el   en  

Cloud4all

Cloud platforms Lead to Open and Universal access for people with Disabilities and for All

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:FP7 - Information & Communication Technologies
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Integrated Project
Ημερομηνία Έναρξης:01 Νοέ 2011
Διάρκεια:48 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:13.107.981 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:474.500 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας

Καθώς σήμερα είναι φανερό ότι κινούμαστε άρρηκτα προς μια ψηφιακή οικονομία, γίνεται αντιληπτό ότι αυξάνεται ολοένα και περισσότερο ο αριθμός των όλο και πιο περιθωριοποιημένων ατόμων. Οι υπάρχουσες τεχνολογίες προσβασιμότητας επαρκούν προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ορισμένων μόνο, καθώς διατίθενται σε υψηλό κόστος, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν συνεργάζονται επαρκώς με αρκετές νέες τεχνολογίες. Ταυτόχρονα, η συχνότητα εμφάνισης αναπηριών στον πληθυσμό, ο οποίος συνεχώς γερνάει, ολοένα και μεγαλώνει.Ωστόσο, η πορεία και ο αυξανόμενος ρυθμός των τεχνολογικών αλλαγών και επιτευγμάτων απαιτεί μια ριζική αλλαγή στάσης όσον αφορά την γενικότερη προσέγγισή μας για την προσβασιμότητα με αποτέλεσμα να αξιοποιήσει το αυξανόμενο ρυθμό της καινοτομίας και να «λειτουργήσει» για όλους εμάς και όχι εναντίον μας.

Μια διεθνής κοινοπραξία έχει σχηματιστεί προκειμένου να αξιοποιήσει τις τεχνολογίες «νέφους» και να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο δημόσιο δίκτυο Υποδομών (GPII) το οποίο είναι σε θέση να εξασφαλίζει την προσβασιμότητα, σε κάθε άτομο που τη χρειάζεται, όταν τη χρειάζεται και με τέτοιο τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τις μοναδικές, προσωποποιημένες ανάγκες και απαιτήσεις τους.

Το έργο Cloud4All αντιπροσωπεύει μια ευρωπαϊκή προσπάθεια για την προώθηση της έννοιας GPII, η οποία αποτελείται από διεθνείς κοινότητες χρηστών, βιομηχανικούς και τεχνολογικούς εταίρους, εμπειρογνώμονες σε αναδυόμενες τεχνολογίες με κύριο σκοπό την έρευνα, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και δοκιμή των βασικών υποδομών λογισμικού και των πιλοτικών εφαρμογών που απαιτούνται για την πολλά υποσχόμενη ψηφιακή ένταξη.

Το έργο Cloud4All θα υλοποιήσει μια σειρά από τεχνολογίες και εργαλεία όπως:

 • Δημιουργία κατάλληλων πρότυπων και εργαλείων προφίλ χρήστών (user profiles) ικανά να ενσωματώσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις των χρηστών οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιου είδους δυσκολία/ αναπηρία, κτλ.
 • Βελτιωμένοι μηχανισμοί ταιριάσματος «matching» χρηστών με προσωποποιημένες διεπαφές και εργαλεία.
 • Δημιουργία ενός έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης που επιτρέπει στους χρήστες να εντοπίσουν ολοκληρωμένες λύσεις και διεπαφές από πολλές διαφορετικές πηγές.
 • Δημιουργία κατάλληλων πρωτοτύπων για την αυτόματη επίδειξη (proof-of-concept demonstrations) τους σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων: λειτουργικά συστήματα υπολογιστών και φυλλομετρητές, διαδικτυακές εφαρμογές, Ψηφιακή τηλεόραση και έξυπνα σπίτια, Info-kiosks, κτλ.
 • Έλεγχος των αποτελεσμάτων του έργου με συμμετοχή τελικών χρηστών συνδυάζοντας φυσικές, γνωστικές, γλωσσικές και μαθησιακές δυσκολίες

Κοινοπραξία

 • Fundosa Technosite S.A.
 • Raising the floor-Intrantional Association RtF
 • Centre for Research and Technology Hellas
 • Philips Conusmer Lifestyle B.V.
 • Hochschule Der Medien
 • Fundacion Vodafone ESPANA
 • Ontario College of Art and Design University
 • Technische Universitaet Dresden
 • Lee Stephen Andrew
 • Fondazione Don Carlo Gnovvhi Onlus
 • BDigital
 • Singuralogic
 • Uviversidad de Navarra
 • Frhauhnofer –Gesellschaft
 • Universidad Politechnica de Madrid
 • Astea Solutions
 • Enlogic
 • Texthelp systems ltd
 • Ominitor AB
 • Code Factory SL
 • Emergya Ingeneria SL
 • Hoeft & Wessel AG
 • Fundacion once para la cooperación e inclusión social
 • Fonce
 • Stiftung Digitale Chancen

Επικοινωνία

Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257777
Fax: +30 2310 474128
Email: Dimitrios.Tzovaras@iti.gr