνία Έναρξης:01 Σεπ 2022
Διάρκεια:48 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:11.392.817 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:465.937 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Κοσμάς Δημητρόπουλος

Το σύστημα τροφίμων της ΕΕ βρίσκεται υπό σημαντική πίεση για αλλαγή λόγω των αρνητικών επιπτώσεών του στο κλίμα, το περιβάλλον και την υγεία. Η μετάβαση στο σύστημα τροφίμων θα απαιτήσει αλλαγή των διατροφικών συνηθειών εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Το PLAN'EAT στοχεύει στην προώθηση της επιστημονικής βάσης σε παράγοντες που επηρεάζουν τη διατροφική συμπεριφορά και τις επιπτώσεις στην υγεία, το περιβάλλον και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των διατροφικών προτύπων και στο να προσφέρει λύσεις για μετάβαση μέσω μιας διεπιστημονικής και πολυεπίπεδης προσέγγισης.

Το PLAN’EAT θα συνδημιουργήσει δεδομένα και παρεμβάσεις σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο 9 Living Labs και ενός Policy Lab. Αυτά τα ζωντανά εργαστήρια θα επικεντρωθούν σε ένα ευρύ φάσμα πληθυσμιακών ομάδων, που ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία, τον πολιτισμό, την υγεία και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Το PLAN'EAT περιλαμβάνει τέσσερα βήματα που αλληλοτροφοδοτούνται: (1) Τα διατροφικά πρότυπα 9 διαφορετικών ομάδων-στόχων από 9 περιοχές θα χαρτογραφηθούν μαζί με τα διατροφικά τους περιβάλλοντα (2) Παράγοντες που επηρεάζουν τη διατροφική συμπεριφορά στο μάκρο- (σύστημα τροφίμων), μέσο- (περιβάλλον τροφίμων) και μίκρο- (ατομικά) επίπεδο θα διερευνηθούν σε βάθος. (3) Θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί, για πρώτη φορά, μια βάση δεδομένων και μεθοδολογία True Cost Accounting σχετικά με τα διατροφικά πρότυπα, παρέχοντας ολοκληρωμένες γνώσεις σχετικά με τις ποικίλες επιπτώσεις των τρεχουσών και μελλοντικών διατροφών, συμπεριλαμβανομένων πιθανών συνεργειών και αντισταθμίσεων. (4) Μια δέσμη λύσεων θα αναπτυχθεί από κοινού με τους παράγοντες της τροφικής αλυσίδας, τους καταναλωτές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων: i) Πίνακα ελέγχου του συστήματος τροφίμων, που θα καθορίζει συστάσεις για την πολιτική τροφίμων για το συγκεκριμένο πλαίσιο, ii) παρεμβάσεις που στοχεύουν τους φορείς Farm to Fork, για αγρότες, βιομηχανίες τροφίμων, λιανοπωλητές και υπηρεσίες τροφίμων για τη δημιουργία κατάλληλων περιβαλλόντων τροφίμων, iii) συμβουλευτικά εργαλεία για την ενδυνάμωση των καταναλωτών, και iv) βελτιωμένες διατροφικές συμβουλές και στρατηγικές επικοινωνίας για τους πληθυσμούς-στόχους γενικά.

Το PLAN'EAT θα επιτρέψει τη μετάβαση 58.500 καταναλωτών σε πιο υγιεινά και βιώσιμα διατροφικά πρότυπα έως το 2032, μειώνοντας την πρόωρη θνησιμότητα κατά 20% και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου των τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων κατά 23% σε 39 περιοχές.

Ιστοσελίδα έργου: Μη διαθέσιμη ακόμη

Κοινοπραξία

 • CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA), Ιταλία
 • WAGENINGEN UNIVERSITY (WU), Ολλανδία
 • JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITAET GIESSEN (JLU), Γερμανία
 • TMG TOPFER MULLER GASSNER GMBH (TMG), Γερμανία
 • EUROPEAN FOOD INFORMATION COUNCIL (EUFIC), Βέλγιο
 • KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KUL), Βέλγιο
 • ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA (UNIBO), Ιταλία
 • [UNIBO-LTP] IRCCS AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA DI BOLOGNA (IRCCS AOU BO), Ιταλία
 • SOCIETE POUR L EXPANSION DES VENTESDES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES (SPXA), Γαλλία
 • ESSRG NONPROFIT KFT (ESSRG), Ουγγαρία
 • TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN (TUM), Γερμανία
 • FUNDACIO PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC), Ισπανία
 • EUROPEAN PUBLIC HEALTH ALLIANCE (EPHA), Βέλγιο
 • SPREAD EUROPEAN SAFETY GEIE (SPES), Ιταλία
 • INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT (INRAE), Γαλλία
 • SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET (SLU), Σουηδία
 • UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, DUBLIN (UCD), Ιρλανδία
 • FONDAZIONE ICONS (ICONS), Ιταλία
 • UNIWERSYTET JAGIELLONSKI (JU), Πολωνία
 • ZUIDELIJKE LAND- EN TUINBOUWORGANISATIE VERENIGING (ZLTO), Ολλανδία
 • CHAROKOPEIO PANEPISTIMIO (HUA), Ελλάδα
 • ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (CERTH), Ελλάδα
 • TURISZTIKAI ES VENDEGLATO MUNKAADOK ORSZAGOS SZOVETSEGE (VMZ), Ουγγαρία
 • EUROQUALITY SARL (EQY), Γαλλία
 • FOUNDATION FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION (FEE), Ηνωμένο Βασίλειο

Επικοινωνία

Δρ. Κοσμάς Δημητρόπουλος (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 115)
Fax: +30 2310 464164
Email: dimitrop@iti.gr