el   en  

NoBIAS

Artificial Intelligence without Bias

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:H2020 MSCA-ITN-2019
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Marie Skłodowska-Curie Actions
Ημερομηνία Έναρξης:01 Ιαν 2020
Διάρκεια:48 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:3.994.775 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:486.035 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης

Τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα για να λαμβάνουν αποφάσεις που έχουν εκτεταμένες επιπτώσεις σε άτομα και κοινωνία. Οι αποφάσεις τους θα μπορούσαν να επηρεάσουν όλους, παντού και ανά πάσα στιγμή με κινδύνους, όπως η άρνηση πίστωσης, εργασίας, ιατρικής περίθαλψης ή ειδικών ειδήσεων. Οι επιχειρήσεις ενδέχεται να χάνουν ευκαιρίες, επειδή προκαταλήψεις (bias) που υπεισέρχονται σε συστήματα ΤΝ μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τις επιδόσεις τους. Ακόμη χειρότερα, εξαιτίας του ίδιου λόγου μπορεί να παραβιαστούν ανθρώπινα δικαιώματα και να πραγματοποιηθεί άδικη μεταχείριση των ανθρώπων.

Προκαταλήψεις (bias) μπορούν να προκύψουν σε όλα τα στάδια των διαδικασιών λήψης αποφάσεων που βασίζονται σε ΤΝ: (i) όταν συλλέγονται δεδομένα, (ii) όταν οι αλγόριθμοι εντάσσονται σε συστήματα λήψης αποφάσεων, ή (iii) όταν τα αποτελέσματα των αποφάσεων χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε πέρα από τους παραδοσιακούς αλγορίθμους ΤΝ που είναι βελτιστοποιημένοι για προβλέψεις και να ενσωματώσουμε δεοντολογικές και νομικές αρχές στην εκπαίδευση, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη αλγορίθμων ΤΝ για να διασφαλίσουμε το κοινωνικό καλό, ενώ εξακολουθούμε να επωφελούμαστε από το δυναμικό της ΤΝ.

Το NoBIAS θα αναπτύξει νέες μεθόδους λήψης αποφάσεων με βάση την ΤΝ χωρίς προκατάληψη λαμβάνοντας υπόψη δεοντολογικές και νομικές απόψεις στο σχεδιασμό τεχνικών λύσεων. Οι κύριοι στόχοι του NoBIAS είναι να κατανοήσουν τις νομικές, κοινωνικές και τεχνικές προκλήσεις της προκατάληψης στη λήψη αποφάσεων της ΤΝ, να τις αντιμετωπίσουν με την ανάπτυξη αλγορίθμων ευαισθητοποίησης, να εξηγήσουν αυτόματα τα αποτελέσματα της ΤΝ και να τεκμηριώσουν τη συνολική διαδικασία προέλευσης και διαφάνειας των δεδομένων.

Θα εκπαιδεύσουμε μια ομάδα 15 Νέων Ερευνητών για την αντιμετώπιση προβλημάτων με προκατάληψη μέσω της πολυεπιστημονικής κατάρτισης και της έρευνας στον τομέα της πληροφορικής, της επιστήμης των δεδομένων, της μηχανικής μάθησης, του δικαίου και της κοινωνικής επιστήμης. Οι Νέοι Ερευνητές θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρογνωμοσύνη σε διάφορους τομείς, από την τηλεπικοινωνία, τη χρηματοδότηση, το μάρκετινγκ, τα μέσα ενημέρωσης, το λογισμικό και τη νομική συμβουλευτική, ώστε να προωθήσουν ευρέως τη συμμόρφωση με την νομοθεσία και την καινοτομία. Οι τεχνικές και διεπιστημονικές δεξιότητες θα δώσουν στους Νέους Ερευνητές ένα ξεκίνημα για μελλοντική ηγεσία στη βιομηχανία, στον ακαδημαϊκό χώρο και στην κυβέρνηση.

Κοινοπραξία

 • GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ UNIVERSITAET HANNOVER (Coordinator) (LUH), Germany
 • GESIS-LEIBNIZ-INSTITUT FUR SOZIALWISSENSCHAFTEN EV (GESIS), Germany
 • Schufa Holding AG (SCHUFA), Germany
 • ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (ITI), Greece
 • UNIVERSITA DI PISA (UNIPI), Italy
 • THE OPEN UNIVERSITY (OU), United Kingdom
 • UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON (SOTON), United Kingdom
 • KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KUL), Belgium

Συνεργαζόμενοι Φορείς

 • ASTRAZENECA UK LIMITED, United Kingdom
 • EXPERT SYSTEM IBERIA SL, Spain
 • Generali Italia S.p.A., Italy
 • MediaGamma, United Kingdom
 • NTENT Hispania, Spain
 • ORANGE SA, France
 • Research Institute AG & Co KG, Austria
 • Vodafone Group. Vodafone Group Plc, United Kingdom
 • Norddeutsche Landesbank – Girozentr, Germany
 • LSTECH ESPANA, SLU, Spain

Επικοινωνία

Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257774
Fax: +30 2310 474128
Email: ikom@iti.gr
Url: http://mklab.iti.gr