el   en  

E-SHAPE

EUROGEO Showcase: Applications powered by Europe

http://e-shape.eu/

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:Horizon 2020 – SC5 (Κοινωνικές Προκλήσεις)
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Innovation Action
Ημερομηνία Έναρξης:01 Μάϊ 2019
Διάρκεια:48 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:15.876.336 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:63.750 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Ιωάννης Μανάκος

Το έργο βασίζεται στην ανάγκη ανάπτυξης λειτουργικών υπηρεσιών Παρατήρησης Γης από κοινού με τους χρήστες με στόχο να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον ώστε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της Ευρώπης για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων, την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι στόχοι της πρότασης είναι 1) η ανάπτυξη λειτουργικών υπηρεσιών Παρατήρησης Γης σε βασικούς κοινωνικούς τομείς από κοινού και με αποδέκτες τους χρήστες, 2) η επίδειξη των ωφελειών που απορρέουν από τις πιλοτικές εφαρμογές του έργου μέσω της συντονισμένης εκμετάλλευσης των δεδομένων Παρατήρησης Γης και της χρήσης υφιστάμενων πόρων, 3) η προώθηση της αξιοποίησης των πιλοτικών εφαρμογών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και σε κάθετες αγορές (ιδιωτικές και δημόσιες) και κοινότητες χρηστών, 4) η επίτευξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας πληθώρας υπηρεσιών με τη διείσδυσή τους στις δημόσιες και ιδιωτικές αγορές και η υποστήριξή της αναβάθμισής τους, 5) η αυξημένη αξιοποίησή τους μέσω της ενημέρωσης του κοινού σε σχέση με τις λύσεις που αναπτύσσονται μέσω προσαρμοσμένων και καλά στοχοθετημένων δραστηριοτήτων επικοινωνίας, διάδοσης και προβολής. Η πρόταση στοχεύει στη δημιουργία και προώθηση μιας βιώσιμης οργάνωσης των υπηρεσιών, αφιερωμένης στην καλύτερη εκμετάλλευση από τους χρήστες των ευρωπαϊκών πόρων Παρατήρησης Γης του προγράμματος Copernicus και του Παγκόσμιου Συστήματος των Συστημάτων Παρατήρησης Γης (GEOSS). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της κοινής ανάπτυξης πιλοτικών εφαρμογών (δηλαδή προϊόντων, υπηρεσιών ή λύσεων προσανατολισμένων στην εφαρμογή) με τον χρήστη και κύριο γνώμονα την παροχή οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής αξίας στους ευρωπαίους πολίτες. Φιλοδοξεί επίσης, μέσω της ανάπτυξης των 27 πιλοτικών εφαρμογών που οργανώνονται σε 7 τομείς (showcases), να παρέχει πληροφορίες που θα συμβάλλουν στις τρεις κατευθυντήριες διεθνείς συμφωνίες της Ομάδας Παρατήρησης Γης (GEO), τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (SDG), τη Συμφωνία του Παρισιού και το Πλαίσιο Sendai.

Κοινοπραξία

 • ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT DES METHODES ET PROCESSUS INDUSTRIELS (ARMINES)
 • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR)
 • ILMATIETEEN LAITOS (FMI)
 • NATIONAL OBSERVATORY OF ATHENS (NOA)
 • INTERNATIONALES INSTITUT FUER ANGEWANDTE SYSTEMANALYSE (IIASA)
 • CENTRO DE INVESTIGACION ECOLOGICA YAPLICACIONES FORESTALES CONSORCIO (CREAF)
 • EUROPEAN ASSOCIATION OF REMOTE SENSING COMPANIES (EARSC)
 • DEIMOS SPACE SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL (DEIMOS)
 • DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV (DLR)
 • EVENFLOW (EVF)
 • HELSINGIN YLIOPISTO (UHEL)
 • ZENTRALANSTALT FUR METEOROLOGIE UND GEODYNAMIK (ZAMG)
 • UMWELTBUNDESAMT GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG (EAA)
 • HELMHOLTZ-ZENTRUM FUER UMWELTFORSCHUNG GMBH (UFZ)
 • ACADEMY OF ATHENS (AA)
 • DEUTSCHER WETTERDIENST (DWD)
 • VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK N.V. (VITO)
 • OPEN GEOSPATIAL CONSORTIUM (EUROPE) LIMITED LBG (OGCE)
 • FONDAZIONE CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI (CMCC)
 • UNIVERSITA DELLA CALABRIA (UNICAL)
 • HELMHOLTZ-ZENTRUM GEESTHACHT ZENTRUM FUR MATERIAL- UND KUSTENFORSCHUNG GMBH (HZG)
 • INTEGRATED CARBON OBSERVATION SYSTEM EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE CONSORTIUM (ICOS ERIC)
 • MASARYKOVA UNIVERZITA (MU)
 • DRAXIS ENVIRONMENTAL S.A. (DRAXIS)
 • TRANSVALOR S.A. (TSV)
 • DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET (DTU)
 • UNIVERSITEIT TWENTE (UT)
 • MEKELLE UNIVERSITY (MEKELLE)
 • NATIONAL METEOROLOGICAL AGENCY (NMA)
 • COLLECTE LOCALISATION SATELLITES SA (CLS)
 • SVERIGES METEOROLOGISKA OCH HYDROLOGISKA INSTITUT (SMHI)
 • PLYMOUTH MARINE LABORATORY (PML)
 • LUXEMBOURG INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (LIST)
 • INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA IP (IPMA)
 • UNIVERSITAET BAYREUTH (UBT)
 • ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (CERTH)
 • STICHTING DELTARES (DELTARES)
 • BIOSENSE INSTITUTE - RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR INFORMATION TECHNOLOGIES IN BIOSYSTEMS (BIOSENSE)
 • SCHWEIZERISCHES FORSCHUNGSINSTITUT FUER HOCHGEBIRGSKLIMA UND MEDIZIN IN DAVOS (PMOD WRC)
 • CENTRE FOR ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT FOR THE ARAB REGION AND EUROPE (CEDARE)
 • ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV)
 • CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)
 • CENTRO INTERNAZIONALE IN MONITORAGGIO AMBIENTALE - FONDAZIONE CIMA (Fondazione CIMA)
 • EUROGEOSURVEYS (EGS)
 • PLANETEK ITALIA SRL (PKI)
 • NEUROPUBLIC AE PLIROFORIKIS & EPIKOINONION (NP)
 • EUROPEAN UNION SATELLITE CENTRE (EU SATCEN)
 • VEDURSTOFA ISLANDS (IMO)
 • TEL AVIV UNIVERSITY (TAU)
 • DIABALKANIKO KENTRO PERIBALLONTOS (I-BEC)
 • MARTIN-LUTHER-UNIVERSITAET HALLE-WITTENBERG (MLU)
 • SUOMEN YMPARISTOKESKUS (SYKE)
 • STICHTING WAGENINGEN RESEARCH (WR)
 • MARIENE INFORMATIE SERVICE MARIS BV (MARIS)
 • EURISY (EURI)

Επικοινωνία

Δρ. Ιωάννης Μανάκος (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257760
Fax: +30 2310 474128
Email: imanakos@iti.gr