el   en  

DELTA

Future tamper-proof Demand rEsponse framework through seLf-configured, self-opTimized and collAborative virtual distributed energy nodes

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:H2020-LCE-01-2017: Next generation innovative technologies enabling smart grids, storage and energy system integration with increasing share of renewables: distribution network
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Research & Innovation Action
Ημερομηνία Έναρξης:01 Μάϊ 2018
Διάρκεια:36 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:3.873.625 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:776.250 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας

To DELTA προτείνει μια πλατφόρμα διαχείρισης Απόκρισης-Ζήτησης (Demand Response) που διανέμει τμήματα της ευφυΐας του Aggregator (φορείς συγκέντρωσης & διαχείρισης ενέργειας) σε χαμηλότερα επίπεδα μιας νέας αρχιτεκτονικής, βασισμένη στις αρχές των Εικονικών Μονάδων Παραγωγής Ενέργειας (VPP), προκειμένου να δημιουργήσει μια πιο εύκολα διαχειρίσιμη και υπολογιστικά αποδοτική λύση Απόκρισης-Ζήτησης, αποσκοπώντας εν τέλει στην εισαγωγή της επεκτασιμότητας και προσαρμοστικότητας στα εργαλεία Απόκρισης-Ζήτησης του Aggregator. Ο μηχανισμός DELTA θα μπορέσει να υιοθετήσει και να ενσωματώσει πολλές στρατηγικές και πολιτικές που παρέχονται από τους εμπλεκόμενους φορείς της ενεργειακής αγοράς, καθιστώντας το αυθεντικά αρθρωτό και βιώσιμο στο μέλλον. Το έργο DELTA θα παράσχει επίσης ένα πλήρως αυτόνομο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, μέσω του οποίου θα δώσει τη δυνατότητα στους τελικούς χρήστες να αποφύγουν την ταλαιπωρία της ανταπόκρισης σε σύνθετα σήματα Απόκρισης-Ζήτησης βάσει τιμών/κινήτρων, διευκολύνοντας παράλληλα τους ενεργούς, ευαισθητοποιημένους και αφοσιωμένους πελάτες, υλοποιώντας καινοτόμα συστήματα επιβράβευσης, μία πλατφόρμα κοινωνικής συνεργασίας, καθώς και ανεπτυγμένα εργαλεία απεικόνισης. Η παροχή πλήρους κλίμακας υπηρεσιών αγοράς και δικτύων θα καταστεί δυνατή με την παροχή ενδογενών και εξωγενών υπηρεσιών Απόκρισης-Ζήτησης που χαρακτηρίζονται από κάποια ελαστικότητα, ενώ παράλληλα θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να ξεπεραστούν οι τρέχοντες περιορισμοί της αγοράς, και να ικανοποιηθούν οι πιθανοί περιορισμοί του δικτύου που σχετίζονται με την ενεργοποίηση της ευελιξίας μέσω των εργαλείων Πολύ-παραγοντικής Πρόβλεψης και δημιουργίας Προφίλ μέσω Βαθιάς Ενισχυμένης Μάθησης. Επιπροσθέτως, το DELTA θα προτείνει και θα εφαρμόσει νέους αλγορίθμους για ενεργειακούς συνδυασμούς που βασίζονται σε πολλαπλούς πράκτορες και αυτο-μάθηση, για να επιτρέψουν την ομαδοποίηση, τον κατακερματισμό και το συντονισμό διαφόρων διαφορετικών συμπλεγμάτων εφοδιασμού και ζήτησης, σχεδιασμένα από άκρο σε άκρο χρησιμοποιώντας γνωστά, ανοιχτά πρωτόκολλα (π.χ. OpenADR), για την αύξηση της διαλειτουργικότητας. To DELTA θα θέσει το ορόσημο για την ασφάλεια των δεδομένων σε μελλοντικές εφαρμογές Απόκρισης-Ζήτησης, όχι μόνο εφαρμόζοντας νέες μεθόδους αλυσίδας των μπλόκ (blockchain) και μηχανισμούς επαλήθευσης ταυτότητας, αλλά και αξιοποιώντας έξυπνα συμβόλαια τα οποία θα εξασφαλίσουν και διευκολύνουν περαιτέρω τις συναλλαγές μεταξύ Aggregators και καταναλωτών. Δύο πιλότοι στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο θα παρέχουν τις εγκαταστάσεις για την υλοποίηση των λύσεων DELTA, καλύπτοντας μια μεγάλη ποικιλία οικιακών / τριτογενών φορτίων (> 11GWh), παραγωγής ΑΠΕ (> 14GWh) και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (> 9MWh).

Κοινοπραξία

  • CENTRE FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS (CERTH) – Greece (Coordinator)
  • HYPERTECH INNOVATIONS LTD (HIT) - Cyprus
  • ARCHI ILEKTRISMOU KYPROU (EAC) - Cyprus
  • UNIVERSITY OF CYPRUS (UCY) - Cyprus
  • KiWi Power LTD (KiWi) – U.K.
  • JOINT RESEARCH CENTRE- EUROPEAN COMMISSION (JRC) - Belgium
  • C.C.I.C.C. Limited (CARR) - Ireland
  • E7 ENERGIE MARKT ANALYSE (e7) - Austria
  • Universidad Politecnica de Madrid (UPM) - Spain
  • Norwegian University of Science and Technology (NTNU) - Norway

Επικοινωνία

Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257777
Fax: +30 2310 474128
Email: Dimitrios.Tzovaras@iti.gr