el   en  

ENVISAGE

ENVISAGE

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:Horizon H2020
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Innovation Action
Ημερομηνία Έναρξης:01 Οκτ 2016
Διάρκεια:24 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:1.208.125 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:229.375 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης

Τα εικονικά εργαστήρια μάθησης (virtual labs) μπορούν να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις στην εκπαίδευση, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα για μαθήματα εξ αποστάσεως και παρέχοντας διδακτικό υλικό, το οποίο υπό άλλες συνθήκες θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να προσφερθεί. Παρόλα αυτά, αν και τα εικονικά εργαστήρια έχουν φέρει επανάσταση στο χώρο της μάθησης, δεν έχουν ακόμη βρει τη μέγιστη δυνατή απήχηση στην κοινωνία και παραμένουν απλώς μια εναλλακτική λύση, η οποία είναι περιορισμένη σε έναν επικουρικό ρόλο. Τρεις είναι οι βασικότεροι λόγοι που δεν επιτρέπουν στα εικονικά εργαστήρια να αποτελέσουν τη βασική προσέγγιση στην εκπαίδευση. Πρώτον, δεν υπάρχει ένας εύκολος και ενοποιημένος τρόπος να κατασκευάσει κανείς εικονικά εργαστήρια, ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο τομέα και η πλειοψηφία των δασκάλων δεν είναι εξοικιωμένη με χαμηλού επιπέδου λειτουργικά περιβάλλοντα, εξαιτίας ανεπαρκούς τεχνικής και προγραμματιστικής γνώσης. Δεύτερον, υπάρχει ελάχιστη πληροφορία αναφορικά με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των μαθητών από ένα εικονικό εργαστήριο και τέτοιου είδους πληροφορία αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμη στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και της λειτουργικότητας ενός τέτοιου περιβάλλοντος. Τρίτον, κατά τη διάρκεια ενός κύκλου μαθημάτων, τα εικονικά εργαστήρια συνήθως λειτουργούν με έναν μη προσωποποιημένο τρόπο αποτυγχάνοντας έτσι να ικανοποιήσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις του κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Ο πρωταρχικός στόχος του ENVISAGE είναι να υπερβεί τους παραπάνω περιορισμούς και να προσφέρει μια λύση προς τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας μάθησης σε εικονικά εργαστήρια, όπως αυτή εκλαμβάνεται από τους δασκάλους αλλά και από τους μαθητές. Προς την κατεύθυνση αυτή, το ENVISAGE προτείνει μια προσέγγιση βασισμένη στην αποκωδικοποίηση δεδομένων που παράγουν οι μαθητές κατά την εμπλοκή τους με τα εικονικά εργαστήρια. Σε αυτό το πλαίσιο, το ENVISAGE υιοθετεί το μεθοδολογικό παράδειγμα της αυτόματης ανάλυσης δεδομένων (data analytics) με τη βοήθεια διαδραστικών εργαλείων οπτικοποίησης (visual analytics) σε συνδυασμό με τεχνικές μοντελοποίησης της συμπεριφοράς των μαθητών (behaviour modeling) και προβλεπτικές τεχνικές αιχμής (predictive analytics), οι οποίες βρίσκονται ήδη σε ώριμο στάδιο στη βιομηχανία παιχνιδιών. Η κατανόηση των δεδομένων αυτών μπορεί να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων κατά το σχεδιασμό των εικονικών εργαστηρίων, καθώς και να επιτρέψει στο δάσκαλο να προσαρμόσει το διδακτικό περιεχόμενο σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες του κάθε μαθητή. Ορμώμενο από τα παραπάνω παραδείγματα, το ENVISAGE θα αναπτύξει ένα υψηλού επιπέδου και εύκολο στη χρήση εργαλείο συγγραφής (authoring tool) το οποίο θα επιτρέψει την υλοποίηση εικονικών εργαστηρίων με υψηλές προδιαγραφές. Το τελικό προϊόν του ENVISAGE προβλέπεται ότι θα αποφέρει κοινωνικά οφέλη καθώς θα επιτρέψει την αποτελεσματική πρόσβαση στην εκπαίδευση και στη μάθηση, αλλά και οικονομικά, καθώς θα μπορεί εύκολα να απορροφηθεί από εκπαιδευτικούς οργανισμούς, προσφέροντας συνάμα νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SME’s).

Κοινοπραξία

  • Centre for Research and Technology Hellas, Greece
  • University of Malta, Malta
  • Aalborg Universitet, Denmark
  • Goedle.io, Germany
  • Ellinogermaniki Agogi, Greece

Επικοινωνία

Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257774
Fax: +30 2310 474128
Email: ikom@iti.gr
Url: http://mklab.iti.gr