el   en  

LAW-GAME

An Interactive, Collaborative Digital Gamification Approach to Effective Experiential Training and Prediction of Criminal Actions

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:H2020-SU-SEC-2020
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Research & Innovation Action
Ημερομηνία Έναρξης:01 Σεπ 2021
Διάρκεια:36 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:6.999.490 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:376.125 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης

Οι εγκληματικές ενέργειες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην διαταραχή της ευημερίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αστυνομικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν καθημερινές πράξεις εγκληματικότητας, όπως ανθρωποκτονία εκ προ μελέτης και επίθεση, διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη διακίνηση ανθρώπων και όπλων, καθώς και άλλες μορφές παράνομων δραστηριοτήτων, που σχετίζονται με την ύπαρξη ομάδων οργανωμένου εγκλήματος (OCGs) στην ΕΕ. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας με προσανατολισμό στη λεπτομέρεια και στη κριτική σκέψη. Επιδέξιοι υπάλληλοι επιβολής του νόμου καλούνται να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτού του είδους τα περιστατικά, οι οποίοι όμως στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι. Η βελτίωση των υπαλλήλων επιβολής του νόμου θα αυξήσει τόσο τις δυνατότητες όσο και την αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών Επιβολής Νόμου στην καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας και την προστασία των Eυρωπαίων πολιτών. Η επένδυση στην εκπαίδευση των ανώτερων υπαλλήλων και στην βελτίωση των ικανοτήτων τους μπορεί να αποτελέσει έναν πολύ σημαντικό παράγοντα, βοηθώντας στο να αποκτήσουν μια πλειάδα δυνατοτήτων, να βελτιώσουν την εργασιακή τους αποτελεσματικότητα και να ενισχύσουν την απόδοσή τους. Είναι προφανές ότι τα σοβαρά παιχνίδια είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την προετοιμασία του προσωπικού για δύσκολες καταστάσεις, ειδικά σε οργανισμούς που είναι επιφορτισμένοι με την ασφάλεια και προστασία των κοινωνιών. Αυτά τα περιβάλλοντα παρουσιάζουν μια οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση στην εκπαίδευση και τη βελτίωση της αντίληψης, της γνώσης, της κατανόησης κοινωνικών συμπεριφορών, συναισθημάτων και κινήτρων. Οι εικονικές και επαυξημένες δυνατότητες επιτρέπουν στις Υπηρεσίες Επιβολής του Νόμου από πολλές χώρες ή στο προσωπικό διαφορετικών οργανισμών να εκπαιδεύονται μαζί σε ένα ρεαλιστικό σενάριο.

Το LAW-GAME στοχεύει στην εκπαίδευση αστυνομικών σε καθήκοντα, όπως (α) τη διεξαγωγή εγκληματολογικής εξέτασης, (β) την αποτελεσματική πρακτική για εφαρμογή ερωτήσεων, τεχνικών πειθούς ή διαπραγματεύσεων και (γ) την αναγνώριση και τον περιορισμό πιθανών τρομοκρατικών επιθέσεων, μέσω τεχνολογιών παιχνιδοποίησης σε ασφαλές και ελεγχόμενο εικονικό περιβάλλον ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν πιο ομαλή μετάβαση από τη θεωρία στις πρακτικές της πραγματικής ζωής Το LAW-GAME έχει ως στόχο να εικονικοποιήσει και να αναδημιουργήσει με ακρίβεια τον πραγματικό κόσμο, προσομοιώνοντας και αναλύοντας πτυχές περιστατικών πραγματικών συμβάντων. Η μεθοδολογία μάθησης που θα αναπτυχθεί από το LAW-GAME θα επικυρωθεί εκτενώς από Ευρωπαίους τελικούς χρήστες, στην Ελλάδα, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ισπανία.

Το ΙΠΤΗΛ/EKETA είναι υπεύθυνο για τη δυναμική ανάλυση και προσομοίωση της σκηνής του συμβάντος χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως ψηφιακά δίδυμα και τεχνητή νοημοσύνη, και τα οποία θα απεικονίζονται στη γενική εκπαιδευτική πλαρφόρμα LAW-GAME.

Κοινοπραξία

 • European University Cyprus, Cyprus
 • Software Imagination & Vision SRL, Romania
 • Universidad de Salamanca, Spain
 • Vrije Universiteit Brussel, Belgium
 • Helvia Technologies IKE, Greece
 • Fundacion Tecnalia Research & Innovation, Spain
 • Innov-Acts Limited, Cyprus
 • Universita ta Malta, Malta
 • Kentro Meleton Asfaleias, Greece
 • Aideas OU, Estonia
 • Telesto Iot Solutions Limited, United Kingdom
 • Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis, Greece
 • Nec Laboratories Europe GMBH, Germany
 • Squaredev, Belgium
 • Serviciul de Protectie si Paza, Romania
 • Serviciul de Protectie si Paza de Stat, Moldova
 • Hellenic Police, Greece
 • Gobierno Vasco – Departamento Seguridad, Spain
 • Lietuvos Teismo Eksprertizes Centras, Lithuania

Επικοινωνία

Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257774
Fax: +30 2310 474128
Email: ikom@iti.gr
Url: http://mklab.iti.gr

Δρ. Στέφανος Βροχίδης (Υπεύθυνος Επικοινωνίας)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257754
Fax: +30 2310 474128
Email: stefanos@iti.gr