Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

LD-CAST

Local Development Cooperation Actions Enabled by Semantic Technology

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:IST: Information Society Technologies - Specific Targeted Research Project
Ημερομηνία Έναρξης:01 Ιαν 2006
Διάρκεια:30 μήνες
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Καθ. Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

order to facilitate the interoperability between different CCs acting as service providers, a common ontology will be defined to model processes, services and different types of requests. Processes will be modelled according to the "business episodes" paradigm. Reuse and larger deployment will be facilitated by building common knowledge and vocabularies for business episode based modelling of cross-border processes and by allowing localisation of the service and process definitions with locabconstraints and rules.

The project Consortium will build a prototype in order to demonstrate how LD-CAST can support all the chain, including service and process modelling, service publication, service discovery, process composition and execution.

The project Consortium spans over the different involved countries. A high scientific contribution is required (to Universities and the research institutes) for the definition of the ontologies and process modelling. Chambers of commerce will act as service providers and support the definition of the processes and services to be addressed. Technological activities required for the implementation and operation of the prototype will be performed in Austria, Italy and Romania.

An integrated field test will be carried out engaging Chambers of Commerce in four European countries: Bulgaria, Italy, Poland and Romania.

Consortium

DATAMAT'S.p.A. (Italy) (coordinator)
Mediacamere (Italy)
LU1SS — Libera Universita degli Studi Sociali - Guido Carli (Italy)
National Institute for R&D in Informatics (Romania)
SIVECO Romania SA (Romania)
Chamber of Commerce and Industry of Romania' and Bucharest (Romania)
BOC Information Technologies Consulting GmbH (Austria)
Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (Bulgaria)
Lower Silesian Chamber of Commerce (Poland)
Center for Research and Technology Hellas, Informatics and Telematics Institute (CERTH/ITI)(Greece)

Επικοινωνία

Καθ. Κωνσταντίνος Ταραμπάνης (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Καθ. Κωνσταντίνος Ταραμπάνης
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γραφείο: 307, Κτίριο ΗΘ, 3ος όροφος
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ.: +30 2310 891578

URL: http://islab.uom.gr
E-mail: kat@iti.gr

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: