el   en  

INSULAE

Maximizing the impact of innovative energy approaches in the EU islands

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:H2020-LC-SC3-2018-ES-SCC
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Innovation Action
Ημερομηνία Έναρξης:01 Απρ 2019
Διάρκεια:48 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:9.999.304 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:151.875 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας

Ο στόχος του προγράμματος INSULAE είναι να προωθήσει την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για την απεξάρτηση από τον άνθρακα των ευρωπαϊκών νησιών μέσω της ανάπτυξης και της επίδειξης ενός συνόλου παρεμβάσεων. Οι παρεμβάσεις αυτές συνδέονται με εφτά λειτουργικά σενάρια χρήσης σε τρία επιλεγμένα «Νησιά-Φάρους» που βρίσκονται στην Κροατία, στη Δανία και στην Πορτογαλία. Τα αποτελέσματα αυτής της επίδειξης θα επικυρώσουν τη σωστή χρήση και ανάπτυξη ενός επενδυτικού προγραμματιστικού εργαλείου που θα παρουσιαστεί σε τέσσερα «Νησιά-Ακόλουθους» στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στη Γερμανία και στις Ολλανδικές Αντίλλες. Σκοπός είναι η ανάπτυξη τεσσάρων σχετικών σχεδίων δράσης. Τα νησιά που έχουν επιλεγεί για την υλοποίηση του έργου είναι συμπληρωματικά από πολλές απόψεις, όσο αναφορά την τοποθεσία, μέγεθος, σύνδεση με την ηπειρωτική χώρα, οικονομική ανάπτυξη, ανανεώσιμο μερίδιο και ένταση άνθρακα.

Το πρόγραμμα INSULAE θα συμβάλει στην πρωτοβουλία Clean Energy για νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντας ένα εργαλείο σχεδιασμού επενδύσεων (Investment Planning Tool - IPT). Το εργαλείο αυτό θα δημιουργήσει αντίστοιχα σχέδια δράσης για τα νησιά ώστε να παράγουν τη δική τους βιώσιμη, χαμηλού κόστους ενέργεια. Οι παρεμβάσεις θα αποδείξουν την δυνατότητα των σεναρίων χρήσης να αναπτύξουν συστήματα με βάση Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), 40-70% φθηνότερα από την παραγωγή ντίζελ. Θα επιτρέψουν έτσι μια μέση μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων κατά 11% μέσω της μεγάλης ανάπτυξης των σεναρίων χρήσης στα νησιά που συμμετέχουν στο INSULAE πρόγραμμα. Το εργαλείο σχεδιασμού επενδύσεων INSULAE θα αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον εκάστοτε υπεύθυνο λήψης αποφάσεων, σχετικά με την επιλογή και το σχεδιασμό οικονομικά αποδοτικών σχεδίων δράσης που στοχεύουν στην απεξάρτηση από τον άνθρακα του νησιού. Το εργαλείο αυτό θα αποτελείται από δύο κύριες ενότητες: τον βοηθό μοντελοποίησης νήσων και τη μονάδα σεναρίου.

Η ομάδα υλοποίησης του προγράμματος INSULAE είναι προσεκτικά ισορροπημένη σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας, αποτελούμενη από πέντε δημόσιες αρχές, έξι εταιρείες παροχής ενέργειας και νερού, τέσσερεις προμηθευτές τεχνολογίας, δύο προγραμματιστές ενεργειακού λογισμικού, έξι οργανισμούς έρευνας και τεχνολογίας (RTOs), ένα περιβαλλοντικό μη κυβερνητικό οργανισμό (ΜΚΟ), ένα εμπειρογνώμονα σε επιχειρηματικά μοντέλα, μία εταιρεία μηχανικών και έναν οργανισμό για κοινωνικές πτυχές και αναπαραγωγή.

Κοινοπραξία

 • FUNDACION CIRCE CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS Y CONSUMOS ENERGETICOS (CIRCE), Spain
 • RINA CONSULTING SPA (RINA-C), Italy
 • ARTELYS (ARTELYS SAS), France
 • CENTER FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS (CERTH), Greece
 • SUITE5 DATA INTELLIGENCE SOLUTIONS LIMITED (S5), Cyprus
 • DNV GL NETHERLANDS B.V. (DNV), Netherlands
 • AALBORG UNIVERSITET (AAU), Denmark
 • WWF ADRIA -UDRUGA ZA ZASTITU PRIRODE I OCUVANJE BIOLOSKE RAZNOLIKOSTI WWF (Adria), Croatia
 • DIKTYO AEIFORIKON NISON TOY AIGAIOU AE (DAFNI), Greece
 • SVEUCILISTE U ZAGREBU, FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE UNIZAG (FSB), Croatia
 • ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. (ENT), Croatia
 • VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOSINJDOO (VIOCL), Croatia
 • REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER (REA Kvarner), Croatia
 • DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET (DTU), Denmark
 • BORNHOLMS ENERGI OG FORSYNING AS (BEOF), Denmark
 • BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE (BRK), Denmark
 • FREMSYN APS (Fremsyn), Denmark
 • EEM EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA SA (EEM), Portugal
 • EFACEC ELECTRIC MOBILITY, SA (EFA) Portugal
 • ALBUFERA ENERGY STORAGE SL (AES), Spain
 • ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO FUNCHAL - CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DA MADEIRA (ACIF - CCIM), Portugal
 • ANONIMI ETAIRIA DIAXEIRISIS ANANEOSIMON PIGON ENERGEIAS (PPCR), Greece
 • DIMOS PSARON (PSARA), Greece
 • STEINBEIS INNOVATION GGMBH (SIG), Germany
 • STADTWERKE NORDERNEY GMBH (SWN), Germany
 • WATER- EN ENERGIEBEDRIJF BONAIRE NV (WEB), Bonaire Sint Eustatius and Saba
 • CONSELL INSULAR DE MENORCA (CIME), Spain

Επικοινωνία

Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257777
Fax: +30 2310 474128
Email: Dimitrios.Tzovaras@iti.gr