el   en  

PERIVALLON

Protecting the EuRopean terrItory from organised enVironmentAl crime through inteLLigent threat detectiON tools

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:HORIZON-CL3-2021-FCT-01
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Innovation Action
Ημερομηνία Έναρξης:01 Δεκ 2022
Διάρκεια:36 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:4.670.653 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:681.250 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Στέφανος Βροχίδης
 Καθ. Ηλίας Κοσματόπουλος

Το PERIVALLON έχει ως στόχο να παράσχει μια βελτιωμένη και ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με το οργανωμένο περιβαλλοντικό έγκλημα και να αναπτύξει αποτελεσματικά και αποδοτικά εργαλεία και λύσεις για την ανίχνευση και την πρόληψη τέτοιων εγκληματικών δραστηριοτήτων καθώς και για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους με βάση τεχνολογίες γεωχωρικής νοημοσύνης, τηλεπισκόπησης, σάρωσης, online παρακολούθησης, ανάλυσης, συσχέτισης, εκτίμησης κινδύνου και προγνωστικής ανάλυσης, αξιοποιώντας τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) στους τομείς της υπολογιστικής όρασης και της πολυτροπικής ανάλυσης δεδομένων. Το βασικό αποτέλεσμα των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων είναι η παραγωγή ενισχυμένων ερευνητικών διαδικασιών και μεθοδολογιών μέσω των δυνατοτήτων που παρέχονται από τα αναπτυγμένα εργαλεία και λύσεις, και από τις γνώσεις που αποκτήθηκαν μέσω του προτεινόμενου Παρατηρητηρίου Περιβαλλοντικού Εγκλήματος. Θα συμβάλλουν επίσης και στη βελτίωση των ικανοτήτων των τελικών χρηστών (συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών αρχών και των συνοριοφυλάκων) επιτρέποντάς τους να αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές δραστηριότητες με αποτελεσματικό τρόπο, βάσει προηγμένων εργαλείων και λύσεων, καθώς και βάσει καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αναπτύσσονται με τη χρήση φυσικών ή/και ψηφιακών διδύμων σχετικών σεναρίων για την περιβαλλοντική εγκληματικότητα. Επιπλέον, θα διευκολυνθεί η βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας μέσω της βελτιωμένης ανταλλαγής δεδομένων που θα επιτρέπουν οι τεχνολογίες blockchain, ενώ η βελτίωση της διαμόρφωσης και της ρύθμισης κανονισμών και νομοθετικών πλαισίων θα υποστηριχθεί μέσω σχετικών συστάσεων πολιτικής. Το PERIVALLON θα αξιολογηθεί σε δοκιμές πεδίου και επιδείξεις σε τέσσερις περιπτώσεις επιχειρησιακής χρήσης. Η εκτεταμένη εκπαίδευση, η πρακτική εμπειρία, οι κοινές ασκήσεις και το εκπαιδευτικό υλικό θα ενισχύσουν την πρόσληψη των εργαλείων και τεχνολογιών του PERIVALLON. Με μια κοινοπραξία 5 Αστυνομικών Αρχών και Συνοριοφυλάκων, 3 αρχών που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, 6 Ερευνητικών/Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, 8 επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων επτά ΜΜΕ), ενός Οργανισμού της ΕΕ και ενός Ιδρύματος, το PERIVALLON παρέχει ισχυρή εκπροσώπηση των προκλήσεων, των απαιτήσεων και των εργαλείων για την επίτευξη των στόχων του.

To ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των επιστημονικών και τεχνικών πτυχών του έργου PERIVALLON και έχει σημαντικό ρόλο αναλαμβάνοντας του πακέτου εργασίας αναφορικά με online δραστηριότητες παρακολούθησης για την ανίχνευση περιβαλλοντικών εγκλημάτων, καθώς και για εργασίες ανάλυσης πολύγλωσσου κειμένου, ανίχνευσης αντικειμένων σε περιεχόμενο πολυμέσων, αναγνώριση προτύπων με βάση την τεχνητή νοημοσύνη, ανίχνευση τάσεων και προληπτική ανάλυση, χαρτογράφηση εδάφους 3D και νοημοσύνη σμήνους για τον σχεδιασμό και την επιτήρηση της αποστολής. Επιπλέον, το ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ συμβάλλει σημαντικά σε εργασίες επίγειας και εναέριας οπτικής παρατήρησης για τον εντοπισμό ρύπων νερού. Οι ανεπτυγμένες έξυπνες λύσεις για την ανίχνευση περιβαλλοντικών εγκλημάτων καλύπτουν την ανάλυση υπολογιστικής όρασης, την εξόρυξη ηλεκτρονικών δεδομένων, την πολυτροπική και προγνωστική ανάλυση, την ανακατασκευή 3D και τη νοημοσύνη σμήνους.

Κοινοπραξία

 • ETRA INVESTIGACION Y DESARROLLO SA
 • EUROPEAN UNION SATELLITE CENTRE
 • ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS
 • POLITECNICO DI MILANO
 • KENTRO MELETON ASFALEIAS
 • UNIVERSITAT WIEN
 • HOCHSCHULE FUR DEN OFFENTLICHEN DIENST IN BAYERN
 • DRAXIS ENVIRONMENTAL SA
 • SET MOBILE SRL
 • DYLOG HITECH S.R.L.
 • MARINTRAFIK OPEREISONS ANONYMI ETAIREIA PLIROFORIKIS
 • FONDAZIONE SAFE
 • AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (ARPA) DELLA LOMBARDIA
 • VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING
 • MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY
 • MINISTERO DELLA DIFESA
 • POLISMYNDIGHETEN SWEDISH POLICE AUTHORITY
 • INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA
 • HELLENIC POLICE
 • INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI
 • TAMAR ISRAELI ADVANCED QUARRYING CO LTD
 • SAHER (EUROPE) OU
 • RADEXPERT CONSULTING & MANAGEMENTS.R.L
 • SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY

Επικοινωνία

Δρ. Στέφανος Βροχίδης (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257754
Fax: +30 2310 474128
Email: stefanos@iti.gr

Καθ. Ηλίας Κοσματόπουλος (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 132)
Fax: +30 2310 464164
Email: kosmatop@iti.gr