el   en  

ICT4Life

ICT services for Life Improvement For the Elderly

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:Horizon H2020
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Research & Innovation Action
Ημερομηνία Έναρξης:01 Ιαν 2016
Διάρκεια:36 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:3.423.968 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:404.375 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Πέτρος Δάρας

Με τον ολοένα αυξανόμενο πληθυσμού της Ευρώπης, οι πνευματικές διαταραχές είναι ένα σημαντικό κοινωνικό και υγειονομικό ζήτημα. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση για το Αλτσχάιμερ του Π.Ο.Υ το 2014, η κάθε μορφής άνοια, συμπεριλαμβανομένης ειδικότερα και της νόσου του Αλτσχάιμερ, παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις παγκοσμίως για την δημόσια υγεία. Οι άνθρωποι με άνοια, Αλτσχάιμερ ή νόσο του Πάρκινσον αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και χρήζουν περίθαλψης. Από την πλευρά του φροντιστή/νοσηλευτή, οι συγγενείς είναι το άλλο θύμα της νόσου. Καθώς η πνευματική ανεπάρκεια του αρρώστου αυξάνεται, οι οικογένειες πρέπει να αφιερώνουν όλο και περισσότερο χρόνο καθώς και διανοητική και σωματική προσπάθεια. Σε πολλές περιπτώσεις, ο φροντιστής/νοσηλευτής είναι ο/η σύζυγος που είναι επίσης ένα ηλικιωμένο άτομο με όλα τα συναφή προβλήματα. Επιπρόσθετα, η μη αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης θα αυξήσει σημαντικά τις ανησυχίες σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και περίθαλψης.

Στην διάρκεια των 36 μηνών, το ICT4Life θα αντλήσει σημαντικούς οικονομικούς πόρους, προκειμένου να αναπτύξει μια λύση για άτομα που μένουν μόνα και βρίσκονται σε πρώιμα στάδια πνευματικής εξασθένησης. Παράλληλα, θα επιτρέψει σε γιατρούς και νοσηλευτές να εξάγουν χρήσιμες πληροφορίες για τους ασθενείς τόσο για τη λήψη καλύτερων ιατρικών αποφάσεων, όσο και για την εφαρμογή καινοτόμων κοινωνικών δράσεων), συμβάλλοντας παράλληλα σε ένα φιλικό προς τον ασθενή τρόπο επέκτασης της ανεξαρτησίας τους. Άτομα με άνοια, σε γενικές γραμμές και, ειδικότερα, με Alzheimer σε πρώιμο στάδιο και με Parkinson αποτελούν την κύρια ομάδα των χρηστών στην οποία το ICT4Life θα εστιάσει την ανάλυσή του.

Οι τεχνολογίες που θα αποτελέσουν τους βασικούς πυλώνες του ICT4Life είναι οι ακόλουθες:

 • Μέθοδοι παροχής εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες φροντίδας και υγείας. Εργαλεία για την αυτόματη δημιουργία επαναχρησιμοποιούμενου κώδικα, δηλαδή διαμόρφωσης του περιεχομένου της κατάρτισης, κ.λπ.
 • Εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων ICT, ενσωματώνοντας μηχανική νοημοσύνη, επιτρέποντας στους επαγγελματίες υγείας να έχουν πρόσβαση σε συστάσεις αγωγής/θεραπείας ανάλογα με το προφίλ των ασθενών.
 • Προηγμένα εργαλεία για τη δημιουργία και την οπτικοποίηση πληροφορίας με σκοπό τη παρακολούθηση της προσωπικής κατάστασης της υγείας του ασθενούς
 • Αναγνώριση δραστηριότητας εσωτερικού χώρου μέσω προηγμένων αισθητήρων για την ανίχνευση αποκλίσεων από την καθημερινή συμπεριφορά των ασθενών.
 • Εργαλεία μάθησης μέσω παιχνιδιών και προσαρμογής για την ενίσχυση της ενδυνάμωσης και των ικανοτήτων αυτό-φροντίδας των ασθενών.
 • Ενσωμάτωση διακριτικών βιοϊατρικών αισθητήρων για τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας του ασθενούς και την συλλογή γνώσης για την επεξεργασία και την παραγωγή νέων ιατρικών γνώσεων
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εξατομικευμένων διεπαφών που βασίζονται σε έξυπνες / διασυνδεδεμένες συσκευές τηλεόρασης και σε τεχνολογίες Android / iOS / Windows mobile, ως μηχανισμός αλληλεπίδρασης με τις Τηλεϋπηρεσίες του ICT4Life
 • Πρότυπο μηχανισμών κωδικοποίησης για την αύξηση των επιπέδων ενσωμάτωσης των κλινικών και κοινωνικών δεδομένων από πολλούς φορείς παροχής υπηρεσιών και δεδομένων που δημιουργείται από χρήστες. Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας / Φροντίδας
 • Εξόρυξη δεδομένων για να επιτευχθεί ανάλυση δεδομένων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί νέα γνώση σχετικά με συν-νοσηρότητες, την εξέλιξη της νόσου και κοινωνικό-δημογραφικές παραμέτρους

Άλλες σημαντικές συνεισφορές από την επιχειρηματική σκοπιά για το ICT4Life είναι:

 • Οι προσεγγίσεις για τη διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας, προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ευθύνης και εμπιστευτικότητας (ταυτοποίηση, πιστοποίηση, εξουσιοδότηση για την πρόσβαση/διαμοιρασμό φακέλων υγείας/περίθαλψης και ηλεκτρονική συγκατάθεση ασθενούς)
 • Μηχανισμοί για τη μείωση του κινδύνου και του χρόνου με το κόστος αγοράς για τη βιομηχανία
 • Ευέλικτη προσέγγιση για την ανάπτυξη των υπηρεσιών, έτσι ώστε να δώσει απαντήσεις σε πολλά σενάρια, όπως προσωπικές υπηρεσίες κατ’οίκον, υπηρεσίες κέντρων καθημερινής φροντίδας και υπηρεσίες σε οικίες ηλικιωμένων
 • Επιχειρηματικό μοντέλο που να υποστηρίξει την εφαρμογή και κλιμάκωση

Κοινοπραξία

 • Artica Telemedicina (ES)
 • Universidad Politecnica de Madrid (ES)
 • Asociacion Parkinson Madrid (ES)
 • Netis Informatics Ltd. (HU)
 • E-seniors: Initiation des Seniors aux NTIC (FR)
 • Centre for Research and Technology Hellas (EL)
 • Maastricht University (NL)
 • European Hospital and Healthcare Federation (BE)
 • University of Pecs – Medical School (HU)

Επικοινωνία

Δρ. Πέτρος Δάρας (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 156) +30 2311 257755
Fax: +30 2310 464164
Email: daras@iti.gr