el   en  

DATAMITE

Νομισματοποίηση, διαλειτουργικότητα, εμπορία και ανταλλαγή δεδομένων

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:HORIZON-CL4-2022-DATA-01-04
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Innovation action
Ημερομηνία Έναρξης:01 Ιαν 2023
Διάρκεια:36 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:12.236.015 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:597.500 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Κωνσταντίνος Βότης

Το έργο DATAMITE ισχυροποιεί τις ευρωπαϊκές εταιρίες με την παροχή ενός σπονδυλωτού, πολύ-τομεακού πλαισίου λογισμικού ανοιχτού κώδικα, που στόχο έχει την βελτίωση της διαλειτουργικότητας, της νομισματοποίησης δεδομένων και της ανταλλαγής και εμπορίας τους. Το πλαίσιο αυτό προσφέρεται με την μορφή μονάδων λογισμικού (software modules) και υλικού εταιρικής εκπαίδευσης. Το έργο DATAMITE απελευθερώνει τις δυνατότητες νομισματοποίησης σε δύο επίπεδα. Σε εσωτερικό επίπεδο (εντός μιας εταιρίας), οι χρήστες θα έχουν στην διάθεσή τους εργαλεία για την βελτίωση της διαχείρισης της ποιότητας των δεδομένων τους, για την τήρηση των κανόνων FAIR για τα δεδομένα (ευρέσιμα, προσβάσιμα, διαλειτουργικά και επαναχρησιμοποιήσιμα), και θα έχουν την δυνατότητα να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους σε σχετιζόμενα τεχνικά και εταιρικά θέματα, χάρη στο πλήθος ανοιχτού και προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού που το έργο θα παράξει. Επομένως, τα δεδομένα θα καταστούν φερέγγυα και περισσότερο αξιόπιστα και σε άλλους τομείς, όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Σε εξωτερικό επίπεδο, η απόδοση του ελέγχου των δεδομένων στους χρήστες τους θα παρέχει νέες πηγές εσόδων, καθώς και νέους τρόπους διάδρασης με άλλες ενδιαφερόμενες οντότητες. Η οραματισθείσα αρχιτεκτονική για το DATAMITE υποστηρίζει την δημιουργία προστατευόμενων περιβαλλόντων (δοκιμαστηρίων) (sandboxes) για χρήση σε κόμβους ψηφιακής καινοτομίας (digital innovation hubs - DIHs), όπου το DATAMITE μπορεί εν δυνάμει να αποτελέσει εκπαιδευτικό μέσο για την μύηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και ΜμΕ χαμηλής συνάφειας με την τεχνολογία στην οικονομία των δεδομένων. Συνολικά, οι λύσεις που προσφέρει το DATAMITE θα λειτουργήσουν ως καταλύτης για την προώθηση της νομισματοποίησης στον ευρωπαϊκό παραγωγικό ιστό. Τα αποτελέσματα του έργου θα επικυρωθούν με 3 διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης και συνολικά 6 πιλοτικές εφαρμογές, που θα καταδείξουν ότι το πλαίσιο λογισμικού είναι διαλειτουργικό και εύχρηστο σε ποικίλους τομείς και για ποικίλες ανάγκες χρήσης, όπως: 1) ενδοεπιχειρησιακή, πολύ-τομεακή ανταλλαγή δεδομένων, 2) εμπορία δεδομένων μεταξύ διαφορετικών Χώρων Δεδομένων (Data Spaces), 3) ενοποίηση με άλλες πρωτοβουλίες, όπως με Αγορές Δεδομένων (Data Markets), με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα AI-on-demand (AIOD) (λύσεις τεχνητής νοημοσύνης κατ’αίτηση), και με κόμβους ψηφιακής καινοτομίας (DIHs). Τομείς που καλύπτονται από το έργο είναι: γεωργία, ενέργεια, βιομηχανία και παραγωγή, και κλίμα. Για την επίτευξη των στόχων του, το έργο βασίζεται σε μια κοινοπραξία 27 εταίρων από 13 χώρες, που φέρνουν κοντά παίκτες-κλειδιά της αξιακής αλυσίδας των δεδομένων (Data Value Chain): ενδιαφερόμενες οντότητες του τεχνολογικού και επιχειρηματικού τομέα στο Χώρο Δεδομένων, διάφορες σημαντικές συνεργασίες/κοινότητες (IDSA, Gaia-X, EUHUBS4DATA, AI4EUROPE, EOSC), κορυφαίους ειδικούς στον νομικό και κοινωνιολογικό τομέα για να κατοχυρωθεί η συμμόρφωση με νομικές και κοινωνικές απαιτήσεις, καθώς, τέλος, και διαμεσολαβητές δημιουργίας κοινοτήτων ανοιχτού κώδικα και φορείς διευκόλυνσης δραστηριοτήτων προτυποποίησης, ώστε να επιταχυνθεί η μετάβαση στην αγορά.

Κοινοπραξία

 • INSTITUTO TECNOLOGICO DE INFORMATICA, Ισπανία
 • FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV, Γερμανία
 • FORSCHUNGSINSTITUT FUER RATIONALISIERUNG, Γερμανία
 • UNIVERSITY COLLEGE CORK - NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK, Ιρλανδία
 • FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, Ισπανία
 • ΕΚΕΤΑ, Ελλάδα
 • ΕΠΙΣΕΥ, Ελλάδα
 • INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Πολωνία
 • OTE AE, Ελλάδα
 • STICHTING EGI, Ολλανδία
 • MTU AUSTRALO ALPHA LAB, Εσθονία
 • INTERNATIONAL DATA SPACES EV, Γερμανία
 • PRAVO I INTERNET FOUNDATION, Βουλγαρία
 • DYAD LABS LTD, Ιρλανδία
 • ΔΕΔΔΗΕ, Ελλάδα
 • IDFS SPOLKA ZOO, Πολωνία
 • GIMENO DIGITAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD LIMITADA, Ισπανία
 • ECLIPSE FOUNDATION EUROPE GMBH, Γερμανία
 • ZENTRUM FUR SOZIALE INNOVATION GMBH, Αυστρία
 • GLOBAZ, S.A., Πορτογαλία
 • WIELKOPOLSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU, Πολωνία
 • DIN DEUTSCHES INSTITUT FUER NORMUNG EV, Γερμανία
 • CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO, Ιταλία
 • 1001 LAKES OY, Φινλανδία

Επικοινωνία

Δρ. Κωνσταντίνος Βότης (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257722
Fax: +30 2310 474128
Email: kvotis@iti.gr