el   en  

IRIS

Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:H2020-SCC-01-2017
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Innovation Action
Ημερομηνία Έναρξης:01 Οκτ 2017
Διάρκεια:48 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:20.681.194 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:800.000 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος IRIS θα υποστηριχθούν 3 πόλεις – Φάροι, η Ουτρέχτη (Ολλανδία, Συντονιστής Έργου), το Γκέτεμποργκ (Σουηδία) και η Νίκαια (Γαλλία) και 4 πόλεις – Ακόλουθοι, Βάασα (Φιλανδία), Αλεξανδρούπολη (Ελλάδα), Τενερίφη (Ισπανία) και Φωξάνη (Ρουμανία), στις προσπάθειες τους να αντιμετωπίσουν την επείγουσα ανάγκη τους για υπηρεσίες διανομής ενέργειας και αστικής κινητικότητας που είναι φθηνότερες, καλύτερα προσβάσιμες, αξιόπιστες και συνδράμουν στην καλύτερη και περισσότερο αειφόρο αστική ποιότητα ζωής.

Με την επίδειξη έξυπνων λύσεων που ενσωματώνουν τους τομείς της ενέργειας, της αστικής κινητικότητας και των υπηρεσιών πληροφορικής και ενθυλακωμένες σε μία πλατφόρμα αστικής καινοτομίας (City Innovation Platform), το IRIS ποσοτικοποιεί την αξία των λύσεων αυτών και συνδέει συμφέροντα διαφόρων κοινωνικών εταίρων, δημιουργώντας καινοτόμα επιχειρησιακά μοντέλα, αρκετά δυναμικά ώστε να επιτρέπουν την επέκταση και την αναπαραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων και σε άλλες πόλεις τόσο στην Ευρώπη, όσο και παγκοσμίως που επιθυμούν να γίνουν περισσότερο βιώσιμες.

Προς αυτήν τη κατεύθυνση, το έργο IRIS είναι οργανωμένο γύρω από 5 Βασικές Προκλήσεις, τα επονομαζόμενα “Transition Tracks”, που περικλείουν 16 ολοκληρωμένες έξυπνες λύσεις, από τις οποίες οι πόλεις μπορούν να επιλέξουν και να συνδυάσουν όποιες επιθυμούν, βάσει των ανά τόπους χαρακτηριστικών και αναγκών τους. Οι Βασικές Προκλήσεις 1, 2 και 3 εστιάζουν στην ενεργειακή απόδοση, με χρήση ευέλικτου ηλεκτρικού φορτίου, εξισορροπώντας δυναμικά το ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, με τη χρήση ανακυκλωμένων μπαταριών και ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνδεόμενων στο δίκτυο (Vehicle to Grid, V2G), επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερη εκμετάλλευση την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη επέκταση χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων (αυτοκινήτων, λεωφορείων). Η Βασική Πρόκληση 4 στόχο έχει την υποστήριξη των προαναφερόμενων με τη κοινή χρήση δεδομένων, κοινή αρχιτεκτονική, χρήση προτύπων, και κυβερνητικές πρακτικές που επιταχύνουν την καινοτομία, προτυποποίηση και υλοποίηση βιώσιμων έξυπνων λύσεων. Η Βασική Πρόκληση 5 στοχεύει στη δημιουργία τρόπων κινητοποίησης των πολιτών για ενεργή συμμετοχή και συνεργασία, συνδέοντας τις ανάγκες των τελικών χρηστών με αυτές άλλων κοινωνικών εταίρων, για την περαιτέρω υποστήριξη καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρησιακών μοντέλων.

Οι προσδοκώμενες επιδράσεις του προγράμματος IRIS είναι: ένα ανοικτό και καινοτόμο αστικό οικοσύστημα που θα κινητοποιεί τους πολίτες να είναι πιο ενεργοί ως χρήστες-παραγωγοί ενέργειας (prosumers), πιο αποδοτικός αστικός σχεδιασμός και διακυβέρνηση ολοκληρωμένων λύσεων, αξιοποίηση εγγυημένων καινοτόμων επιχειρησιακών μοντέλων βασιζόμενα στη συνεργασία πολλών ενδιαφερόμενων εταίρων, και τέλος η παροχή περισσότερο ευσταθών, ασφαλών και βιώσιμων υπηρεσιών διανομής ενέργειας και αστικής κινητικότητας προς τους πολίτες με βελτιωμένη ποιότητα αέρα.

Κοινοπραξία

 • Municipality of Utrecht (UTR), Netherlands
 • Stichting Bo-Ex ‘91 (BOEX), Netherlands
 • Koninklijke KPN NV (KPN), Netherlands
 • Stedin Netbeheer BV (STED), Netherlands
 • LomboXnet (LOM), Netherlands
 • Eneco Zakelijk BV (ENEC), Netherlands
 • Qbuzz BV (QBUzz), Netherlands
 • Utrecht University and Utrecht Sustainability Institute (UU), Netherlands
 • Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), Netherlands
 • Metropole Nice Cote d’Azur (NCA), France
 • Universite de Nice Sophia Antipolis (UNS), France
 • Electricite de France (EDF), France
 • Enedis (ENEDIS), France
 • Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB), France
 • VEOLIA ENVIRONNEMENT (VEOLIA), France
 • Cote d'Azur Habitat (CAH), France
 • NEXIMNO 96 (NEXITY), France
 • VULOG (VULOG), France
 • City of Gothenburg (GOT), Sweden
 • Johanneberg Science Park AB (JSP), Sweden
 • Chalmers University of Technology (CHALMERS ), Sweden
 • Metry AB (METRY), Sweden
 • HSB Goteborg (HSB), Sweden
 • RIKSBYGGEN Ekonomisk Forening (Rb), Sweden
 • Akademiska Hus (AH), Sweden
 • Trivector Traffic AB (TRIV), Sweden
 • Tyrens AB (Tyrens), Sweden
 • City of Vaasa (VAASA), Finland
 • Merinova Oy AB (MERI), Finland
 • University of Vaasa (UVA), Finland
 • Municipality of Alexandroupolis (ALEX), Greece
 • Energy Hive, Energy and Natural Resources Cluster of Eastern Macedonia and Thrace (EHIVE), Greece
 • Municipality of Santa Cruz de Tenerife (SCT), Spain
 • Asociacion Cluster Construccion Sostenible (CCS), Spain
 • Municipality of Foc?ani (FOCS), Romania
 • University Politehnica of Bucharest (UPB), Romania
 • National Research and Development Institute for Energy (ICEMENERG), Romania
 • Center for Research and Technology Hellas (CERTH), Greece
 • IMCG Sweden AB (IMCG), Sweden
 • SP Technical Research Institute (SP), Sweden
 • European Science Communication Institute (ESCI), Germany
 • Vrije Universiteit Brussel (VUB), Belgium
 • Civity BV (CIV), Netherlands

Επικοινωνία

Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257777
Fax: +30 2310 474128
Email: Dimitrios.Tzovaras@iti.gr