el   en  

INVITE

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:H2020-SC6-CO-CREATION-2016-3
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Innovation Action
Ημερομηνία Έναρξης:01 Σεπ 2017
Διάρκεια:36 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:2.933.737 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:243.312 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι ο συνδυασμός σχεδιασμού και πιλοτικών μηχανισμών που βασίζονται στη ζήτηση δεξιοτήτων και μέτρων για την τόνωση και τη διευκόλυνση της ανοιχτής καινοτομίας σε όλα τα Ευρωπαϊκά συστήματα καινοτομίας. Για το σκοπό αυτό, το INVITE προβλέπει ένα καλά συνδεδεμένο οικοσύστημα της ευρωπαϊκής ανοικτής καινοτομίας (OI), στο οποίο η γνώση ξεπερνά τα σύνορα και μεταφράζεται σε εμπορεύσιμες καινοτομίες, προσφέροντας αυξημένα κοινωνικοοικονομικά οφέλη στους πολίτες της ΕΕ.

Για το σκοπό αυτό, το INVITE εφαρμόζει μια προσέγγιση με πολλούς ενδιαφερόμενους για το σχεδιασμό, τον έλεγχο και την επίδειξη μηχανισμών σε διάφορους χώρους με γνώμονα τη ζήτηση συνόλου δεξιοτήτων και μέτρων για τη διευκόλυνση της ανοικτής καινοτομίας. Για το λόγο αυτό έχουν υιοθετηθεί τρεις πιλοτικοί μηχανισμοί:

 • Ένα σύστημα κουπονιών καινοτομίας θα τονώσει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς γνώσης μέσω ενός μη συμβατικού αλλά ιδιαίτερα ευέλικτου τρόπου, δηλαδή της εικονικής κινητικότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου.
 • Μια εξαιρετικά διαδραστική και ευέλικτη παρέμβαση για την ηλεκτρονική μάθηση θα εμπλουτίσει τις δεξιότητες και δυνατότητες των επιχειρήσεων για να αξιοποιήσουν τη γνώση της ΕΕ και να την μετατρέψουν σε αξία
 • Ένα πρόγραμμα συγχρηματοδότησης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα επιχορηγήσει μικρά ποσά δημόσιων κονδυλίων για την αύξηση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών σε ανοικτά και συνεργατικά μοντέλα καινοτομίας.

Όλοι οι πιλότοι θα ενσωματώσουν τις υπηρεσίες υποστήριξης ανοικτής καινοτομίας που θα προσαρμόζονται κατάλληλα στις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε περίπτωσης και θα διευκολυνθούν μέσω ανοικτών εργαλείων ΤΠΕ. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ένα συμμετοχικό πλαίσιο κοινής αξιολόγησης θα παρακολουθεί τις επιδόσεις των πιλότων και με χρήση μεθόδου αναπροσαρμογής θα ενισχύσει την παραγωγή αποτελεσμάτων έτοιμων για μεγέθυνση και αναπαραγωγή. Οι εξειδικευμένες ασκήσεις επιχειρηματικού σχεδιασμού σύμφωνα με μια προσαρμοσμένη στρατηγική για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα ανοίξουν το δρόμο για την καθιέρωση μιας πανευρωπαϊκής πλατφόρμας εξυπηρέτησης με στόχο ένα Ανοικτό Εργαστήριο Καινοτομίας στην αγορά, το οποίο θα συνεργάζεται με τις υπάρχουσες πλατφόρμες ανοικτής καινοτομίας, τις προσφορές υπηρεσιών και το οικοσύστημα του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος.

Για το σκοπό αυτό, το INVITE συγκεντρώνει μια συμπληρωματική και πολύ-επιστημονική κοινοπραξία, αποτελούμενη από βασικούς συντελεστές της αγοράς της ανοικτής καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων παρόχων πλατφορμών και υπηρεσιών, διεθνών και περιφερειακών δικτύων υποστήριξης, παρόχων λύσεων ΤΠΕ καθώς και δικτύων ιδιωτών επενδυτών και πρωτοπόρων περιφερειακών υπηρεσιών αναπτυξιακής πολιτικής.

Κοινοπραξία

 • Q-PLAN INTERNATIONAL ADVISORS PC (Q-PLAN) - Greece
 • STEINBEIS INNOVATION GGMBH (SEZ) - Germany
 • EUROPE UNLIMITED S.A. (E-UNLIMITED) - Belgium
 • RTC NORTH LIMITED (RTC NORTH) – United Kingdom
 • NINESIGMA EUROPE BVBA (NINESIGMA) - Belgium
 • INTRASOFT INTERNATIONAL SA (INTRASOFT) - Luxembourg
 • ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (CERTH/ITI) - Greece
 • WIRTSCHAFTSFOERDERUNG REGION STUTTGART GMBH (WRS) - Germany
 • THE DURHAM, GATESHEAD, NEWCASTLE UPON TYNE, NORTH TYNESIDE, NORTHUMBERLAND, SOUTH TYNESIDE AND SUNDERLAND COMBINED AUTHORITY (NELEP) - United Kingdom

Επικοινωνία

Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257777
Fax: +30 2310 474128
Email: Dimitrios.Tzovaras@iti.gr