Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

I-CLASS

Intelligent Distributed Cognitive-Based Open Learning System for Schools

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:IST: Information Society Technologies - Integrated Project
Ημερομηνία Έναρξης:01 Ιαν 2004
Διάρκεια:48 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:12.579.964 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:567.000 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Αναπλ.Καθ. Δημήτριος Σάμψων

The iClass project will develop an intelligent cognitive-based open learning system and environment, adapted to individual learners' needs and ensure their take-up in the education sector at a European level. This will be achieved by creating:

  • an advanced learning system, founded on an ontology-based architecture for sequencing of knowledge and adaptive to learner's level of understanding and learning style by dynamically creating individualized learning objects;
  • a distributed, collaborative environment with ubiquitous access for all stakeholders (parents, teachers, students, Ministries, publishers) to rich multimedia content and services, empowering direct communication;

iClass will have an open architecture and be fully compatible with legacy learning systems and tools. iClass will advance European research by investigating and validating the use of ontological maps for the dynamic creation of learning objects and their transferability between the various European curricula. This advance in research will be disseminated and transferred to the wider R&D community.

To reach its objectives, iClass unites 21 partners from 12 different countries made up of: leading European research partners in cognitive science, pedagogy and artificial intelligence; 2 of the world's leading IT companies and 3 SMEs with state of the art learning & new media technologies; 2 multinational school networks who will pilot and evaluate the iClass results during the project.

iClass will improve the quality and efficiency of learning, an important intangible asset, through the development of e-learning solutions and standards, taking into account not only advanced technology but also educational, psychological and cognitive aspects to ensure full integration of current research and best practices. The iClass project will provide Europe with the future framework and infrastructure for exploiting and delivering national curricula and educational resources in an advanced learning environment.

Επικοινωνία

Αναπλ.Καθ. Δημήτριος Σάμψων (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ανδρούτσου 150,
ΤΚ 18532, Πειραιάς
Τηλ: 210 414 2766
Fax: 210 414 2767
URL: http://www.ask4research.info/DS_CV.php?lang=el
E-mail: sampson@iti.gr

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: