Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Μεταφορά Τεχνογνωσίας επεξεργασίας εικόνας και τεχνητής όρασης

Πρόγραμμα Ένταξης στο Ελληνικό Ε&Τ Σύστημα Ερευνητών από το Εξωτερικό

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:ΕΝΤΕΡ
Ημερομηνία Έναρξης:01 Ιαν 2002
Διάρκεια:12 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:45.781 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:45.781 EUR

Φορέας Συγχρηματοδότησης: MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Επισκέπτης Καθηγητής Dr. Μαρία Πέτρου

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: