Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

ΗΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

ΗΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ CMS

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:ΗΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:ΗΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Ημερομηνία Έναρξης:01 Ιούν 2009
Διάρκεια:1 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:5.000 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:5.000 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης

To ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ έχει αναλάβει να σχεδιάσει και να αναπύξει μια ολοκληρωμένη εφαρμογή διαχείρισης υλικού και περιεχομένου (content management system) και ηλεκτρονικού καταστήματος (eShop) βασισμένη σε τεχνολογίες ελεύθερου λογισμικού (PHP, MySQL, Joomla, Virtuemart) προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ΗΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ Α.Ε.

Επικοινωνία

Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257774
Fax: +30 2310 474128
Email: ikom@iti.gr
Url: http://mklab.iti.gr

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: