el   en  

CUBRIK

Human-enhanced time-aware multimedia search

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:FP7 - Information & Communication Technologies
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Integrated Project
Ημερομηνία Έναρξης:01 Οκτ 2011
Διάρκεια:36 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:8.900.376 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:873.000 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας
 Δρ. Πέτρος Δάρας

Οι μηχανές αναζήτησης πολυμέσων λειτουργούν σήμερα ως «μαύρα κουτιά». Εξαιτίας αυτής της κλειστής αρχιτεκτονικής είναι δύσκολο για τους παρόχους τεχνολογίας, τους δημιουργούς εφαρμογών και τους τελικούς χρήστες να δοκιμάσουν νέες προσεγγίσεις τόσο για το πολυμεσικό περιεχόμενο όσο και για την επεξεργασία ερωτημάτων. Δεν υπάρχει χώρος όπου μπορεί κανείς να αναπτύξει περιεχόμενο, συστατικά και διαδικασίες, να τα συνδυάσει με συμπληρωματικές τεχνολογίες και να αξιολογεί τα αποτελέσματα σε ένα πραγματικό και επεκτάσιμο περιβάλλον.

Η τεχνική βάση του έργου CUBRIK είναι η δημιουργία μιας έκδοσης «λευκού κουτιού» ενός συστήματος επεξεργασίας πολυμεσικού περιεχομένου και αναζήτησης, με την απόζευξη της λειτουργικότητας του σε ένα σύνολο διεργασιών επεξεργασίας αναζήτησης, δηλαδή, ενορχηστρώσεων συστατικών τρίτων ή και ανοιχτού κώδικα οι οποίες παρέχουν στιγμιότυπα των τρεχόντων αλγορίθμων ανάλυσης πολυμεσικού περιεχομένου, επεξεργασίας ερωτημάτων και αξιολόγησης της ανατροφοδότησης συνάφειας. Για παράδειγμα διεργασίες για την εξαγωγή μεταδεδομένων από συλλογές πολυμέσων με χρήση εκείνου του συνδυασμού λογισμικών που ταιριάζει καλύτερα στις απαιτήσεις της εφαρμογής, για την επεξεργασία πολλαπλών ερωτημάτων, και για την ανάλυση των σχολίων του χρήστη με νέους τρόπους.

Το CUBRIK στοχεύει στην κατασκευή μιας ανοικτής πλατφόρμας αναζήτησης πολυμεσικού περιεχομένου για επαγγελματίες, ερευνητές και τελικούς χρήστες, όπου οι διάφορες κατηγορίες συνεισφερόντων θα μπορούν να βελτιώσουν την τεχνολογία αιχμής ενώνοντας τις δυνάμεις τους. Σημαντικές επιστημονικές συμβολές θα είναι η συστηματική ενσωμάτωση του human computation και του social computation στο σχεδιασμό και την εκτέλεση των διεργασιών, καθώς και ο εμπλουτισμός τόσο του πολυμεσικού περιεχομένου όσο και της επεξεργασίας ερωτημάτων με χρονικές και χωρικές οντότητες.

Από την άλλη μεριά, το CUBRIK θα υιοθετήσει ένα οικοσύστημα, όπου ένα πλήθος παραγόντων θα συμφωνούν να εφαρμόσουν πραγματικά σενάρια εφαρμογών που επικυρώνουν τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας σε πραγματικές συνθήκες και για αναζήτηση σε κάθετους τομείς (vertical domains). Η κοινότητα του CUBRIK θα φέρει κοντά ειδικούς στην ανάπτυξη τεχνολογίας, ειδικούς στην ολοκλήρωση λογισμικού, παρόχους υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και crowdsourcing, κατόχους περιεχομένου και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με σκοπό την προώθηση της φιλοσοφίας της ανοιχτής αναζήτησης (open search paradigm) για τη δημιουργία λύσεων αναζήτησης προσαρμοσμένων στις ανάγκες των χρηστών σε κάθετους τομείς (vertical domains).

Κοινοπραξία

 • Engineering - Ingegneria Informatica Spa (Italy)
 • Universita Degli Studi Di Trento (Italy)
 • Technische Univeriteit Delft (Netherlands)
 • Queen Mary and Westfield College, University of London (United Kingdom)
 • Gottfried Wilhelm Leibniz Universitaet Hannover (Germany)
 • Politecnico di Milano (Italy)
 • Centre for Research and Technology Hellas (Greece)
 • Nexture Consulting S.R.L. (Italy)
 • Microtask OY (Finland)
 • Attensity Europe GMBH (Germany)
 • Fraunhofer - Gesellschaft Zur Foerderung der Angewandten Forschung E.V (Germany)
 • Innovation Engineering SRL (Italy)
 • Homeria Open Solutions, S.L. (Spain)
 • Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe (Luxemburg)
 • European Institute for Participatory Media EV (Germany)

Επικοινωνία

Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257777
Fax: +30 2310 474128
Email: Dimitrios.Tzovaras@iti.gr

Δρ. Πέτρος Δάρας (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 156) +30 2311 257755
Fax: +30 2310 464164
Email: daras@iti.gr